5 min read

Ligan 1 februari 2018

Match mot Son of Glop (Glopson)

Bricka 1

Hur spelar man 4sp som Nord efter ruter 4 i utspel?

1   E74      
Nord  EKD4      
Ingen 62       
    Kkn92     
    K10932     
    5       
    E953      
    865      
 • Ducka utspelet är inte så aptitligt, eftersom man får otäck klövervända. Man går dock hem om man gissar rätt. (Uppdatering)

 • Ta Esset direkt och fyra ronder hjärter och saka tre klöver?

Tycks ge hemgång när hela given är

1   E74      
Nord  EKD4      
Ingen 62       
    Kkn92     
D85      kn6   
10762     kn983  
D10      Kkn874 
E1073     D4   
    K10932     
    5       
    E953      
    865      

Uppdatering: Kontraktet kan betas efter fyra ronder hjärter med klöversak. Hur? (Detaljer i kommande inlägg.)

Vid vårt bord var utspelet klöver Dam och spelföraren fick en enkel resa. Vid andra bordet blev det en bet efter ruterutspelet, 6 IMP till motståndarna.

Bricka 6

6   E876       
Öst  D92       
Ö-V  D1054      
    65        
Dkn54     K3    
---      Kkn86   
EKkn82    96    
D1094     Ekn732  
    1092       
    E107543     
    73        
    K8        

Vi (ÖV) bjöd:

Väst Nord Öst  Syd
--  --  1NT  pass
2kl  pass 2hj  pass
3ru  pass 3hj  pass
4kl  pass 4hj  pass
5kl  (pass runt)

Väst var orolig för Östs hjärterkvalitet i 3NT: Var den dålig så kunde man dessutom ju ha en lågfärgsslam. Han glömde att budet 3hj (på 1NT) visar handtypen direkt, och han kan då lugnt passa på 3NT.

Tur var väl det för 3NT bör gå bet efter hjärter ut (till Dam och Kung). Säg att man spelar spader Kung: Nord hugger direkt och vänder med hjärter nio till Knekt och duck.

Vid andra bordet spelades 3NT:

Väst Nord Öst  Syd
--  --  1kl  2hj
D   3hj  3NT  pass
pass pass

Utspel hjärter fyra till Dam och Kung, ruter till Ess och klöver till Syds Kung. Vad ska han vända med?

Sannolikhetsberäkning: Vända med spader till partnerns Ess för att casha alla hjärtrarna kräver att Nord har hj 98. Sannolikheten för det är 17%. Om partner har spader Ess och ruter Dam så betar hjärter eller ruter i vända. Ruter är bäst, eftersom hjärter betyder hemsläpp om spelföraren har sex klöver.

Det verkar som att vi ska väga sannolikheterna för hjärter 98 och ruter Dam hos partner mot varandra. 98 har sannolikheten 17% som vi såg, men vad är sannolikheten för ruter Dam? Inte lätt.

Räkna med att partner har exakt tre hjärter: Med fyra bjuder han förstås 4hj tillräckligt ofta för att vi ska kunna bortse från det alternativet.

I verkligheten gick både 5kl och 3NT hem, likabricka.

Bricka 12

12   kn83       
Väst  EK64       
N-S  ED42       
    72        
EK52     106    
kn87     93    
9       Kkn8765 
E9865     Kkn10  
    D974      
    D1052     
    103      
    D43      

Vi bjöd:

Väst Nord Öst  Syd
2kl  D   3kl  pass
pass pass

Jämn hemgång utan större besvär (korsstöld). Vid andra bordet fortsatte budgivningen med att någon (Syd?) Dubblade och mot 3hj bjöd Öst (spekulativt) 4kl.

Finns något skäl för någon att dubbla 4kl? Jag hör ofta svaret “Jag var säker på bet”, men det är ett lika dåligt argument varje gång: Det är i själva verket enkel matematik:

 • Om 4kl går en bet får vi in 110 + 50 = 160, eller 4 IMP odubblat, 110 + 100 = 210, eller 5 IMP dubblat. Dubblingen ger en vinst på 1 IMP.

 • Om 4kl går hem så är det likabricka odubblat, men -(510 - 130) = -380, eller -9 IMP dubblat.

 • Antag att sannolikheten att 4kl går hem är p. Då ger pass den förväntade vinsten 4(1 - p) IMP, medan D ger den förväntade vinsten 5(1 - p) - 9p IMP.

 • För att D ska löna sig i långa loppet (vad nu det är), måste 5(1-p) - 9p > 4(1-p), eller p < 0.1. Inga bra odds för D.

 • Vad som ofta händer är att odubblat får man in två bet, men dubblat blir det bara en bet, dvs nettoresultatet är noll.

 • Och, vad som hände här: Trumf ut, och det är svårt att se hur man ska få ihop tio stick. Fem klöver, ruter Kung och spader Ess-Kung ger åtta, man hinner få in en stöld för nio, men sen? Jag kan tänka mig följande scenario: Klöver ut till Tio, Dam och Ess, ruter mot bordet och Nord duckar. Nu är det tio stick. Lätt hänt.

När ska man då dubbla för straff?

 • När motståndarna uppenbart offrar sig.

 • Utspelsvisande.

 • När en motståndare agerar utan karta och kompass och kliver fel. Exempel: Inkliv.

Observera: Ovanstående gäller inte i partävling, som har sin egen speciella agenda.

Match mot LERNER

Bricka 13

13   Dkn754      
Nord  853       
Alla  1065       
    98        
E1083     96    
KD6      Ekn1094  
ED832     kn4    
2       EKD7   
    K2        
    72        
    K97       
    kn106543     

Vi bjöd

Väst Nord Öst  Syd
--  pass 1kl  pass
2kl* pass 2hj  pass
3hj  pass 3NT  pass
4kl  pass 4hj  pass
?

Ska Väst gå vidare? Han vet att Öst har 5+ hjärter, 15+ hp, saknar hårda kungarna (Öst hade tillfälle att bjuda 3sp och 4ru). Jag bestämde mig för att om vi har alla Ess så bjuder jag 6hj: I värsta fall får det hänga på en rutermask.

Som synes slutar det lyckligt, 13 IMP in.

Bricka 16

16   K        
Väst  Dkn32      
Ö-V  ED76      
    EK73      
842      EDkn1076 
E984     1065   
Kkn8     52    
D62      109   
    953       
    K7       
    10943      
    kn854      

En bricka av internt intresse. Budgivning:

Väst Nord Öst  Väst
1kl  D   pass 1ru
pass 1NT  pass pass
pass

Efter spader Dam i utspel blir det jämn hemgång. Vid andra bordet går NS en bet i 3ru (varför och hur?).

Men det intressanta (för oss) är vårt system efter 1kl-(D)-?. Man känner ju att man måste agera med Östs spaderpråm, men systemet tillåter inga bud under tretricksnivån med mindre än 9 hp. Alltså måste man bjuda 3sp, när 2sp känns mera lagom. Systemmodifiering, kanske rabattera ett par poäng på svar efter en dubbling (eller inkliv)?

Här fick ju Öst chansen att bjuda 2sp på andra varvet, och den borde han ha tagit.

Bricka 24

Här bröt vi mot lagen:

24   8742       
Väst  D1062      
Ingen K10       
    K107       
ED6      53    
854      73    
E764     kn9853  
D54      Ekn83   
    Kkn109      
    EKkn9      
    D2        
    962       

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
1NT  pass pass 2kl*
pass 2hj  pass pass
pass

Här måste Öst agera på 2hj (med 2NT). Tycker jag. Invändningar?

Uppdatering: I själva verket gick budgivningen så här:

Väst Nord Öst  Syd
1NT  pass pass 2ru*
pass 2hj  pass pass
pass

2ru förklarades som multi, svag spader eller hjärter, men avsågs visa högfärgerna. Nu är det inte alls självklart att bjuda 2NT.

Not f'd - you won't find me on Facebook