3 min read

Problemlösning

Fem problem blev hängande i förra inlägget. Förslag till lösningar på de tre första:

Problemen 1-3

var relaterade till given

    AJT
    AK7542
    Q643
    --
K764     2
J      T98
J2      AK9875
AQ9862    T43
    Q9853
    Q63
    T
    KJ75

Problem 1

Syd öppnade (systemenligt tunt!) med 1sp, och Väst klev in med 2kl. Vad bjuder man nu?

Mitt förslag: Vi bjuder i princip som ostört, med överföringar:

 • D är slaskbudet, primärt en enkelhöjning i ruter.
 • 2ru visar lång hjärter, antingen “inte krav” (man passar på 2hj) eller starkt (man bjuder vidare). På 2hj visar 2sp en bra dubbelton och är krav.
 • 2hj Som ostört.
 • 2sp Ostört visar det klöver och är krav till utgång: Inget starkt behov av det nu, så det blir en svag trekorts enkelhöjning istället.
 • 2NT Stenbergs.
 • 3kl Trekortsinvit.
 • Högre Stöd plus färg.

Sen återstår förstås frågan hur man bjuder efter andra inkliv över andra öppningar. Överföringar är speciellt attraktiva eftersom man ofta tvingar inklivaren att spela ut.

Problem 2

Man spelar 4sp som Syd med hjärter Knekt ut (objuden färg, motståndarna har bjudit och stött klöver).

En naturlig plan är att ta utspelet med Damen och maska i spader. Om masken går och spadern sitter 3–2 är man hemma, vare sig man börjar med Damen och maskar två gånger eller med liten till tian och Esset. Däremot går man bet om (i) masken misslyckas och Väst startade med tre spader och singelhjärter, eller kanske om (ii) Väst har Kung fjärde i spader.

Till exempel, i (ii) maskar man två gånger och ser Öst saka andra gången. Två varianter:

 1. Gå på hjärtern: Väst stjäl in sig tredje varvet, ruter till Öst och klövervända. Med Ess–Dam hos Väst går man nu bet, annars går man hem om man gör rätt i klöver.

 2. Spela ruter (för att bryta kommunikationerna): Öst tar in sig och vänder med klöver duger inte: Stjäl med Esset, ruter till stöld, spader nio: Väst är inpetad. Vända med ruter duger inte: Syd stjäl och spelar hjärter. Öst tar in sig och vänder med hjärter duger inte heller: Ta för Kungen (Väst kan inte stjäla utan att ge upp), spader Ess, ruter till stöld och Väst är inpetad efersom han inga ruter har. Bättre: Mera hjärter, Väst stjäl och och är inpetad med eller utan ruter.

Hjärterdam och spaderdam går alltså bra om spaderKungen sitter i Väst (kanske inte femte), men riskerar bet annars.

Mitt förslag: Ta Utspelet på bordet och spela ruter i andra stick. En poäng är att Väst kan få högst en hjärterstöld: Öst tar in sig och ger Väst en hjärterstöld. Efter ruter till stöld tar man för trumfesset och spelar mera spader och går hem mot alla 3–2-sitsar och några 4–1-sitsar. Detaljerna lämnas som övning.

Problem 3

Nu ska vi spela 4hj efter trumf ut (eller spader till tian). Vi samkör genom att ta för spadertio och hjärterkung (alla bekänner).

Åtta stick i påsen och två fattas. Ställa spadern med hjärterdam som ingång eller satsa på två ruterstölder?

 1. Spaderess i tredje stick: Stöld, ruter till Väst, spader Kung, spader, högstöld. En bet.

 2. Ruter i tredje stick: Öst tar och spelar trumf. En bet.

Eftersom Öst har AK i ruter (tror jag), går man hem i 1.

Finns någon säker hemgång?