5 min read

Några givar

Trefärgshänder

1   ED84       
Nord  E983       
Ingen KD965       
    ---        
7       10962   
D64      Kkn72   
E87      kn42    
KDkn765    83     
    Kkn53       
    105        
    103        
    E10942      

Fyra spader är lättspelat, och lättbjudet i ett naturligt system, men vid ett bord öppnade Nord med 1kl (9–11 balanserad eller 15+). Syd svarade 1hj, 9, balanserad eller 5+ spader, Nord bjöd 2ru (naturligt, 15+), och Syd 2NT (2sp hade visat 5+). Nord bjöd 3hj och efter Syds 3NT var man i fel kontrakt. Men efter Klöver Kung ut till Esset och ruter tio mot bordet hade Väst alldeles för bråttom med Esset för att fortsätta med höga klöver, så det hela slutade med ett övertrick.

Om Väst lugnar sig med ruteresset har spelföraren ett besvärligt läge: Direktmask eller upp med kungen, in på spader och göra rätt i ruter? Notera att Syd behöver tre ruterstick utan att släppa in motståndarna mer än en gång.

Aktiv eller passiv?

Nord har, i fjärde hand, i zon mot ozon, ED1094–7–K987–EK6 och ser

Väst Nord Öst  Syd
--  --  1hj  pass
3ru  ?

3 ruter förklaras som trestöd i hjärter och invitstyrka. Vad ska man bjuda?

Valet står i första hand mellan Dubbelt och 3 spader. Ett alternativ är förstås att passa för att se om Öst bjuder ut innan man bestämmer sig. Att sälja ut är förstås inget alternativ, en zonutgång står ju på spel.

Om man dubblar så kan man missa spadern, och bjuder man 3sp så kan man missa utgång. Hela given:

2   ED1094     
Öst  7        
N-S  K987      
    EK6       
K       865   
E95      KD1083  
Dkn632    E104   
10974     D2    
    kn732      
    kn642      
    5        
    kn853      

Dubbelt fungerar bra här, när Syd har fyrkorts spader. Om Nord istället bjuder 3sp, lägger då Syd på? Tveksamt. Å andra sidan är väl utgången klart mot oddsen, men en missad delis kan vara nog så kostsamt.

Men vi glömmer en sak: Nord har ytterligare ett alternativ, nämligen överbudet 3hj. Vad ska det betyda? Som “vanligt”, en femfemma med spader, eller en sån hand som Nord nu har, alltså en UD med femkorts spader? Man kan ju tänka sig att med stark femfemma så bjuder man fyra i sin lågfärg och lovar fem i andra högfärgen?

Elimination

3   kn3      
Syd  KD642     
Ö-V  K632      
    kn7      
K10962    ED875  
kn7      93   
E54      kn987  
953      EK   
    4       
    E1085     
    D10      
    D108642    

Nästan alla som bjöd 4 spader här gick hem: När de mjuka färgerna är eliminerade så ska man spela rutern med ett tapp. Hur? Honnör-hacka (som här) går ju bra, även 10-x i Norr (doch sämre odds). Det ser ut som om man kan beta kontraktet med en tidig rutervända från Nord: Syd drar för hjärter Ess, inne på Damen vänder Nord i ruter. Men tian till Esset, Ess-Kung i klöver, uttrumfning, klöverstöld och hjärter lämnar försvaret hjälplöst.

Budproblem

Med alla i zonen har man som Öst i andra hand D875–KJ97–A52–KD. och man ser Nord öppna med 1 ruter. Tre alternativ: Dubbelt, 1NT och pass. Vad väljer du?

Efter öppning med 3NT

Ett försvarsproblem: Du sitter Öst och ser

    Träkarlen
6   D6        
Öst  K853       
Ö-V  D10953      
    kn3   
        Du     
        E73    
        D64    
        E874   
        962    

Syd öppnade med 3NT som blev slutbudet. Partnern spelar ut spader 2 (elvaregeln), och du tar för Esset. Hur fortsätter du?

Lösning: Ta för ruter Ess och fortsätt med spader. Varför? Spelföraren har gående klöver och antingen hjärter Ess eller ruter Kung (inte båda, möjligen ingendera). Om du vänder med spader utan att ta ut ruter Ess så är risken att partner vänder i fel rödfärg när han ser att spelföraren har ett fjärderondshåll (tian) i spader.

När given spelades hade Väst ruter Kung, men Öst returnerade spader utan att ta ut ruter Ess och Väst valde fel. Vems är felet? Östs!

Rätt utgång

Svårbjuden 5 ruter:

12   Ekn103     
Väst  Ekn1092    
N-S  kn       
    D52          D98      
    K6       
    EK97643    
    9       

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
2sp* pass pass 3ru
pass 3hj  pass ?

(*) 5 spader och fyrkorts lågfärg, svagt.

Alternativen är väl 4hj, 3NT, 3sp, 4ru och pass (5ru?). Om man bjuder 3sp och får 3NT?

En missad möjlighet?

Väst spelar 4 spader och du sitter Syd:

        Träkarlen
        kn82   
        E1076  
        D54   
        Dkn9   
    Du
    D9       
    8542      
    Ekn103     
    1065      

Väst har visat femkorts spader och sidofärg i ruter i budgivningen. Partner spelar ut hjärter Kung till bordets Ess och speföraren fortsätter med trumftvåan. Planera försvaret!

En anka

Du spelar 4 hjärter som Öst med

Träkarl    Du
Dkn75     E103    
ED964     kn87    
Ekn2     K7     
7       Kkn1096   

Hjärter 2 ut till fyra, tio och Knekt. Spelplan? Vad om trumfen sitter 4–1?

Lågfärgsutgång

I en fyrmannatävling med 14 lag hittade endast ett par utgången i klöver:

Väst     Öst
E83      97    
Kkn52     D109   
1073     E5    
ED2      Kkn8543  

Vid ett bord gick budgivningen

Väst Nord Öst  Syd
--  --  pass 1ru
D   pass 2kl* 2ru
3kl  3sp! pass 4sp!
pass runt

Två bet var en klen tröst när 5 klöver är obetbart. Nästan, det finns några sitsar med kort hjärter och minst trekortsklöver på en försvarshand som ger bet med bra försvar.

En sån utgång missas aldrig av någon om klövern vore en högfärg. Men det är klart, fem är en nivå över fyra.

Högfärg eller sang?

Du har D652–J654–E42–K4 och ser partner öppna med 1NT (12–14). Låter du honom spela det kontraktet, eller bjuder du 2kl med tanken att stanna i högfärg på tvåtricksnivån? I senare fallet riskerar du att få spela på en fyrtrea eller på en fyrfyra på tretricksnivån (om sangöppnaren har bägge högfärgerna).

Oddsen är över 50 procent att vi har en fyrfyra ihop, så mycket talar för att gå vidare. Särskilt med tanke på att vid andra bordet hittar man sin fyrfyra efter en lågfärgsöppning.

1NT var inte lättspelat när hela given var

24   E873       
Väst  K109       
Ingen kn983      
    E10       
Kkn10     94    
73      ED82   
D1065     K7    
D932     kn8765  
    D652       
    kn654      
    E42       
    K4        

2 spader står, men vid andra bordet gick man två bet i 3hj, vilket resulterade i en likabricka. Jag gissar att Nord öppnade med 1 ruter, och på Syds 1hj fich hen ett problem: Bjuda spader eller stötta med tre kort? (Vi bjuder 1sp). Sen hittade (förmodar jag) Väst en bra balansering: Öst-Väst gör ju 3kl. Hur NS kunde få för sig att bjuda till tretricksnivån är en gåta (det är dock rätt om man väljer spader: Lagen).

Not f'd - you won't find me on Facebook