1 min read

Interferens

Att spela med överföring när motståndarna stör

Varför överföring?

  • Ökar chansen att störaren får spela ut mot vårt kontrakt, vilket förmodligen är bra.

  • Ger ett rikare (bud-)språk.

Litteratur

Se BBOs diskussionsforum, särskilt några länkar,

  1. bridgewithdan

  2. Clark’s Precision, sidan 16.

  3. Ett långt inlägg av ‘wodahs’.

  4. Något till på sidan.

Vad gör vi?

Vi börjar med att titta på hur vi behandlar enkla inkliv mot en i färg och sätter upp enkla generella principer. Senare