2 min read

Ottlik om imaginära tillgångar

Inledning

Vi ser på lösningen till problemet i Ottlik femtioårsjubilerar. Hans banbrytande upptäckt var skvisar mot imaginära värden, till skillnad från håll.

Given

Geźa Ottlik har under många år utforskat spelteknikens yttersta gränsmarker. För femtio år sedan gjorde han debut i The Bridge World med följande nätta problem.

    Nord
10   J543      
Öst  985      
Alla  A654      
    87           Syd
    AK      
    KD6      
    KQT2       
    A654     

Syd är spelförare i 3NT efter att Öst har öppnat med 1ru. Motståndarna spelar ett naturligt system från sextiotalet: Fyrkorts högfärgsöppningar, med två fyrkortsfärger öppnas i ordning med 1hj, 1sp, 1kl, 1ru, stark sang.

Väst spelar ut klöver Knekt till Östs Dam och Öst fortsätter med Kungen och tvåan. Syd griper in med Esset på tredje varvet.

På ruter Kung bekänner Väst med Knekten, och på ruter Dam sakar han en hjärterhacka. Spelplan?

Lösning

Av vad som hänt är fördelningen klar. Så här ser situationen ut efter tre ronder klöver och två ronder ruter.

    Nord
10   J543      
Öst  98      
Alla  A6      
    --   
Väst    Öst    
T987    D62
762     AJT
--     98
T      --
    Syd
    AK      
    KD6      
    T2       
    6     

Sy behöver två hjärterspel. Om man kan spela upp mot KQ två gånger är saken klar, men man har ju bara en ingång till bordet. Det är Östs längd i ruter som är problemet: hade han bara en så kunde vi ta över rutertian med esset och sen ha en ingång på sexan.

Men titta på Östs hand: Han har inget kort att undvara om vi fortsätter med klöversexan och sakar en spader från bordet. Saka ett högfärgskort är att ge upp direkt, och sakar han en ruter får vi våra två ingångar till bordet. En äkta trefärgsskvis!

Detaljerna överlåts till läsaren.

Not f'd - you won't find me on Facebook