2 min read

Trumfvända?

Försvarsspel från ligan 1 februari 2018

Originalbeskrivning

Hur spelar man 4sp som Nord efter ruter 4 i utspel?

1   E74      
Nord  EKD4      
Ingen 62       
    Kkn92     
    K10932     
    5       
    E953      
    865      
 • Ducka utspelet är inte så aptitligt, eftersom man får otäck klövervända. Man går dock hem om man gissar rätt.

 • Ta Esset direkt och fyra ronder hjärter och saka tre klöver?

Tycks ge hemgång när hela given är

1   E74      
Nord  EKD4      
Ingen 62       
    Kkn92     
D85      kn6   
10762     kn983  
D10      Kkn874 
E1073     D4   
    K10932     
    5       
    E953      
    865      

Uppdatering: Kontraktet kan betas efter fyra ronder hjärter med klöversak. Hur?

Reviderad analys

Läget är, efter ruter Ess och fyra ronder hjärter,

1   E74      
Nord  --     
Ingen 6       
    Kkn92     
D85      kn6   
--      --  
D       Kkn87 
E1073     D4   
    K10932     
    --       
    953      
    ---      

Spelförarens plan är korsstöld: med två ruterstölder har man råd att tappa ett trumfstick. Försvaret måste spela trumf.

Om Öst är inne och vänder med spader 6 är det lätt att se hemgången: 9, Dam (likgiltigt), Ess och ruter. Syd får in en stöld på bordet utan att tapppa ett trumstick. Visserligen kan Väst komma åt att stjäla före bordet, men det är en oundviklig ruterförlorare som stjäls.

Rätt vända är spader Knekt, antingen från Öst eller indirekt med låg spader från Väst. (i) Syd vinner med Kungen och spelar ruter: Någon tar in sig och spelar låg trumf. Syd kan stjäla en ruter, men då växer trumfdamen. (ii) Syd vinner med Esset och spelar ruter (eller klöver till stöld och ruter): Öst tar in sig och spelar trumf. Syd får en stöld men tappar ett trumfspel.

Varianter:

 • Öst har Knekt (Dam) tredje och vänder med låg trumf till tia, Dam, Ess. Ruter, och Syd får in en ruterstöld och kan maska ut Östs honnör.

 • Öst har Knekt (Dam) tredje i trumf: Han måste vända med Knekten, men på ruterfortsättningen måste Öst ta in sig och spela trumf. Vad blir Syds svar? Maska, förlorar till Dam andra hos Väst; Toppa, förlorar till Dam, Knekt, hacka hos Öst. Maska är bäst, klarar också QJ86 (förutom QJ6) hos Öst. Inne på spaderess kan Syd ta en klöverstöld innan han ger bort ett ruterstick.

 • Om Öst har QJx i trumf går kontraktet hem.

 • Vad sägs om tre ronder hjärter och ruter?

 • Kanske bäst att trots allt ducka utspelet och göra rätt på klövervändan? Kommer klöver 3 går man upp med Kungen, och på klöver 10 spelar man Damen (och går bet som det sitter).

Not f'd - you won't find me on Facebook