1 min read

Tre försvarsproblem

Valda problem från The Bridge World

Slam, mars 2016

Du sitter Väst med 8642-A42-1054-K75 och ser följande budgivning:

Syd Väst Nord Öst
2hj pass 2NT pass
3sp pass 4ru pass
5kl pass 6hj pass
pass pass

3sp visar max styrka och bra färg.

Du spelar ut spader 6 (Schneider) och får se

    Nord
    AK5
    J87
    AKQ6
    643
Du
8642
A42
1054
K75

Spelföraren tar Esset (partner lägger tian, vanliga markeringar) och spelar hjärter Knekt, trean från partner, femman, och du duckar. På nästa hjärter sakar partnern Klöver Dam. Över till dig.

Man kan parentetiskt notera att vanliga markeringar här ger mer information än omvända: Partner har troligen spader Dam men inte Knekten.

En slam till?

6 spader efter en ostörd budgivning,

Bordet
1075
AKQ3
AQJ10
AK63
    Du
    Q94
    J65
    987654
    8

Partner spelar ut Klöver Knekt som spelföraren tar på bordet. Han fortsätter med spader 5. Planera försvaret.

En slam till!

      Bordet
      Q5432
      KJ108
      A76
      J
Du
J109
7
954
K97653

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  --  --  1ru
pass 1sp  pass 2hj
pass 4kl  pass 4NT
pass 5hj  pass 6hj

Du spelar ut spader Knekt, som vinner sticket, partner högmarkerar med sexan och Syd lägger åttan. Din tur.

Not f'd - you won't find me on Facebook