2 min read

Ögonblicksbilder

Från gårdagskvällens match i Umemästerskapet.

Budgivning

Vi (NS) spelar med dubbeltydig klöver,

5   Kkn972     
Nord  kn2      
N-S  E76      
    976      
103      D865  
E86      K75   
D10542    Kkn   
kn85     ED104  
    E4       
    D10943     
    983      
    K32      
Väst Nord Öst  Syd
--  1kl  1NT  ?

men vi har inte hunnit diskutera detta läge. Vi har bara en allmän regel om att (i vissa lägen) låtsas som om motståndarna öppnade budgivningen.

 • Dubbelt bör visa att man har minst halva leken, 10+ hp verkar rimligt. Den aktuella Sydhanden är alltså 1 hp för svag, men där finns kompensation, så D är OK.

  • *2x* efter partners dubbling visar 15+, obalanserad.
 • 2x borde primärt vara på den destruktiva sidan(?). Kanske DONT? Alternativ: 2kl = högfärgsfråga?

 • Allmän tanke: Utgång är inte så vanligt mot starka handen eftersom det sitter en 15+ efter.

Väst Nord Öst  Syd
--  1kl  1NT  D
2sp  ?

2sp alerterades och förklarades visa lågfärgdintresse. Vad bör Nord bjuda?

Pass bör visa 9-11 hp, och Dubbelt 15+, balanserad (i princip). Ny färg naturligt krav (till utgång?).

Spel

En trefärgsskvis:

10   EK97      
Öst  E985      
Alla  Ekn6      
    EK       
kn8      10632  
kn743     10   
1093     D8542  
8654     Dkn9  
    D54      
    KD62      
    K7       
    10732     

Mot 7NT (7hj är bättre) spelar Öst ut Klöver Dam. Spelförare Nord tar och cashar in fyra hjärterstick efter att ha läst situationen korrekt. Vilka tre kort ska Öst saka? Eller, vilken färg kan Öst ge upp och ändå beta kontraktet?

Försvar

23   ED85       
Syd  EK108      
Alla  986       
    D9        
1032     Kkn96   
kn652     D94    
EK74     3     
K8      Ekn643  
    74        
    73        
    Dkn1052     
    10752      
Väst Nord Öst  Syd
--  --  --  pass
1ru  D   2kl  pass
2hj  pass 2sp  pass
2NT  pass 3NT  D(!)
(pass runt)

Utspel Klöver Dam, varpå fyra ronder följer (Nord och Väst sakar två ruter vardera) och Syd är inne. Rutervända. Bet eller hemgång?

Kan Nord saka bättre?

Not f'd - you won't find me on Facebook