30 min read

MellandagsREA 2017 (uppdaterad 18-01-02)

Inledning

Det spelades 45 givar med 21 par i denna mellandagsrea på BK Björken. Vi går igenom alla givar med speciellt fokus på segrarnas resultat, i jämförelse med våra egna. Kanske kan vi lära oss något.

Slutresultat

De fem första i resultatlistan:

Plac ParPoäng    % Namn                  

  1  8 520   64,2 Henry Franzén - Bengt-Göran Olofsson  
  2  74 485   59,9 Krister Persson - Maria Regnér Jonsson 
  3  71 481,1 * 59,4 Jan Brännvall - Hans Lerner       
  4  6 473,6 * 58,5 Göran Olsson - Erik-O Sandström     
  5  77 443,6 * 54,8 Tomas Bergqvist - Göran Broström    

Vi följer alltså paren No. 8 och 77 speciellt. Par 77 sitter Öst-Väst hela tiden. Par 8 varierar väderstreck.

Brickorna 1–15

Bricka 1

1   K                   
Nord  Kkn108                
Ingen 8743                 
    10963                 
D10942    E853              
5       D9763             
KD952     106              
kn5      72               
    kn76                 
    E42                  
    Ekn                  
    EKD84                 

5K N 400                   

 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng   
 4 77 4Sx V -2 K10  300   16 2  -77  
73 8 3S  V -1 H10  50    6 12  -8

Vi spelar 4spX med två bet (motståndarna bjöd 4kl), 2 p.  Kan man få det på en bet efter två ronder klöver och två ronder hjärter ut?

Par 8 får köpa 3sp för en bet, 12 p.

Bricka 2

2   kn                 
Öst  Dkn652               
N-S  9                 
    E86532               
KD10975    842             
K43      E98             
K5      kn7642           
97      104             
    E63                
    107                
    ED1083               
    KDkn                
                     
5H S 650                 
                     
 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng 
73 8 3S  V -2 R9  100   10 8  - 8
 4 77 3N  S -1 SD    -100  5 13  -77

En bet i 3NT är bra för oss, men Nord bör väl se till att man spelar ett färgkontrakt (efter partnerns sangöppning)? 13 p.

Par 8 får köpa 3sp för 8 p. 

Bricka 3

3   K107             
Syd  1098                 
Ö-V  107                  
    EKkn103                
E962     D5               
D73      K62              
Dkn8     E6543             
D96      875              
    kn843                 
    Ekn54                 
    K92                  
    42                  

3S S 140                   

 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng   
73 8 2S  S = SE  110   10 8   - 8
 4 77 1N  V = K3    -90  2 16   -77

1NT på Väst gick hem efter klöver ut. 16 p.

Par 8 får käka 2sp= för 8 p.

Bricka 4

4   5                 
Väst  32                 
Alla  KD652               
    98642               
Dkn10863   E94             
D94      E1086            
83      E94             
Ekn      753             
    K72                
    Kkn75               
    kn107               
    KD10                
                     
3S V -140                 
                     
 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng 
 5 77 2S  V +2 H3    -170  3 15   -77
75 8 3S  V +1 H3    -170  3 15   - 8

Vi får göra ett övertrick för mycket i en spaderdelis efter sämre försvar, 15 p.

Par 8 får samma favör, 15 p.

En teknisk detalj i budgivningen: Väst öppnar med 1sp. Öst bjuder 2hj, som visar exakt trestöd och 8–12 (enkel höjning) eller 16+. Väst bjuder två spader (avlägg) och Öst passar. Syd har fel fördelning för att balansera, medan Nord kan balansera efter standardbudgivningen 1sp–2sp; pass. Hen borde kanske ha förhandsbalanserat här? (Östs hand är fö verkligen på gränsen till invit: Tre Ess!)

Bricka 5

5   Kkn9754                
Nord  10                  
N-S  D6                  
    K753                 
E6      83               
EKkn85    9632              
K983     742              
84      EDkn6             
    D102                 
    D74                  
    Ekn105                
    1092                 

5H Ö -450                  
                       
 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng   
 5 77 4H  V -1 R6   50   16 2  -77
75 8 4H  V +1 S5    -450  2 16  - 8  

Spökjakt efter budgivningen

Väst Nord  Öst  Syd
--  2ru  pass 2hj
3hj  3sp(!) 4hj  pass
pass pass

Ruter 6(!) ut. Till Esset och femman i vända. Vad är på gång? Jag tyckte att utspelet säkert var en singel, man varför låg ruter i vända i så fall?? Ah, signal för klöver förstås. Så jag lade lågt: Nord får gärna stjäla en förlorare. Men Damen vann och spadervända kom. Nu gör man ju sina fem trick genom att ta för hjärteress, maska i klöver, trumfmask, trumfkung, klövermask, klöveress med spadersak, ruter till Kungen, ruterstöld, claim.

Men jag toppade hjärtern, slog klövermasken och spelade spader i stället för ruter! Hjärnblödning och en bet för 2 p. Jämn hemgång hade gett 11p, 9 p bortslängda.

Par 8 gjorde lätta fem trick efter spader ut, 16 p.

Kommentar: Spela enkelt! Om jag sätter i ruterkungen i stick 2 och får den bortstulen så delar jag säkert ödet med många andra spelförare. Om jag inte gör det och därmed blir frånlurad ett stick så är jag säkert ensam. Följ strömmen!

Bricka 6

6   Dkn984               
Öst  E108                
Ö-V  972                
    76                 
K632     E1075            
942      KD65            
K643     kn10            
108      K42             
    ---                
    kn73                
    ED85                
    EDkn953              
                     
2N N 120                 

 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng 
 5 77 3K  S = H4  110    8 10   -77
75 8 2R  S -1 R4    -50  3 15   - 8

Efter hjärter 4 ut höll vi 3 klöver i jämn hemgång, 10 p.

Par 8 hade turen att få sitta emot 2ru-1 för 15 p.

Bricka 7

7   kn97                 
Syd  kn10                 
Alla  KD976                 
    1083                 
K       ED10632            
EK4      987              
1054     kn82              
Ekn9752    K               
    854                  
    D6532                 
    E3                  
    D64                  

4S V -620                  

 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng   
 2 8 4S  Ö = RE    -620  6 12  - 8
 6 77 3N  V +2 RD    -660  2 16  -77  

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  --  --  pass
1kl  pass 1hj  pass
2kl  pass 2sp  pass
3kl  pass 3sp  pass
3NT  pass pass pass

Som synes bet med liten ruter ut, men efter ruter Kung ut blev det 5 trick: Ruter till Ess och hjärtervända. Sen blir Syd manglad i klöver och hjärter. Lite korträkning behövs dock. Klövervända efter rutersticken håller kontraktet i jämn hemgång. Resultat: 16 p.

Trots det lyckosamma utfallet på brickan anser jag nog att Väst bör bjuda 4sp i stället för 3NT: SingelKung är ett minst lika bra stöd som två (eller t.o.m tre) hackor. Dessutom gapar ett hål i ruter.

Par 8 spelade 4sp för 12 p.

Bricka 8

8   KD8432               
Väst  EK6                
Ingen 108                
    kn6                
Ekn      76             
kn82     D1043            
432      E9765            
109543    E2             
    1095                
    975                
    KDkn                
    KD87                
                     
3S N 140                 
                     
 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng 
 2 8 4S  N = H4  420   14 4   - 8
 6 77 4S  N = KE  420   14 4   -77

Jag spelade ut klöver Ess mot 4sp, men sen orkade jag inte stjäla över Nords åtta. Hjärter ut ska det vara för att beta. Resultat 4 p.

Par 8 släppte också hem 4sp, trots hjärter ut. Ett troligt scenario är att Nord tog för hjärterEsset och spelade ruter för att om möjligt få ett sak för hjärtersexan, och att därvid Öst begick misstaget att hugga in direkt med Esset.

Bricka 9

9   973                  
Nord  Kkn10                 
Ö-V  EK65                 
    D82                  
E65      Kkn2              
ED75432    8               
843      Dkn972             
---      7654              
    D1084                 
    96                  
    10                  
    EKkn1093               

4N N 430                   

 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng   
 2 8 3N  N +1 H8  430   17 1   - 8
 6 77 4S  S -2 HE    -100  5 13   -77

Motståndarna övade sig i 4 spader. Inget bra kontrakt med korsstöld i försvaret. Resultat 13 p.

Par 8 hade det tvivelaktiga nöjet att sitta emot 3NT, som gick med ett övertrick. 1 ynka poäng.

Bricka 10

10   kn5                
Öst  1043                
Alla  kn92                
    Kkn542               
1097     32             
K96      ED872            
E105     KD87            
10976     83             
    EKD864               
    kn5                
    643                
    ED                 
                     
3R Ö -110                 
                     
 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng 
72 73 2S  S +1 HK  140   10 8   8-
 7 77 4S  S -2 H9    -200  0 18   -77

Våra moståndare överbjuder kraftigt och vi cashar in de uppenbara fem röda sticken i 4 spader, 18 p.

Par 8 får göra ett övertrick (värt 6 p.) i 2sp, för 10 p.

Kuriosa: ÖV gör tre trick i ruter, men bara två i hjärter: Efter två ronder spader och två ronder klöver fixar en tredje rond klöver ett trumfstick i hjärter men inte om ruter är trumf.

Bricka 11

11   EDkn5                 
Syd  E3                  
Ingen 76                  
    Kkn1097                
1092     K7643             
D1094     K876              
kn532     EK               
85      64               
    8                   
    kn52                 
    D10984                
    ED32                 

4K S 130                   

 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng   
 8 76 2R  N = H6   90    2 16   8-
 7 77 3N  N -1 H6    -50  0 18   -77  

Motståndarna bjuder till optimistiska 3NT. En steril bet efter hjärter ut från öst, 18 p.

Par 8 har ett budhaveri(?) och spelar 2ru med jämn hemgång, 2 p.

Bricka 12

12   K54                
Väst  D83                
N-S  E743                
    D108                
kn109     D32             
E742     105             
862      KD95            
E63      kn974            
    E876                
    Kkn96               
    kn10                
    K52                
                     
2N N 120                 
                     
 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng 
 7 77 3N  S = Skn  600   18 0   -77
 8 76 1N  S +1 Skn  120    6 12   8-

Återigen landar motståndarna i en överoptimistisk 3NT efter budgivningen

Väst Nord Öst  Syd
1kl  D(!) pass 3NT(!)
pass pass pass

1kl visade 9–11 balanserade (eller 15+ hp). Jag som Öst vet att motståndarna har 21–23 hp, så kanske ska jag dubbla för att väcka partnern? Om kontraktet går hem så får vi nog inga poäng ändå, dubblat eller inte.

Spelet gick så här: Spader tio ut, högmarkering och duck. Spader nio till Kungen och hjärter till Kung och Ess. Mera spader …

Nu är kontraktet hemma! Om Syd läser saken rätt när han inkasserar högfärgssticken. Och det gjorde han. Uppenbarligen går kontraktet att beta (till exempel rutervända i stick två eller inne på hjärteress), men hur ska det gå till? Spaderfortsättningen i stick två är nog oundviklig, men sen? Öst bör nog sätta i Damen på utspelet (garderar också att utspelet var från E109x(x)). Då hittar nog Väst skiftet nästa gång?

Hade det hjälpt om jag hade dubblat 3NT?

Resultat: Vi får 0 poäng, par 8 får 6 poäng för att spela 1NT med ett övertrick.

Bricka 13

13   8763                 
Nord  8                   
Alla  1082                 
    107432                
K       kn104             
D3      kn10542            
EKD963    kn74              
EK65     kn9              
    ED952                 
    EK976                 
    5                   
    D8                  

4Sx N -500                  

 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng   
 8 77 3S  S = RK  140   14 4   8-77  

Nu möter vi Par 8! De spelar 3sp med jämn hemgång när vi gör 4ru [Uppdatering: Vi gör faktiskt 3NT.]. Frågan är hur långt Väst kan kämpa på egen hand, ingen hjälp kommer ju från Öst.

Systemet tycks mena att det bara är två trick i spader, men efter ruter Kung, Klöver Kung, ruter Dam till stöld, spader Ess, klöver Dam är det svårt att se hur det ska gå till. Bordets klöver är ju höga. [Uppdatering: Det var ett misstag att ta för klöverkungen. Direkt ruterfortsättning betar.]

Vi får 4 p, par åtta 14 p.

Bricka 14

14   EKD64               
Öst  1087                
Ingen 9                 
    D1082               
1092     kn83            
EKDkn     9543            
104      kn85            
E753     K94             
    75                 
    62                 
    EKD7632              
    kn6                
                     
3S S 140                 
                     
 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng 
 8 77 2R  S +3 HK  150   11 7  8-77

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  --  pass 1ru
D   RD  1hj  2ru
pass pass pass

En egendomlig budgivning (av NS)! Borde ha bestraffats: Väst började med att casha två hjärterstick, men borde sen ha förstått att inget mer fanns att hämta där (1hj!). Efter klöver Ess och klöver till Kungen hade vi fått 14 poäng i stället för de 7 vi nu fick.

Vi får 7, par 8 11 p.

Bricka 15

15   D962                 
Syd  K2                  
N-S  953                  
    10954                 
kn75     K103              
ED      8654              
Dkn102    EK64              
EKD8     73               
    E84                  
    kn10973                
    87                  
    kn62                 

4N V -430                  

 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng   
 8 77 4N  Ö -2 Hkn  100   16 2  8-77   

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  --  --  pass
1kl  pass 1hj  pass
1sp  pass 1NT  pass
4NT  pass pass pass

Väst har 19 hp, Öst har lovat 9+ hp. Tillsammans har vi 28+ hp. Motiverar det inviten 4NT? Man kan också se det som att Väst har ungefär ett Ess mer än han har lovat: Motiverar det inviten? Svår fråga.

Att Väst måste visa tillägg på något sätt är klart, men frågan är hur. Ett sätt är att leta en 4–4 i lågfärg. Efter 1NT råder krav till utgång, så fortsatt budgivning är naturlig, fyrkortsfärger nerifrån. Alltså,

Väst Nord Öst  Syd
--  --  --  pass
1kl  pass 1hj  pass
1sp  pass 1NT  pass
2kl  pass 2ru  pass
3ru  pass 3sp  pass
?

Nu skulle Väst kunna lämna över initiativet med 3NT, på vilket Öst passar. I partävling kan vi inte riskera att bli hängande i 5ru! Även om Öst går vidare måste det finnas möjlighet att bromsa i 4NT.

Till spelet: Jag fick hjärter Knekt ut, och jag gjorde (felaktigt) bedömningen att om Nord har Kungen är jag bet när troligen 3NT står. Jag maskade alltså i förhoppningen att utspelet var ett försök att testa den starka handen på bordet, men det ledde raskt till två bet och 2 poäng, 16 till par 8.

Jag måste förstås istället hoppas på att utspelet är från en fem- eller sexkortsfärg och hoppa upp med Esset. Nord lägger tvåan och jag fortsätter med spader till tian (i förhoppning om ED i Norr), men när Syd tar för Esset och fortsätter med hjärter har jag bara nio stick.

Jag har inte tempo för en enkel svartfärgsskvis mot Nord, men en inpetning fungerar bra: Fyra ronder ruter och fyra ronder klöver ger Nord det tvivelaktiga nöjet att spela spader och ge mig det tionde sticket. Går också att skvisa Syd om han har fyrkorts klöver: Ducka en spader till Nord och veva fyra ronder ruter och Syd är färdig.

Men allt detta är dagdrömmar: (i) Syd kan ducka spadertian, eller (ii) ta för Esset och vända tillbaka i spader. Eller?

Resultat: Vi får 2 poäng, par 8 16.

Totalt förlorar vi med 13–31 mot blivande segrarna!

Sammanfattning, första tredjedelen

De vunna poängen, bricka för bricka, för paren 8 och 77:

Ganska stor variation runt medelvärdet 9 för båda paren, något mer för par 77 än för par 8. Intressantare är kanske att se utvecklingen av totala antalet poäng bricka för bricka:

Brickorna 13–15 utgjorde inbördes möte mellan paren 8 och 77, som synes vann par 8 det mötet klart. Totalpoängen efter 15 ronder skiljer inte mycket, men variationen bricka för bricka är olika: Par 77 har ett par rena toppar och bottnar, medan par 8 har en mera lugn utveckling över tid. Ett vinnande koncept är kanske att undvika rena bottnar och inte chansa på rena toppar? Vi får se om den tendensen håller i sig i de kommande brickorna.

Par 77 gör 51.9 procent på de första 15 brickorna, medan par 8 gör 55.6 procent.

Brickorna 16–30

Bricka 16

16   kn42                
Väst  kn754               
Ö-V  Ekn                
    Kkn72               
K103     D7             
EK32     D10986           
62      953             
E953     D64             
    E9865               
    ---                
    KD10874              
    108                
                     
4S N 420                 
                     
 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng 
 8 78 4Hx Ö -2 RK  500   17 1  8-
 9 77 4S  S -3 HK    -150  0 18   -77

Vi öppnade med 1NT (Väst) och Öst överförde med 2ru. Sedan tog NS över (Väst hängde med till 3hj) och gick tre bet i 4sp (hur det nu gick till). Resultat 18 p.

Par 8 fick 17 p på andra ledden för att ta två bet i 4hj.

Bricka 17

17   Dkn964                
Nord  32                  
Ingen 976                  
    kn85                 
1083     EK72              
E7      Kkn104             
K832     D5               
K1074     D96              
    5                   
    D9865                 
    Ekn104                
    E32                  

3N Ö -400                  

 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng   
 8 78 3N  Ö -1 H5   50   13 5  8- 
 9 77 3N  Ö = R10   -400  3 15   -77

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  pass 1kl  1hj
1sp  pass ?

Vad bjöd jag här? Fortsättningen borde vara

Väst Nord Öst  Syd
--  pass 1kl  1hj
1sp  pass 2kl  pass
2hj  pass 3NT  pass
pass pass

men jag tror inte att det var det som hände. Systemnoterna säger inget om fortsättningen efter 1sp med starka handen (men 1NT visar svaga).

Förslag: 2kl är balanserad 15+ (ev. klöver), annan färg 15+ naturligt. Västs 2hj borde antyda balanserat med lågfärger.

Med ledning av budgivningen maskade jag ut både hjärterdamen och klöverknekten för jämn hemgång och 15 poäng.

Bricka 18

18   9643                
Öst  kn875               
N-S  64                 
    K54                
Ekn105    87             
ED9      K1042            
kn532     ED107            
E9      kn63            
    KD2                
    63                 
    K98                
    D10872               
                     
3S Ö -140                 
                     
 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng 
 8 78 3N  V -1 K4   50   16 2  8-
 9 77 3N  Ö -1 K2   50   16 2  -77

Normal tresangare går bet med klöver ut. Det gällde att sitta i försvar på brickan, eller ha spelföringen på Västs hand. Vårt resultat blir 2 poäng, par 8 får 16.

Hur hittade par-8-Nord klöver ut? Förmodligen därför att Syd dubblade en högfärgsfråga efter Västs sangöppning. Lägg det på minnet. (Dock något riskfylld dubbling här: Om partner har typ Exx och Väst spelar 4hj kan klöverutspel vara kostsamt. Idealt har man Ess eller Kung när man dubblar, men man kan inte få allt! )

Bricka 19

19   KD10843                
Syd  1032                 
Ö-V  ---                  
    9543                 
65      kn97              
K9865     E               
KD43     Ekn10875            
K10      872              
    E2                  
    Dkn74                 
    962                  
    EDkn6                 

4Sx S -100                  

 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng   
 8 79 3S  N +1 HE  170   13 5  8-
10 77 4R  Ö = SE    -130  2 16   -77

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  --  --  1kl
1hj  2sp  3ru  3sp
4ru  pass pass pass

Östs 3ru är i fokus: Är han för svag för budet? Är det krav? Man vill ha både och, och det kan man få med överföring: Bjud 3kl och passa på svaret 3ru. Den här gången får man nog svaret 4ru (min men bra stöd) och passar på det.

Vi fick 16 poäng för att hitta rutern och hänga i. 4sp står om man får hjärter ut och inte maskar på klövervändan. Ruter ut trumfmattar för en bet. Par 8 får 13 för ett övertrick i 3sp.

Bricka 20

20   K8                 
Väst  95                 
Alla  842                
    E108753              
Dkn10     E976432           
kn3      E74             
Ekn763    9              
D42      kn6             
    5                 
    KD10862              
    KD105               
    K9                 
                     
5Hx N -500                
                     
 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng 
 8 79 5H  S -2 SD    -200  7 11  8-
10 77 4S  V = HK    -620  1 17   -77

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
1kl  pass 1NT* 2hj
pass pass 2sp  3ru
3sp  pass 4sp  pass
pass pass

Västs frivilliga 3sp gav mig kraft att bjuda ut, för 17 poäng.

Par 8 fick 7 poäng för offring(?) i 5hj.

Bricka 21

21   K                   
Nord  Ekn962                
N-S  kn97                 
    K1096                 
Dkn107    9854              
8       K107              
EK1082    D653              
742      kn3              
    E632                 
    D543                 
    4                   
    ED85                 

5H N 650                   
                       
 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng   
 8 79 4H  N +1 S9  650    9 9  8-
10 77 4H  N +1 Kkn  650    9 9   -77

Dagens medel: 9 poäng till båda paren.

Bricka 22

22   E963                
Öst  E3                 
Ö-V  42                 
    kn10542              
D1087     K52             
97642     KD5             
E5      K1096            
D7      K93             
    kn4                
    kn108               
    Dkn873               
    E86                
                     
3S V -140                 

 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng 
80 8 1N  Ö +1 RD    -120 12 6   -8
11 77 2H  Ö +2 R4    -170  9 9   -77

Öst öppnar med en (12–14) sang och frågan är om Väst ska/kan kolla högfärger. Vi som spelar skräpStayman bjuder 2kl och på 2ru bjuder vi 2hj, som partner kan korrigera till 2sp. Spelar man inte skräpStayman har man valet att passa eller att dö i 2hj, inte lika aptitligt.

SkräpStayman ger medel, 9 poäng, par 8 får 6.

Bricka 23

23   Dkn73                 
Syd  72                  
Alla  kn965                 
    1076                 
E642     K85              
K108     ED43              
EK82     743              
84      Kkn3              
    109                  
    kn965                 
    D10                  
    ED952                 

3N Ö -600                  

 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng   
11 77 3N  V = S7    -600  4 14   -77
80 8 3N  V = SD    -600  4 14   -8

Hur gör man 3NT efter spader ut när det bara finns sju stick? Elementärt, man maskar i hjärter (åttonde sticket), tar fyra hjärterstick, topparna i spader och ruter. Klöver till Kungen tvingar sedan Syd att ge bort det nionde sticket.

Det var värt 14 poäng för båda paren.

Bricka 24

24   K109842              
Väst  93                 
Ingen kn4                
    964                
ED53     kn7             
107      EKkn852           
1065     987             
Ekn87     KD             
    6                 
    D64                
    EKD32               
    10532               
                     
3H V -140                 
                     
 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng 
11 77 3N  V -2 Rkn  100   17 1   -77
80 8 4H  V = Rkn   -420  0 18   - 8

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
1kl  2sp  3hj  pass
3NT  pass pass pass

Inte bra, särskilt som Nord hittade ruter Knekt i utspel. Återigen är det överföring som löser Östs problem: På 3ru bjuder Väst 3hj och får spela det.

Blygsam1 1 poäng.

Par 8 blir hemsläppta i 4hj trots ruter ut! Sådant ska förstås belönas med full pott, 18 poäng.

Bricka 25

25   863                  
Nord  743                  
Ö-V  853                  
    10732                 
D95      kn74              
109852    Ekn              
KD109     Ekn62             
5       KDkn8             
    EK102                 
    KD6                  
    74                  
    E964                 

2N Ö -120                  

 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng   
 8 72 2H  V = R3    -110  8 10  8-
-- 77         Frirond   10   -77

Frirond: Par 8 8poäng.

Bricka 26

26   KD76                
Öst  K                 
Alla  E75                
    EK1086               
1052     E9843            
kn1065    E82             
10862     K              
95      D742            
    kn                 
    D9743               
    Dkn943               
    kn3                
                     
3N S 600                 
                     
 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng 
 8 72 3N  N = S3  600   13 5  8-
-- 77         Frirond   10   -77

Frirond: Par 8 13 poäng.

Bricka 27

27   EDkn6                 
Syd  92                  
Ingen E32                  
    KD83                 
K109     754              
EK104     kn7653             
K8      D5               
Ekn102    754              
    832                  
    D8                  
    kn109764               
    96                  

3Sx S -100                  

 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng   
 8 72 3R  S = HE  110   16 2  8-
-- 77         Frirond   10   -77 

Frirond: Par 8 16 poäng.

Bricka 28

28   1052                
Väst  E109                
N-S  2                 
    ED9876               
K9      E864            
D4      K76532           
Dkn7653    E9             
K105     2              
    Dkn73               
    kn8                
    K1084               
    kn43                
                     
3R V -110                 

 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng 
 8 74 4H  Ö -2 K3  100   15 3  8-
71 77 3R  V -1 S2   50    7 11   -77

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
1ru  2kl  2ru* 3kl
3ru  pass pass pass

På lunchen, som föregick den här ronden, införde vi (visa av tidigare erfarenheter under dagen) överföringar i konkurrensbudgivningar, vilket en av oss glömde. Vi landade ändå på rätt ställe! Det gav 11 poäng.

Par 8 fick däremot 15 poäng för två bet i 4hj.

Bricka 29

29   kn962                 
Nord  K32                  
Alla  K972                 
    106                  
EKD      84               
Dkn65     E7               
Dkn85     3               
K2      EDkn98753            
    10753                 
    10984                 
    E1064                 
    4                   

6K Ö -1370                  

 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng   
 8 74 6K  Ö = RE   -1370  7 11  8- 
71 77 6K  Ö +1 H9   -1390  1 17  -77

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  pass 2kl  pass
2ru  pass 4kl! pass
6kl!! (pass runt)

Hur bjuder man åttakortsfärger? På 2ru är det systemenliga budet 3kl (max, ingen högfärg, ett sidohåll), men jag var rädd för att pass på det skulle ge oss en dålig bricka, därav det monstruösa, systemkränkande hoppet.

Väst har nu ett delikat läge: Han kan blåsa av i 4NT, men fattar Öst att det inte är essfråga? 5kl är otänkbart i partävling, så det får bli 6kl och hopp om bra utspel. Det blev det också, hjärter ut gav ett övertrick och 17 poäng.

Not 1: Väst kan också vara vetenskaplig och bjuda 4sp i stället för 6kl.

Not 2: I partävling är det en dödssynd att inte ta för ett Ess efter en sådan budgivning. Kanske annars också.

Bricka 30

30   9542                 
Öst  Ekn74               
Ingen kn83                
    K9                 
106      3              
D853     K92             
5       E97642           
ED8642    1053            
    EKDkn87              
    106                
    KD10                
    kn7                
                     
4Kx Ö 100                 
                     
 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng 
 8 74 4S  S = R5  420   17 1  8-
71 77 4S  S -1 R5    -50  6 12   -77

Vi tar in den uppenbara beten efter ruter ut, men hur par 8 lyckas gå hem efter samma utspel är en gåta.

Vi får 12 rättvisa poäng, medan par 8 får 17 poäng till skänks från ovan!

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  --  pass 1sp
2kl  2NT* 3ru  4sp
(pass runt)

Sammanfattning, andra tredjedelen

De vunna poängen, bricka för bricka, för paren 8 och 77:

Den mest iögonenfallande skillnaden mellan paren är att par 77 har två rejäla bottnar, något som par 8 undviker. Låt oss se vad som hände på de brickorna.

På bricka 18 gick man hem i en normal 3NT om man slapp klöver ut. Vi fick klöver ut och så dåligt på brickan därför att de flesta har spelföringen på andra handen, och då är inte klöver ut (från K54) lika aptitligt. Vi har alltså “otur”. Par 8, å andra sidan, fick så bra betalt därför att de hittade klöver ut från “fel” hand.

På bricka 24 har vi en systembrist och hamnar i 3NT med två bet i stället för i 3hj med hemgång: Egen förskyllan. Samtidigt får par 8 ensamtopp när de blir groteskt hemsläppta i 4hj.

På dessa två brickor drar par 8 in 34 poäng, medan vi får nöja oss med 3! (Notera för övrigt att på brickorna 25–27 har par 77 översits.)

Utvecklingen av totala antalet poäng bricka för bricka:

Par 77 gör 63.3 procent på brickorna 16–30, medan par 8 gör 70 procent. Vi går alltså mycket starkt under den här perioden, men par 8 går ruskigt starkt.

Om vi räknar bort brickorna 25–27 för par 77 (översits) så blir procenten 65.3.

Våra två nollor är båda systemberoende: En är otur (spelföring på den hand som de flesta har som träkarl), medan den andra är en budsekvens som vi måste och kan åtgärda. Bortsett från dessa brickor går vi också ruskigt starkt under denna period.

Brickorna 31–45

Analyserna är på gång.

Bricka 31

31   D108                 
Syd  kn85                 
N-S  E74                  
    E863                 
K32      kn975             
K943     ED62              
KD52     3               
K4      kn1092             
    E64                  
    107                  
    kn10986                
    D75                  

3H V -140                  

 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng   
 8 1 3H  V -1 H5   50   16 2  8-  
72 77 1N  V +1 K6    -120 10 8   -77

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  --  --  pass
1NT  pass ?

1NT var 12–14. Ska Öst passa eller chansa på att Väst har någon fyrkorts högfärg? Ja, oddsen för att hitta en 4–4 är goda, men man kan också hamna i en tråkig 4–3 (förutsatt att man spelar skräpStayman). Å andra sidan, de som spelar med annat sangintervall hittar alltid sin 4-4 (om den finns), så vi sitter ofta mot strömmen om jag passar, så mitt råd är att gå för en högfärg.

Som synes följde jag inte mitt eget råd, så vi fick 8 poäng.

Par 8 fick en bet i 3hj (felgiss i klöver?) och 16 poäng.

Bricka 32

32   KD4                
Väst  10943               
Ö-V  953                
    985                
Ekn63     1095            
D72      kn86            
EKDkn2    87             
3       EKkn104           
    872                
    EK5                
    1064                
    D762                
                     
3N V -600                 
                     
 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng 
 8 1 3N  V = H10   -600 10 8  8-
72 77 3N  V = H10   -600 10 8   -77

3NT med nio lätta efter hjärter ut gav oss 8 poäng. På andra ledden fick par 8 10 poäng för samma resultat.

Bricka 33

33   3                   
Nord  D10                  
Ingen 8752                 
    EK10964                
KDkn987    642              
K73      9654              
9       E1063             
kn85     D2               
    E105                 
    Ekn82                 
    KDkn4                 
    73                  

3H S 140                   

 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng   
72 77 3N  S = SD  400   16 2   -77
 8 1 4K  S = SK  130   12 6  8-

Här var jag oense med signalerna i försvaret mot 3NT: Utspel spader Dam som står, Knekten som drar tian, nian till Esset. Klöver till tian och Öst är inne på Damen. Hjärtervända betar nu, men är det något som tyder på, ur Östs synvinkel, att det inte kan vara ruter? Borde inte spaderKungen ha spelats i tredje (eller andra) stick?

Rutervändan gav oss ynkliga 2 poäng. Par 8 drog in 12 i 4kl=.

Bricka 34

34   72                  
Öst  Dkn72                
N-S  KD10875               
    3                  
kn84     D93              
954      E63              
kn96     32              
D954     EK872             
    EK1065                
    K108                 
    E4                  
    kn106                
                      
4H S 620                  
                      
 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng  
 3 8 1S  S +2 K5  140    9 9  -8
73 77 2S  S +1 K4  140    9 9  -77

En medelbricka för båda paren, 9 poäng vardera.

Bricka 35

35   D10873                
Syd  9                   
Ö-V  KD2                  
    10962                 
E94      Kkn              
1087     KD3              
10954     E873              
kn54     EK83              
    652                  
    Ekn6542                
    kn6                  
    D7                  

4Sx N -500                  

 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng   
73 77 1N  Ö +2 H5    -150 11 7  -77  
 3 8 3N  Ö +1 H5    -630  1 17  - 8

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  --  --  pass
pass pass 1kl  1hj
pass 1sp  1NT  pass
pass pass

Östs 1NT visar ca 18–20, och Västs pass är rimligt trots feta mellankort. En utgång man kan ha och mista. Men, poängen blir 7.

Par 8 bjuder ut och får 17 för besväret (och övertricket).

Not 1: De flesta Öst visar (ostört) 20–21(22) med 2NT, och då är Västs pålägg självklart.

Not 2: De flesta Syd öppnar med 2hj, och då blir det svårt att undvika 3NT.

Bricka 36

36   Kkn76               
Väst  Kkn32               
Alla  E83                
    Ekn                
E98      532             
86      ED109            
Kkn92     76             
9875     10632            
    D104                
    754                
    D1054               
    KD4                
                     
1N N 90                  

 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng 
 3 8 1N  N = K6   90   10 8  - 8
73 77 3N  N -1 S3    -100  8 10  -77

Vi får efter vissa besvär in en bet i 3NT för 10 poäng. Par 8 får 8 poäng för att hålla 1NT i jämn hemgång.

Bricka 37

37   Kkn10986               
Nord  E75                  
N-S  D52                  
    10                  
E53      42               
K842     Dkn1093            
K84      kn10              
K83      D942              
    D7                  
    6                   
    E9763                 
    Ekn765                

4S N 620                   

 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng   
 8 5 4S  N +1 Hkn  650   17 1  8- 
74 77 3S  N +2 H9  200    8 10  -77  

Ser svårt ut att hålla 4sp i jämn hemgång. Vi får 10 poäng när motståndarna inte bjuder ut.

Par 8 får 17 poäng för att bjuda ut.

Bricka 38

38   E1095               
Öst  104                
Ö-V  kn8653               
    62                 
kn8      KD73            
EKkn32    875             
K       ED1074           
E9875     3              
    642                
    D96                
    92                 
    KDkn104              
                     
6H Ö -1430                
                     
 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng 
 8 5 2H  V +2 K6    -170 15 3  8-
74 77 4H  V +1 K6    -650  5 13   -77

Vill man vara i slam? Nej. Bör man göra sex trick i 4hj. Tveksamt. Vi får 13 poäng för 5 trick i 4hj medan par 8 har förmånen av att möta ett par som inte orkar bjuda utgång och får 15 poäng.

Bricka 39

39   K8                  
Syd  1092                 
Alla  Kkn852                
    ED4                  
D943     Ekn10765            
ED54     Kkn83             
D1043     9               
7       Kkn              
    2                   
    76                  
    E76                  
    10986532               

5S V -650                  

 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng   
 8 5 3S  Ö +2 K10   -200 16 2  8-  
74 77 4S  Ö +1 K8    -650  6 12   -77

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  --  --  pass
1ru  pass 1sp  pass
3sp  pass 4sp  pass
pass pass

Notera Västs 3sp: Fyrkortsstöd i en bra minimihand. Med starkare hand bjuder vi konventionella 3hj, som alltså visar fyrstöd och max.

Vi får 12 poäng för standardresultatet medan par 8 återigen möter ett par (jo, det är samma par) som inte orkar bjuda ut och får 16 poäng den här gången.

Bricka 40

40   Dkn1082              
Väst  kn83                
Ingen E8                 
    Dkn6                
97      K654            
E10      9652            
D107432    9              
984      EK72            
    E3                 
    KD74                
    Kkn65               
    1053                
                     
2N N 120                 
           
 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng 
 7 8 3N  S = S9  400   16 2  - 8
75 77 3N  N -1 KK    -50  9 9  -77

Vi tar en lätt bet efter klöver ut för ett ynkligt medel, 9 poäng. Par 8 släpper hem 3NT (glömde man att spela klöver när man kom in?) och får endast 2 poäng.

Bricka 41

41   D4                  
Nord  8532                 
Ö-V  765                  
    K963                 
K109632    5               
K4      E10976             
EK943     2               
---     Dkn10742            
    Ekn87                 
    Dkn                  
    Dkn108                
    E85                  

3S V -140                  

 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng   
75 77 2S  V +1 K6    -140 10 8   -77  
 7 8 2S  Ö +2 RD    -170  2 16   - 8

Hur gör man fyra trick i spader? Fråga par 8, som får 16 poäng för bedriften. Vi dödliga får nöja oss med hälften, 8 poäng, för tre trick.

Bricka 42

42   ED65                
Öst  E543                
Alla  42                 
    Kkn4                
9       K1074            
kn972     10             
D98     Kkn10763           
E10873    D5             
    kn832               
    KD86                
    E5                 
    962                
                     
3R Ö -110                 
                     
 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng 
75 77 2S  S -1 R9    -100 12 6  -77
 7 8 4Hx N -3 RK    -800  0 18  - 8

Öst (jag) öppnade med 1ru, och frågan är varför vi sedan släppte motståndarna i 2sp (ett tjänstefel). Kommer faktiskt inte ihåg den fortsatta budgivningen.

Hursomhelst, vi får 6 poäng för en ynklig bet, medan par 8 drar in 18 poäng genom att dubbla motståndarna i 4hj! (Själva dubblingen var bara värd 1 poäng.)

Bricka 43

43   kn94                 
Syd  K10                  
Ingen E8765                 
    654                  
ED832     75               
E654     D83              
kn      K109432            
K92      kn7              
    K106                 
    kn972                 
    D                   
    ED1083                

3R V -110                  

 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng   
 1 77 3K  S -1 Rkn    -50  8 10  -77  
 8 9 2S  V = K4    -110  3 15  8- 

Väst spelar ut ruter Knekt mot 3kl, Syd finner ut att vi spelar “andra eller fjärde”" och lägger lågt, så jag får på Kungen. Nu ska vi naturligtvis ta (minst) två bet med tre ronder spader till stöld, men något annat måste ha hänt. Vände jag tillbaka i ruter? Vi får 10 poäng, med två bet hade vi fått 11.

Par 8 får bara 3 poäng när de släpper 2sp, men det är inte lätt att vara med när klöveröppningen inte lovar klöver.

Bricka 44

44   9873                
Väst  KD10                
N-S  Ekn96               
    Dkn                
102      EKDkn54           
E98      4              
KD532     10             
1098     EK653            
    6                 
    kn76532              
    874                
    742                
                     
6N V -990                 
                     
 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng 
 1 77 4S  V +2 S9    -480  9 9  -77
 8 9 4S  Ö +2 H3    -480  9 9  8-

Väst öppnar med 1kl (9–11 balanserad eller 15+), Nord dubblar och Öst bjuder 1hj som visar spader och 9+ hp. När sen Väst visar 9–11 utan spaderstöd så är frågan om man ska driva mot slam. I princip krävs att Väst har två av tre, de röda essen och klöverdam. Bedömde det som mindre sannolikt och lade av i 4sp för 9 poäng.

Par 8 satt emot samma kontrakt och fick också 9 poäng.

Bricka 45

45   Dkn1096    
Nord  K8      
Alla  Ekn86     
    D3      
842      E   
kn109     E76543 
D7      K9   
E8752     Kkn96 
    K753     
    D2      
    105432    
    104      

5H Ö -650      

 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng 
 8 9 3H  Ö +2 S4    -200 13 5  8-
 1 77 4H  Ö +1 K10   -650  6 12   -77

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  1sp  2hj  2sp
3hj  pass 4hj  pass
pass pass

Sterila fem trick ger 12 poäng, bra betalt eftersom Nord-Syd har en bra offring i 4sp.

Ännu bättre betalt får par 8 när deras motståndare inte bjuder ut och de har sinnesnärvaro att inte konkurrera på tretricksnivån trots 18 totala trumf. Par 8 får 13 poäng.

Sammanfattning, sista tredjedelen

De vunna poängen, bricka för bricka, för paren 8 och 77:

Här ser man en tydlig skillnad mellan paren: Par 8 excellerar i många spektakulära toppar, låt vara att de flesta kommer gratis genom motståndarnas misstag. Men bridge går ju ut på att utnyttja misstag, så det inget att säga om. För par 77 går det däremot segt, det lyfter aldrig.

Utvecklingen av totala antalet poäng bricka för bricka:

Här är det fråga om utklassning: Par 8 går 67 procent på den sista tredjedelen, medan par 77 går ynkliga 49.3 procent!

Sammanfattning av hela tävlingen (uppdaterad)

V slår ihop tredjedelarna för en total sammanfattning.

Den successivt summerade poängen i procent ser ut så här:

Fram till och med bricka 23 hänger vi med, men bricka 24 innebär dödsstöten för oss: Båda paren sitter samma väg och kan göra 3hj och inget mer. Vi slappar in oss i 3NT och går två bet för 1 ynka poäng, medan par 8 överbjuder till 4hj, blir groteskt hemsläppta och får 18 poäng. Efter det hämtar vi oss inte.

Det ser ut som om par 8 har många turbrickor efter det, men som man brukar säga, bra par har tur. Vi, å andra sidan, tenderar att tappa skärpan mot slutet av tävlingen. Jag behöver lite mer fysisk träning, och vi behöver skärpa systemet.

Avslutningsvis, något skämtsamt ett statistiskt test av hypotesen: par 8 och par 77 är i själva verket lika bra, dvs, skillnaderna vi ser i den här tävlingen är rent slumpmässiga.

Först ett vanligt t-test:

(tt <- t.test(par8, par77))
## 
## Welch Two Sample t-test
## 
## data: par8 and par77
## t = 1.6252, df = 87.741, p-value = 0.1077
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -0.3764052 3.7541830
## sample estimates:
## mean of x mean of y 
## 11.555556 9.866667

Ur detta kan vi utläsa att par 8 tog i genomsnitt 11.6 poäng per bricka medan motsvarande siffra för par 77 är 9.9. Vi ser också att “p-value” är 0.1077, dvs ungefär 11 procent. Det betyder, enligt opinionsinstitutsjargong, att den observerade skillnaden ligger inom felmarginalen. Alltså, resultatet i den här tävlingen är inte ett bevis för att det är någon skillnad i spelstyrka mellan paren!

Kanske ska man göra ett icke-parametriskt test? Här är ett Wilcoxon rank sum test:

(ww <- wilcox.test(par8, par77))
## Warning in wilcox.test.default(par8, par77): cannot compute exact p-value with
## ties
## 
## Wilcoxon rank sum test with continuity correction
## 
## data: par8 and par77
## W = 1199.5, p-value = 0.1312
## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0

Njae, det blir inget särskilt annorlunda. Men ett parat t-test, där man tittar på skillnaden bricka för bricka, då:

(pp <- t.test(par8 - par77))
## 
## One Sample t-test
## 
## data: par8 - par77
## t = 1.4866, df = 44, p-value = 0.1443
## alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -0.6007758 3.9785536
## sample estimates:
## mean of x 
## 1.688889

Nej, vi får ge upp: ingen skillnad kan påvisas.

Not: Det är viktigt att förstå att vi härmed inte har bevisat att det inte finns någon skillnad. Resultaten säger endast att vi inte har tillräckligt med data för att avgöra frågan. Jag är helt övertygad om att om vi samlar in tillräckligt med data så kommer vi att kunna påvisa en skillnad. Vilken rikning den går i är dock inget jag vill spekulera i!

Uppdatering: Egentligen kan man ju i partävling endast göra en vettig jämförelse på brickor där man suttit på samma ledd. Så vi gör det, och då ser det ut så här:

Fortfarande bricka 24 som är starten på förfallet. Vi tar bort den:

En helt annan bild: Nu är vi före efter bricka 40. Vi ser att våra uppenbart dåliga brickor är 1, 5, 24, 41, 42.

Våra usla brickor (Ny)

De brickor där vi har 3 poäng eller mindre är 1, 5, 12, 15, 18, 24, 33. De bör undersökas närmare. Senare.

Not f'd - you won't find me on Facebook