3 min read

Tre försvarsproblem, lösningar

Ledtrådar

Jag har inte fått några svar på något av problemen, så jag förstår att de var för svåra. Därför får du nu lösningarna.

Jag återupprepar problemen här så du slipper bläddra tillbaka. Sedan kommer lösningen.

Slam, mars 2016

Du sitter Väst med 8642-A42-1054-K75 och ser följande budgivning:

Syd Väst Nord Öst
2hj pass 2NT pass
3sp pass 4ru pass
5kl pass 6hj pass
pass pass

3sp visar max styrka och bra färg.

Du spelar ut spader 6 (Schneider) och får se

    Nord
    AK5
    J87
    AKQ6
    643
Du
8642
A42
1054
K75

Spelföraren tar Esset (partner lägger tian, vanliga markeringar) och spelar hjärter Knekt, trean från partner, femman, och du duckar. På nästa hjärter sakar partnern Klöver Dam. Över till dig.

Man kan parentetiskt notera att vanliga markeringar här ger mer information än omvända: Partner har troligen spader Dam men inte Knekten.

Lösning: En bra start är att räkna spelförarens stick: Han har två spader, fem hjärter, tre ruter och ett klöver, summa elva. Har han dessutom minst tre ruter så har han sina tolv, liksom om han har fyra spader, då partners Dam faller. Den kortfördelning som spelar någon roll bör alltså se ut ungefär så här:

    Nord
    AK5
    J87
    AKQ6
    643
Du       Öst
8642      D109
A42       3
1054      Kn986
K75       DKn1098
    Syd
    Kn73
    KQ10965
    72
    E2

Vi kan se att Öst måste hålla garden i både spader och ruter, och det blir honom övermäktigt när Syd drar trumfen i botten. Det är bara ett litet krux (för spelföraren): Han måste först utföra en så kallad Vienna Coup, vilket innebär att han måste inkassera spaderkungen innan skvisen kan fungera. Väst måste ducka även andra trumfrondan. Sen, när han kommer in på trumfesset ger klövervändan spelföraren olösliga problem.

Att ducka två gånger med Ess tredje är ovanligt och strider mot intuitionen. Förklarar varför detta är ett svårt problem, fast det är så enkelt!

En slam till?

6 spader efter en ostörd budgivning,

Bordet
1075
AKQ3
AQJ10
AK63
    Du
    Q94
    J65
    987654
    8

Partner spelar ut Klöver Knekt som spelföraren tar på bordet. Han fortsätter med spader 5. Planera försvaret.

Lösning: Detta är ett problem där det gäller att spela på spelförarens rädsla för snedsits i trumf. Sätt honom med EK femte i trumf och hans enda problem är att undvika två trumftapp.

Sätt i trumfdamen! Om partner har Knekten så kommer spelföraren att säkerhetsbehandla trumfen genom att ta Esset och spela liten mot bordets tia. En förvånad partner får på Knekten, samlar sig och ger dig en klöverstöld.

En slam till!

      Bordet
      Q5432
      KJ108
      A76
      J
Du
J109
7
954
K97653

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  --  --  1ru
pass 1sp  pass 2hj
pass 4kl  pass 4NT
pass 5hj  pass 6hj

Du spelar ut spader Knekt, som vinner sticket, partner högmarkerar med sexan och Syd lägger åttan. Din tur.

Lösning:

Den kritiska sättningen är att Syd har fem gående ruter och fyra hjärter med ED6 i topp (partner har nian). Han har då tio stick på taket och behöver kommunikation för två stölder på endera handen, uttrumfning och inkassering av ruterstick.

Rutervända pajar Syds kommunikationer.

Not f'd - you won't find me on Facebook