8 min read

Usla brickor

Inledning

En uppföljning av rapporten från MellandagsREA den 29 januari 2017. Våra värsta brickor, poängmässigt, undersöks. Urvalet: Alla brickor med 3 poäng eller mindre (toppen är 18).

De ursprungliga diskussionerna ligger kvar, kompletterade med kommentarer.

Brickorna

Bricka 1

1   K                   
Nord  Kkn108                
Ingen 8743                 
    10963                 
D10942    E853              
5       D9763             
KD952     106              
kn5      72               
    kn76                 
    E42                  
    Ekn                  
    EKD84                 

5K N 400                   

 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng   
 4 77 4Sx V -2 K10  300   16 2  -77  
73 8 3S  V -1 H10  50    6 12  -8

Vi spelar 4spX med två bet (motståndarna bjöd 4kl), 2 p.  Kan man få det på en bet efter två ronder klöver och två ronder hjärter ut?

Par 8 får köpa 3sp för en bet, 12 p.

Kommentar: Budgivningen gick

Väst Nord Öst  Syd
--  pass pass 1kl*
1sp  D   2sp  3kl
3ru  4kl  4sp  D
(pass runt)

Vi bjuder för mycket och för litet. Faktum var att så fort NS får spela ett klöverkontrakt kan vi inte få mer 7 poäng. Mask åt rätt håll i hjärter ger oss ynkliga 4 poäng.

När motståndarna tillåts hitta sin klöver är vi alltså chanslösa (i den här tävlingen). Ett sätt att förhindra det är att Öst stöttar direkt till 3sp (vilket borde ha skett).

Men viktigast: Jag (Väst) glömde att vi spelar DONT mot stark klöver. Vi ska alltså bjuda

Väst Nord Öst  Syd
--  pass pass 1kl*
2ru  D   3hj!  ?

Är motståndarna utbjudna nu? Syd kanske försöker med 3NT… .

Bricka 5

5   Kkn9754                
Nord  10                  
N-S  D6                  
    K753                 
E6      83               
EKkn85    9632              
K983     742              
84      EDkn6             
    D102                 
    D74                  
    Ekn105                
    1092                 

5H Ö -450                  
                       
 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng   
 5 77 4H  V -1 R6   50   16 2  -77
75 8 4H  V +1 S5    -450  2 16  - 8  

Spökjakt efter budgivningen

Väst Nord  Öst  Syd
--  2ru  pass 2hj
3hj  3sp(!) 4hj  pass
pass pass

Ruter 6(!) ut. Till Esset och femman i vända. Vad är på gång? Jag tyckte att utspelet säkert var en singel, man varför låg ruter i vända i så fall?? Ah, signal för klöver förstås. Så jag lade lågt: Nord får gärna stjäla en förlorare. Men Damen vann och spadervända kom. Nu gör man ju sina fem trick genom att ta för hjärteress, maska i klöver, trumfmask, trumfkung, klövermask, klöveress med spadersak, ruter till Kungen, ruterstöld, claim.

Men jag toppade hjärtern, slog klövermasken och spelade spader i stället för ruter! Hjärnblödning och en bet för 2 p. Jämn hemgång hade gett 11p, 9 p bortslängda.

Par 8 gjorde lätta fem trick efter spader ut, 16 p.

Kommentar: Det usla resultatet är enbart en följd av min hjärnblödning. Den i sin tur berodde kanske på att brickan spelades under extrem tidspress. Måste träna stresstålighet.

Bricka 12

12   K54                
Väst  D83                
N-S  E743                
    D108                
kn109     D32             
E742     105             
862      KD95            
E63      kn974            
    E876                
    Kkn96               
    kn10                
    K52                
                     
2N N 120                 
                     
 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng 
 7 77 3N  S = Skn  600   18 0   -77
 8 76 1N  S +1 Skn  120    6 12   8-

Återigen landar motståndarna i en överoptimistisk 3NT efter budgivningen

Väst Nord Öst  Syd
1kl  D(!) pass 3NT(!)
pass pass pass

1kl visade 9–11 balanserade (eller 15+ hp). Jag som Öst vet att motståndarna har 21–23 hp, så kanske ska jag dubbla för att väcka partnern? Om kontraktet går hem så får vi nog inga poäng ändå, dubblat eller inte.

Spelet gick så här: Spader tio ut, högmarkering och duck. Spader nio till Kungen och hjärter till Kung och Ess. Mera spader …

Nu är kontraktet hemma! Om Syd läser saken rätt när han inkasserar högfärgssticken. Och det gjorde han. Uppenbarligen går kontraktet att beta (till exempel rutervända i stick två eller inne på hjärteress), men hur ska det gå till? Spaderfortsättningen i stick två är nog oundviklig, men sen? Öst bör nog sätta i Damen på utspelet (garderar också att utspelet var från E109x(x)). Då hittar nog Väst skiftet nästa gång?

Hade det hjälpt om jag hade dubblat 3NT?

Resultat: Vi får 0 poäng, par 8 får 6 poäng för att spela 1NT med ett övertrick.

Kommentar: Den svåraste nollan att undvika! Många par gjorde tre trick i sang, men bara våra motståndare bjöd ut. Problemet här var att vi tjatade en färg (spader) som var spelförarens. Hur ska det undvikas?

Bricka 15

15   D962                 
Syd  K2                  
N-S  953                  
    10954                 
kn75     K103              
ED      8654              
Dkn102    EK64              
EKD8     73               
    E84                  
    kn10973                
    87                  
    kn62                 

4N V -430                  

 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng   
 8 77 4N  Ö -2 Hkn  100   16 2  8-77   

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  --  --  pass
1kl  pass 1hj  pass
1sp  pass 1NT  pass
4NT  pass pass pass

Väst har 19 hp, Öst har lovat 9+ hp. Tillsammans har vi 28+ hp. Motiverar det inviten 4NT? Man kan också se det som att Väst har ungefär ett Ess mer än han har lovat: Motiverar det inviten? Svår fråga.

Att Väst måste visa tillägg på något sätt är klart, men frågan är hur. Ett sätt är att leta en 4–4 i lågfärg. Efter 1NT råder krav till utgång, så fortsatt budgivning är naturlig, fyrkortsfärger nerifrån. Alltså,

Väst Nord Öst  Syd
--  --  --  pass
1kl  pass 1hj  pass
1sp  pass 1NT  pass
2kl  pass 2ru  pass
3ru  pass 3sp  pass
?

Nu skulle Väst kunna lämna över initiativet med 3NT, på vilket Öst passar. I partävling kan vi inte riskera att bli hängande i 5ru! Även om Öst går vidare måste det finnas möjlighet att bromsa i 4NT.

Till spelet: Jag fick hjärter Knekt ut, och jag gjorde (felaktigt) bedömningen att om Nord har Kungen är jag bet när troligen 3NT står. Jag maskade alltså i förhoppningen att utspelet var ett försök att testa den starka handen på bordet, men det ledde raskt till två bet och 2 poäng, 16 till par 8.

Jag måste förstås istället hoppas på att utspelet är från en fem- eller sexkortsfärg och hoppa upp med Esset. Nord lägger tvåan och jag fortsätter med spader till tian (i förhoppning om ED i Norr), men när Syd tar för Esset och fortsätter med hjärter har jag bara nio stick.

Jag har inte tempo för en enkel svartfärgsskvis mot Nord, men en inpetning fungerar bra: Fyra ronder ruter och fyra ronder klöver ger Nord det tvivelaktiga nöjet att spela spader och ge mig det tionde sticket. Går också att skvisa Syd om han har fyrkorts klöver: Ducka en spader till Nord och veva fyra ronder ruter och Syd är färdig.

Men allt detta är dagdrömmar: (i) Syd kan ducka spadertian, eller (ii) ta för Esset och vända tillbaka i spader. Eller?

Resultat: Vi får 2 poäng, par 8 16.

Kommentar: Det dåliga resultatet är delvis mitt fel i spelföringen. Det hade också varit bra att ha spelföringen på den starka handen. Det är en budteknisk detalj, ssom vi nu har rättat till.

Sen var det onödigt att hamna på fyrtricksnivån. System för slaminviter måste diskuteras.

Bricka 18

18   9643                
Öst  kn875               
N-S  64                 
    K54                
Ekn105    87             
ED9      K1042            
kn532     ED107            
E9      kn63            
    KD2                
    63                 
    K98                
    D10872               
                     
3S Ö -140                 
                     
 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng 
 8 78 3N  V -1 K4   50   16 2  8-
 9 77 3N  Ö -1 K2   50   16 2  -77

Normal tresangare går bet med klöver ut. Det gällde att sitta i försvar på brickan, eller ha spelföringen på Västs hand. Vårt resultat blir 2 poäng, par 8 får 16.

Hur hittade par-8-Nord klöver ut? Förmodligen därför att Syd dubblade en högfärgsfråga efter Västs sangöppning. Lägg det på minnet. (Dock något riskfylld dubbling här: Om partner har typ Exx och Väst spelar 4hj kan klöverutspel vara kostsamt. Idealt har man Ess eller Kung när man dubblar, men man kan inte få allt! )

Kommentar: Återigen spelföringen på fel hand (den svaga), men den här mer slumpmässigt. Men klöver nio gör att man vill ha Väst som spelförare: Låt Nord och Syd byta händer, Nord spelar ut klöver 2 (eller 7). Då har Väst dubbelhåll! Nord måste spela ut klöver 10 för att beta!

Som sagt, vi har ändrat systemet så att Väst blir spelförare på den här brickan.

Bricka 24

24   K109842              
Väst  93                 
Ingen kn4                
    964                
ED53     kn7             
107      EKkn852           
1065     987             
Ekn87     KD             
    6                 
    D64                
    EKD32               
    10532               
                     
3H V -140                 
                     
 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng 
11 77 3N  V -2 Rkn  100   17 1   -77
80 8 4H  V = Rkn   -420  0 18   - 8

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
1kl  2sp  3hj  pass
3NT  pass pass pass

Inte bra, särskilt som Nord hittade ruter Knekt i utspel. Återigen är det överföring som löser Östs problem: På 3ru bjuder Väst 3hj och får spela det.

Blygsam 1 poäng.

Par 8 blir hemsläppta i 4hj trots ruter ut! Sådant ska förstås belönas med full pott, 18 poäng.

Kommentar: System igen: Vi har sagt att efter höga inkliv mot 1kl så bjuder vi som om motståndaren öppnade, dvs 3hj här är ett sånt inkliv. Är det krav? Om inte, så bör Väst passa, annars bjuda 3NT. Ett dilemma.

Vi löste det (under lunchen) genom att säga “överföring”. Vi kan också säga att vi utgår från att 1kl var en 9–11-sangöppning och använda sangsystemet för att hantera inkliv (omvänd Lebensohl). Bör diskuteras.

Bricka 33

33   3                   
Nord  D10                  
Ingen 8752                 
    EK10964                
KDkn987    642              
K73      9654              
9       E1063             
kn85     D2               
    E105                 
    Ekn82                 
    KDkn4                 
    73                  

3H S 140                   

 Par  Kontr   Ut  Resultat Poäng   
72 77 3N  S = SD  400   16 2   -77
 8 1 4K  S = SK  130   12 6  8-

Här var jag oense med signalerna i försvaret mot 3NT: Utspel spader Dam som står, Knekten som drar tian, nian till Esset. Klöver till tian och Öst är inne på Damen. Hjärtervända betar nu, men är det något som tyder på, ur Östs synvinkel, att det inte kan vara ruter? Borde inte spaderKungen ha spelats i tredje (eller andra) stick?

Rutervändan gav oss ynkliga 2 poäng. Par 8 drog in 12 i 4kl=.

Kommentar: Signaler i försvarsspelet måste vara klara: måste diskuteras.

Sammanfattning

Problem med

 1. Höga inkliv mot 1kl,

 2. Vissa situationer i försvarsspelet,

 3. Koncentration!

Not f'd - you won't find me on Facebook