1 min read

Ottlik femtioårsjubilerar

Given

Geźa Ottlik har under många år utforskat spelteknikens yttersta gränsmarker. För femtio år sedan gjorde han debut i The Bridge World med följande nätta problem.

    Nord
10   J543      
Öst  985      
Alla  A654      
    87           Syd
    AK      
    KD6      
    KQT2       
    A654     

Syd är spelförare i 3NT efter att Öst har öppnat med 1ru. Motståndarna spelar ett naturligt system från sextiotalet: Fyrkorts högfärgsöppningar, med två fyrkortsfärger öppnas i ordning med 1hj, 1sp, 1kl, 1ru, stark sang.

Väst spelar ut klöver Knekt till Östs Dam och Öst fortsätter med Kungen och tvåan. Syd griper in med Esset på tredje varvet.

På ruter Kung bekänner Väst med Knekten, och på ruter Dam sakar han en hjärterhacka. Spelplan?

Not f'd - you won't find me on Facebook