3 min read

Ett försvarsproblem

Umemästerskapet 19 oktober 2017

En giv fångade mitt intresse:

6   E52              Bord  Par  Kontr  Ut  Resultat  Poäng 
Öst  EK        Slutet rum  105 105 305 6Nx S = R9  1230    92 -92
Ö-V  Dkn654      Slutet rum  102 102 302 6N S +1 H6  1020    44 -44
    EK9        Öppet rum  1   1 201 6N S = K6  990    35 -35
kn986     107     Öppet rum  3   3 203 6N S = Kkn  990    35 -35
10632     9754    Öppet rum  4   4 204 6N N = H7  990    35 -35
97      E1082    Öppet rum  5   5 205 6N N = H4  990    35 -35
kn107     864     Öppet rum  6   6 206 6N N = H7  990    35 -35
    KD43       Slutet rum  103 103 303 6N S = S8  990    35 -35
    Dkn8       Slutet rum  106 106 306 6N N = RE  990    35 -35
    K3         Öppet rum  2   2 202 6N S -1 Kkn    -50 -127 127
    D532       Slutet rum  101 101 301 6N S -1 H6    -50 -127 127
             Slutet rum  104 104 304 6N S -1 H2    -50 -127 127

Vi satt Nord-Syd (Tomas Nord) och bjöd ostört:

Syd  Nord
1NT  2kl
2sp  3ru
3hj  6NT
pass

3ru var lågfärgsfråga och 3hj visar klöver.

Ser ju lovande ut (titta inte på försvarets kort!): Man ser elva lätta, och ett tolfte kommer automatiskt (nåja, se nedan!) om åtminstone en av tre färger sitter 3-3. Tillkommer diverse skvisvarianter, så oddsen för hemgång är höga, åtminstone 4:1 (dvs sannolikheten för hemgång är minst 80%, subjektiv bedömning).

Jag fick klöver 7 ut, och ni kan se att om jag nöjer mig med nian från bordet så är alla problem över. Jag var dock inte synsk och ville behålla så bra kommunikationer som möjligt, så jag tog för esset (tyckte för övrigt att 10-12-sjuan luktade längd hos Öst, vilket ger mig ett hot bakom henne. Lovande för en framtida skvis). Ruter till Kung, mera ruter till Dam och Ess, varefter Öst vände med hjärter. Jag tog för Esset och Kungen, spader Kung-Dam och hjärter Dam med rutersak, spader till Esset (Öst sakar hjärter).

   --
   --
   J6
   K9
   
   
   
   4
   --
   --
   D53

Spadern satt inte 3-3, men jag kan nu testa rutern 3-3 genom att ta för knekten och saka spadern, och avslutningsvis testa om klövern bryter, vilket den gör om den satt 3-3 från början eller om Öst hade 4-4 i lågfärgerna. Hon blev nämligen i så fall skvisad då jag cashade högfärgsvinnarna. Hade hon haft garden i bägge svarta färgerna hade hon också blivit skvisad.

Så långt ganska trivialt, men den intressanta frågan är om försvaret kunde ha varit bättre? Specifikt, vad ska Öst vända med inne på ruter Ess här:

6   E52     
Öst  EK      
Ö-V  kn65    
    K9     
kn986     107  
10632     9754 
--      108 
kn10     86  
    KD43     
    Dkn8     
    --
    D53     

Tänk en stund, och notera att Öst vet Syds exakta fördelning.

Rutervända skvisar Syd! Jag måste i förtid bestämma vilken svartfärg jag ska överge. Förmodligen gör jag rätt givet utspelet, men en liten chans (50% om utspelet var hjärter) är bättre än ingen alls.

Det här är ett exempel på en allmän lärdom för försvarsspelet: Med Östs rutersättning är det ofta rätt att ducka ruter Dam: Spelföraren kan då inte utan risk testa rutern. Den här gången misslyckas det dock troligen, eftersom spelföraren överger rutern och testar svartfärgerna. Men låt rutern sitta 3-3 och bägge svartfärgerna 4-2: Då är en duck precis vad situationen kräver! Det är emot ryggmärgsreflexerna att sätta sig med ett singeless kvar, men ibland måste man övervinna sådana.

Ännu mer vågat är om Väst har ruteresset och duckar två gånger: Värt att lägga på minnet.