25 min read

Ligan 22 mars (uppdaterad 24/3)

Inledning

Jag går igenom alla brickor från spelkvällen den 22 mars 2018. Fokus ligger på vad som hände i vår match, speciellt vid vårt bord. Skälet till det urvalet är enkelt: Det är vad jag vet något om. Visserligen har vi kontrakt, utspel och resultat från alla bord i redovisningen, men budgivningar saknas.

Jag sitter Syd hela kvällen och min partner är Tomas. Vingen är Leif och Micke.

Brickorna 1-12

Bricka 1

1   D94         Par  Kontr  Ut  Resultat 
Nord  43         107 307 2S V -4 K2  200   
Ingen D9853        2 202 2S V -3 S4  150   
    K42         7 207 1N S +2 SE  150   
EK652     kn     102 302 2S V -3 H4  150   
E6      109852   104 304 1N S +2 S2  150   
kn76     K10     106 306 1N S +2 SK  150   
763      D10985    4 204 1N S +1 S5  120   
    10873       105 305 1N S +1 S5  120   
    KDkn7        3 203 3R N = Skn  110   
    E42         5 205 1S V -2 H4  100   
    Ekn         1 201 1N N = K10  90   
             103 303 2H Ö -1 S8   50   
3N N 400         101 301 3R N -1 Skn    -50 
              6 206 2N S -2 S5    -100 

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  pass pass 1NT
D   pass 2hj  pass
pass D   pass pass
2sp  pass pass pass?

1NT var 15-17 (vad Västs dubbling var vet jag inte), och Nord balanseringsdubblade. Lyckat denna gång då Syd kan straffpassa, men sedan låter Syd tillfället glida sig ur händerna: Han ska förstås dubbla 2sp (Nord var ju uppenbarligen beredd på att Syd skulle bjuda 2sp på balanseringen). Nu blev det en likabricka med tre odubblade bet vid bägge borden!

Jag är en hängiven anhängare av principen att inte låta motståndarna spela bekväma delkontrakt, så därför gillar jag Nords balansering. Vad som talar emot den är fördelningen: Risken är stor att vi får spela ett svart kontrakt med endast sju trumf.

Notera för övrigt att programmet (ibland) ger sin syn på vad som är det ideala kontraktet. Här är det 3NT av Nord med jämn hemgång som är idealkontraktet. Kom dock ihåg att datorn kikar i korten vid bedömningen; Inget par bjöd utgången i verkligheten. Med rätta.

Bricka 2

2   E103         Par  Kontr  Ut  Resultat 
Öst  E7632        2 202 4H V -3 Kkn  150   
N-S  3          4 204 4H V -3 R3  150   
    Dkn98       101 301 4H V -3 KD  150   
KDkn8     2       1 201 4H V -2 R3  100   
D1084     Kkn95     3 203 4H V -2 R3  100   
1085     EDkn942    7 207 4H V -2 R3  100   
K10      52     103 303 4H V -2 R3  100   
    97654       104 304 4H V -2 R3  100   
    ---        105 305 4H V -2 R3  100   
    K76        106 306 4H V -2 R3  100   
    E7643        5 205 3H Ö -1 S3   50   
              6 206 2H V -1 KD   50   
4K S 130         107 307 4H Ö -1 S4   50   
             102 302 2H V = KD    -110 
Budgivning:
Väst Nord Öst  Syd
--  --  1ru  pass 
1hj  pass 2hj  pass
3hj  pass 4hj  pass
pass pass

Det kontraktet gick tre bet vid vårt bord! Borde Nord ha dubblat, givet den hand han har? Nej.

Det blev en vinst på sex IMP då vingen stannade i 2hj med jämn hemgång. Så frågan är, bör man bjuda utgång med Öst-Västs kort? Uppenbarligen tycker en klar majoritet av majoritet av paren det, och jag är böjd att hålla med. En möjlig budgivning för att undvika utgång är

Väst Nord Öst  Syd
--  --  1ru  pass 
1hj  pass 2hj  pass
2sp  pass 3ru  pass
3hj  pass pass pass

Väst inviterar genom att visa sidovärden i spader. Det passar Öst illa, men kanske Väst kan bli intresserad om han visar en stark ruterfärg? Nej, tre hackor är inte så inspirerande, så Öst slår av (kanske borde han passa? Öst kan ju ha höjt hjärtern med trekortsstöd).

Bricka 3

3   kn32         Par  Kontr  Ut  Resultat 
Syd  KD6         1 201 3N N +1 H10  430   
Ö-V  10532        2 202 3N N +1 H10  430   
    Kkn5         3 203 3N N +1 H10  430   
E1096     85      5 205 3N N +1 H6  430   
kn2      1097543   104 304 3N N +1 H7  430   
KDkn87    64     102 302 1N S +4 RK  210   
104      E93      7 207 2S S +2 RK  170   
    KD74        101 301 1N S +2 R2  150   
    E8          4 204 3K S +1 RD  130   
    E9         103 303 3K S +1 Hkn  130   
    D8762       106 306 3K S +1 RK  130   
              6 206 3N N -2 R5    -100 
4K S 130         105 305 3N N -2 R5    -100 
             107 307 3N S -2 RK    -100 

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  --  --  1kl
1ru  1sp  pass 2kl
pass 3kl  pass 3sp
pass 3NT  pass pass
pass

Öst spelade ut hj 10 och och det blev ett övertrick. Varför? Programmet tror ju inte på 3NT. Jo, det beror på Östs ignorans: Väst hade ju gett honom en klar ledtråd med inklivet, och ändå valde han den malätna hjärterfärgen. Än värre, när han kom in på klöveress kunde han fortfarande beta kontraktet med en rutervända, men fortsatte med “hjärterangreppet”!

Å andra sidan: Efter hjärterutspelet kan man gå hem om man börjar med spader. (Man ska alltså börja med Västs essfärg.) Hur kan man veta det? Det kan man inte, men kanske senare:

Hjärterutspelet togs med bordets Ess, varpå följde klöver Kung och klöver Knekt. Öst duckade två gånger (Fel!). Nu kan hemgången garderas med spader mot bordet! Griper Öst in med Esset har man nio stick, och om Väst tar Kungen med Esset är rutern skyddad. Får man på spaderkungen så återgår man till klövern och har nio stick.

Uppdatering: I verkligheten spelade Tomas spader till Knekten i stick två, och när han fick på den var kontraktet i hamn genom klöverfortsättning. Den inledande beskrivningen är alltså inte i överensstämmelse med vad som verkligen hände.

Man kan diskutera budgivningen: Syds 1kl visar 9-11 balans eller 16+, Nords 1sp ber Syd att bjuda 1NT med svaga handen, något annat med starka. Misstaget var sedan Syds: I stället för 3sp ska han bjuda 3NT, vilket neutraliserar ruterutspelet (se själv!). Poängen är att Nord inte har spader: Med 5+ spader hade han inte bjudit 1sp(!), och med fyrkorts hade han (kunnat) bjuda 2sp2kl. Vi fick alltså spelföringen på fel hand.

Så programmet som inte tror på 3NT av Syd har fel? Nej, det osannolika utspelet klöver till Esset och rutervända betar! (Fast den här Öst hade väl vänt med hjärter …) Ett exempel på att programmet kikar i korten.

En lärorik giv!

Bricka 4

4   K94       d  Par  Kontr  Ut  Resulta 
Väst  5          3 203 3H Ö -2 RD  200   
Alla  Ekn1065       4 204 2N V -1 R5  100   
    EDkn9        5 205 2H Ö -1 RD  100   
Ekn72     D10      6 206 1H Ö -1 RD  100   
D6      EK942    101 301 1N Ö -1 RD  100   
K3      9872    103 303 2R N = SD   90   
108754    K3      2 202 1N V = Rkn    -90 
    8653        107 307 2K V = H5    -90 
    kn10873       1 201 1S S -1 K4    -100 
    D4         104 304 2R N -1 HE    -100 
    62         105 305 2R N -1 HK    -100 
             102 302 2K N -2 HE    -200 
2R S 90          106 306 3R N -2 HE    -200 
              7 207 3S S -4 HD    -400 

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
pass 1kl  1hj  pass
1NT  (pass runt)
 • Ska Nord agera på 1NT? Tveksamt (men 2ru står säger programmet).
 • Kan man beta 1NT? Tveksamt.

Bricka 5

5   Kkn6         Par  Kontr  Ut  Resultat 
Nord  10872        3 203 3N V = K2    -400 
N-S  kn5        103 303 3N V = K2    -400 
    K842         1 201 4S Ö = R7    -420 
E5      98432     2 202 3N Ö +1 R5    -430 
EDkn5     K6      4 204 3N Ö +1 R2    -430 
986      ED3      5 205 3N Ö +1 R2    -430 
Ekn97     D105     6 206 3N Ö +1 R2    -430 
    D107         7 207 3N V +1 H8    -430 
    943        101 301 3N Ö +1 R2    -430 
    K10742       102 302 3N Ö +1 R7    -430 
    63         104 304 3N Ö +1 R4    -430 
             105 305 3N Ö +1 R2    -430 
3N Ö -400         106 306 3N V +1 K2    -430 
             107 307 3N V +1 K2    -430 

Budgivningen kan gå:

Väst Nord Öst  Syd
--  pass pass pass
1kl  pass 1sp  pass
2NT  pass 3NT  pass
pass pass

Öst ser att totala poängen är runt 30 och dessutom att spaderfärgen är klen, så leta en 5-3 i spader är helt missriktat.

Bricka 6

6   kn9         Par  Kontr  Ut  Resultat 
Öst  K9764        6 206 3N N +1 K5  430   
Ö-V  D96         4 204 2S S +1 K3  140   
    kn102        3 203 2H S = S8  110   
84      KD53    107 307 2H N = SK  110   
Dkn82     10     101 301 3K Ö -1 R2  100   
E10852    K3     103 303 2K Ö -1 SE  100   
53      D98764    1 201 4H S -1 S8    -50 
    E10762        2 202 2H N -1 RK    -50 
    E53         7 207 2H S -1 R8    -50 
    kn74        102 302 2S S -1 K5    -50 
    EK          5 205 4H N -2 SK    -100 
             106 306 2N N -2 K6    -100 
2N S 120         104 304 3N N -3 K6    -150 
             105 305 4H N -3 RK    -150 

“Naturlig” budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  --  pass 1sp
pass 1NT  pass 2ru(?)
pass 2sp  pass pass
pass

Mycket talar för att behandla fördelningen 5-3-3-2 som balanserad och öppna Syds hand med 1kl eller 1NT (beroende på styrka). Då har man inga återbudsproblem efter 1sp-1NT: Antingen har man sexorts spader eller en fyrkorts sidofärg. (En idé av Ulf Nilsson: The Bridge World, November 2009.) Metoden kommer dock inte helt utan risk, förstås, men våra erfarenheter är mycket goda.

Bricka 7

7   Ekn10732       Par  Kontr  Ut  Resultat 
Syd  1092        102 302 4S N = HD  620   
Alla  Kkn         3 203 3N S = H3  600   
    K5          1 201 4K Ö -2 S5  200   
98      D4      7 207 4S N -1 Hkn   -100 
EK543     kn      4 204 4S N -2 RE    -200 
---      E1098732   5 205 4S N -2 H6    -200 
kn108763   D92      6 206 4S N -2 H5    -200 
    K65        101 301 4S S -2 HE    -200 
    D876        103 303 4S N -2 RE    -200 
    D654        107 307 4S S -2 RE    -200 
    E4          2 202 4S N -3 Hkn   -300 
             104 304 4S N -3 Hkn   -300 
4N S 630         105 305 4S N -3 Hkn   -300 
             106 306 4S N -3 Hkn   -300 

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  --  --  1kl
1hj  D*  2ru  pass
3kl  3sp  pass 4sp
pass pass pass

Nords dubbling visade spader, så 3sp är inte krav, men nästan! Så Syd lade på. Hjärter Knekt ut. Efter hjärter Dam, Ess och Kung och hjärter till stöld var det lättspelat. För försvaret.

Vid andra bordet valde spelföraren att inte täcka utspelet med damen! Vad ska Väst göra då? Antag att han bestämmer sig för att låta partnern vara stor på Knekten, hur ska han då signalera? Högmarkera med trean? Nej, hög/lågmarkering behövs inte här: Öst får situationen fullständigt klar för sig om han får behålla sticket på Knekten.

Väst ska alltså tala om vilken alternativ färg han vill ha i vända (utifall att Öst inte har fler hjärter). Tyvärr har han väldigt låga hackor i hjärter, men han bör försöka med att lägga femman. Nord bekänner förstås med tvåan så att femman ska se ut som ett lågt kort (måste förstås göras i tempo: Var beredd! Man kan ju tänka ut det innan man spelar på från bordet.)

Så Öst ser femman och tvåan i hjärter. Vad ska han vända med? Är femman Västs lägsta hjärter? Kan man inte veta, men det är inte särskilt sannolikt. Sammantaget, ett svårt läge. Talar för att Väst borde ha tagit för hjärterkung i utspelet.

Bricka 8

8   932         Par  Kontr  Ut  Resultat 
Väst  ED63         2 202 3N N +1 RK  430   
Ingen E532        104 304 3N S +1 SK  430   
    K10        107 307 3N S +1 SK  430   
KDkn8754   106      3 203 5K S = R6  400   
kn842     K7      4 204 5K S = SD  400   
6       KD10987   105 305 5K S = SD  400   
9       kn54     5 205 5S V -2 S2  100   
    E          7 207 4S V -2 KK  100   
    1095         6 206 3S V -1 KK   50   
    kn4        101 301 4H V -1 HE   50   
    ED87632      102 302 3S V -1 S2   50   
             103 303 3S V -1 KK   50   
5Sx V 300          1 201 4R N -2 RK    -100 
             106 306 3S V = S3    -140 

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
pass! 1NT  pass 3NT
pass pass pass

Att inte öppna Västs hand med 4sp är snudd på kriminellt. Att inte bjuda 4sp på nästa varv är kriminellt. Jag förmodar att Väst nån gång har hört att man inte ska spärra om man har fyrkorts högfärg vid sidan om, men med den här handen, när kan det nånsin vara bättre med ett hjärterkontrakt? (OK, jag kan konstruera en och annan sån giv, men det är inte lätt.)

Det blev en stor vinst då vingen fick behålla 3sp. Ja, bjuder man 4kl på Syds hand efter 3sp-pass-pass? (Absolut inte om det visar 5-5 i hjärter och klöver!)

Bricka 9

9   K1076        Par  Kontr  Ut  Resultat 
Nord  D93        103 303 3H Ö -3 R7  300   
Ö-V  EK65         7 207 2S S = K10  110   
    74         107 307 2S S = K2  110   
E85      Dkn      3 203 3H Ö -1 R8  100   
1075     Ekn82     5 205 3H Ö -1 S3  100   
Dkn10     9432     1 201 1N N -1 SD    -50 
ED102     kn83     4 204 2S S -1 R6    -50 
    9432         6 206 2S S -1 Rkn    -50 
    K64        101 301 2S N -1 R3    -50 
    87         102 302 1N N -1 SD    -50 
    K965        104 304 2S S -1 RD    -50 
             106 306 2S S -1 RD    -50 
2N Ö -120          2 202 1Nx N -1 SD    -100
             105 305 2S S -2 H7    -100 

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  1ru  pass 1sp
pass 1NT  pass pass
pass

Går ofta en eller två bet. Mot oss dubblade Väst (efter 1NT-pass-pass) och bytte två odubblade bet mot en dubblad. Som så ofta, ett nollsummespel.

Bricka 10

10   Dkn62        Par  Kontr  Ut  Resultat 
Öst  1032         4 204 4H N = S8  620   
Alla  ED4         1 201 1N V -4 H2  400   
    ED9         6 206 1N Ö -3 R9  300   
10754     K83      5 205 1N V -2 SD  200   
K       Ekn65    103 303 1N Ö -2 R10  200   
K763     82     105 305 2N N +1 K4  150   
kn853     K1064     2 202 2H N +1 R8  140   
    E9          3 203 2H N +1 R8  140   
    D9874       102 302 3H S = S4  140   
    kn1095       104 304 2H S = K5  110   
    72         106 306 2H N = R8  110   
             101 301 1N Ö -1 K2  100   
3N N 600          7 207 4H N -1 R8    -100 
             107 307 4H S -2 S7    -200 

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  --  pass pass
pass 1NT  pass 2ru
pass 2hj  pass pass
pass

Hemgång med ett övertrick. Om Öst väljer att öppna budgivningen så lär han få spela 1NT med en eller ett par bet.

Bricka 11

11   Dkn1032       Par  Kontr  Ut  Resultat 
Syd  EK3         1 201 3N N +3 R5  490   
Ingen kn109       101 301 3N N +3 R6  490   
    K8         103 303 4S N +1 KE  450   
9764     E85      4 204 3N N +1 KD  430   
kn10842    D96      5 205 3N N +1 H6  430   
82      54      3 203 3N N = KE  400   
105      EDkn93    6 206 3N N = KE  400   
    K         105 305 3N N = Kkn  400   
    75         106 306 3N N = Kkn  400   
    EKD763       107 307 3N N = K9  400   
    7642         2 202 2R S +4 K10  170   
             104 304 2R S +3 K10  150   
5S N 450         102 302 5R S -1 K10    -50 
              7 207 3N S -2 K10   -100 

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  --  --  1ru
pass 1sp  pass 2kl*
pass 2ru  pass pass
pass

Något blöt budgivning: 3NT av Nord är ett önskvärt kontrakt. Kanske Nord ska bjuda 2NT på 2kl (2kl var överföring)?

Andra bordet gick bet i 5ru efter klöver ut från Väst. En något oförtjänt vinstbricka.

Bricka 12

12   Dkn108        Par  Kontr  Ut  Resultat 
Väst  EK10        102 302 2K S +1 H9  110   
N-S  K3         103 303 2K N +1 R4  110   
    kn1087        5 205 1N V -2 SD  100   
EK3      7654     6 206 2R V -2 SD  100   
98      D765    106 306 1N S = RE   90   
Ekn1098    754      4 204 1N V -1 SD   50   
965      E3      7 207 1N V -1 K7   50   
    92         101 301 1N Ö -1 R2   50   
    kn432       104 304 3R V -1 SD   50   
    D62        105 305 3R V -1 HE   50   
    KD42         3 203 2R V = HE    -90 
              1 201 1N S -1 R10   -100 
2R V -90         107 307 2H S -1 SE    -100 
              2 202 2Rx V = HK    -180 

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
1NT  2kl* pass pass
2ru  D   pass pass
pass

Motstridiga uppfattningar av hur DONT ska bedrivas. Dags för ett nytt sangförsvar. Återkommer om det.

Dunbblingen kostade 2 IMP, totalt en sjua ut. Efter Nords dubbling är -180 det bästa möjliga resultatet för oss …

Brickorna 13-24

Bricka 13

13   82          Par  Kontr   Ut  Resultat
Nord  K94         1 201 6N  Ö -2 S5  200  
Alla  D862         5 205 6N  Ö -1 K9  100  
    D762        102 302 6N  Ö -1 R5  100  
K9      EDkn103    4 204 4S  Ö +1 S6    -650
Ekn52     D3      3 203 3N  V +2 K6    -660
EK753     109      7 207 3N  V +2 K2    -660
103      EK85     2 202 3N  V +3 H9    -690
    7654         6 206 3N  V +3 K2    -690
    10876       101 301 3N  Ö +3 K4    -690
    kn4        103 303 3N  Ö +3 H7    -690
    kn94        105 305 3N  V +3 H4    -690
             107 307 3N  Ö +3 H7    -690
             104 304 6N  Ö = H7   -1440
             106 306 6N  Ö = H6   -1440

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  pass 1sp  pass
2ru  pass 3kl  pass
3NT  pass pass pass

Svårt att bjuda slammar då båda spelarna har ungefär en Kung extra. Den här (6NT) går hem med öppna kort (man kan fixa tre hjärterspel), men i praktiken går man nog bet. Vingen gick bet så vi förlorade 13 IMP.

Rätt kontrakt är 6sp: Man får det tolfte sticket på en klöverstöld. Ser ut som om trumf ut betar, men det är en synvilla: Tag på bordet och spela hjärter mot Damen. Tar Nord för Kungen har man tolv takspel, tar han inte så kan vi ta klöverstölden, gå hem på en stöld och casha tolv stick efter uttrumfning.

Har Syd hjärterkungen och vänder med trumf så hinner vi testa rutern 3-3 och om det inte sitter så finns goda skvischanser.

Frågan är hur man ska bjuda till 6sp?

Bricka 14

14   EK          Par  Kontr   Ut  Resultat
Öst  ED         104 304 6Hx S = R5  1210  
Ingen E10942        6 206 6N  N = S5  990  
    9765         4 204 6H  S = R3  980  
Dkn1085    97632     5 205 6H  S = SD  980  
97543     ---     107 307 6H  S = R5  980  
5       Kkn8763    3 203 6K  S = SD  920  
K8      D4     102 302 5Sx Ö -4 H2  800  
    4         101 301 4H  N +2 R5  480  
    Kkn10862      105 305 5H  S +1 SD  480  
    D         106 306 4H  S +2 R5  480  
    Ekn1032       2 202 5K  S +1 R5  420  
              1 201 6K  S -1 SD    -50
             103 303 6K  N -1 S3    -50
              7 207 6H  S -2 SD    -100

Efter två budmissförstånd (en felaktig förklaring, ett felaktigt bud) spelade vi 5kl+1. Vingen offrade sig i 5sp som gick fyra bet (går att få billigare), lite för mycket och en nia ut.

Bricka 15

15   kn982        Par  Kontr   Ut  Resultat
Syd  K          1 201 4H  V -1 S8   50  
N-S  Ekn752       102 302 4H  Ö -1 S8   50  
    E72        105 305 4H  V -1 RE   50  
10763     EK5      5 205 3H  V +1 KE    -170
1095432    EDkn7    107 307 3H  Ö +1 RE    -170
43      D8      7 207 3H  Ö +2 K10   -200
5       KD43     2 202 4H  V = RE    -420
    D4          3 203 4H  V = Skn   -420
    86          6 206 4H  V = RE    -420
    K1096       101 301 4H  V = RE    -420
    kn10986      103 303 4H  V = KE    -420
             104 304 4H  V = RE    -420
             106 306 4H  V = RE    -420
              4 204 4H  V +1 RE    -450

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  --  --  pass
pass 1ru  D   2NT*
pass 3ru  D   pass
4hj! pass pass pass

Efter att försvaret tar två ruterstick och vänder i spader finns en legitim hemgångschans: Hjärterkung singel och klöver Ess rätt. Så satt det. Sannolikheten för det: 25%. (Man har varit i sämre utgångar!)

Bricka 16

16   984         Par  Kontr   Ut  Resultat
Väst  Dkn54        2 202 4S  S = R4  420  
Ö-V  E7532        1 201 1S  S +3 R4  170  
    kn          5 205 2S  S +2 R4  170  
Kkn62     105     102 302 1S  N +3 RD  170  
983      K106     3 203 2S  S +1 H8  140  
964      Dkn108    4 204 2K  S +1 Skn  110  
E63      K987    101 301 2S  S = R4  110  
    ED73        103 303 1H  N +1 R6  110  
    E72        105 305 1H  N +1 RD  110  
    K         106 306 1N  S = H9   90  
    D10542       107 307 1N  N = Rkn  90  
              7 207 3K  S -1 H9    -50
              6 206 3N  N -2 R5    -100
             104 304 3N  S -2 H3    -100

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
pass pass pass 1NT
pass 2ru  pass 2hj
pass 2NT  pass 4sp!
pass pass pass

Syds hand är besvärlig: 2kl med så dålig färg? Jag bestämde mig för att Kung singel kan man få ha när man bjuder sang. Sedan bjöd Nord fel: Han avsåg 2NT som en sanginvit, men det visar fyrkorts spader och invit, därav Syds mystiska hopp.

4sp visade sig vara ett alldeles utmärkt kontrakt: lite korsstöld, en hjärtermask och avslutningsvis måste Väst stjäla in sig och vända upp i spadergaffeln.

Ser ut som om trumf ut betar!

Bricka 17

17   1097         Par  Kontr   Ut  Resultat
Nord  E94         3 203 2Rx S +1 K4  280  
Ingen 864        107 307 3N  V -3 R8  150  
    kn865        6 206 2H  V -2 R8  100  
KDkn     862     102 302 1N  Ö -2 RK  100  
K752     D83      7 207 2R  S = KD   90  
1073     D5     106 306 2R  S = SK   90  
D104     EK972     2 202 1N  Ö -1 RK   50  
    E543         4 204 3K  Ö -1 RK   50  
    kn106        1 201 2K  Ö = RE    -90
    EKkn92       101 301 1N  Ö = RE    -90
    3         105 305 2K  Ö = RK    -90
             103 303 3N  N -2 K3    -100
              5 205 3K  Ö = RK    -110
             104 304 3K  Ö = RE    -110

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  --  1kl  D
RD  pass pass 1ru
pass pass 1NT  pass
pass pass

Öst kan hålla kontraktet på en bet: Får alltid fem klöverstick och ett högfärgsdito.

Bricka 18

18   D          Par  Kontr   Ut  Resultat
Öst  873         3 203 3H  S = S2  140  
N-S  K843         4 204 3H  S = S3  140  
    D10982        6 206 3H  S = R9  140  
K8532     kn96    101 301 3H  S = S2  140  
Dkn      K102     1 201 2S  Ö -2 H3  100  
ED9      107652   107 307 2S  V -2 Hkn  100  
654      E7      7 207 2S  V -1 H8   50  
    E1074       103 303 2S  V -1 H3   50  
    E9654       105 305 2S  V -1 H8   50  
    kn         106 306 2S  V -1 H8   50  
    Kkn3         2 202 3H  S -1 S2    -100
             102 302 2S  Ö = H8    -110
             104 304 2S  V = H8    -110
              5 205 3H  S -2 S2    -200

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  --  pass 1hj
1sp  2ru* 2sp  D*
pass 3hj  pass pass
pass

Efter spader ut till Damen så gick jag en bet men ska förmodligen kunna gå hem. Jag spelade klöver i andra stick, Öst gick upp med Esset (tvivelaktigt) och fortsatte med klöver. Jag tog för Kungen och stal en spader (fel) och spelade hjärter till Esset och en till. Väst tog in sig och vände med spader och beten var ett faktum.

Finn felet!

Bricka 19

19   93          Par  Kontr   Ut  Resultat
Syd  EK         103 303 3S  V = HK    -140
Ö-V  10976       107 307 5K  N -3 Skn   -150
    K9873        3 203 3S  V +1 HK    -170
EK8654    kn72     4 204 3S  V +1 R9    -170
kn32     D1086     6 206 1S  V +3 HE    -170
EDkn     K83     101 301 2S  V +2 HK    -170
4       1065    104 304 1S  V +3 HE    -170
    D10        105 305 3S  V +3 HK    -230
    9754         1 201 4S  V = HE    -620
    542         5 205 4S  V = HE    -620
    EDkn2        7 207 4S  V = HK    -620
             106 306 4S  V = HK    -620
             102 302 4S  Ö +1 HK    -650
              2 202 4Sx V +1 HK    -990

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  --  --  1kl*
1sp  D   2sp  pass
4sp  D   pass pass
pass

Nord spelar ut Esset följt av Kungen i hjärter, vilket signalerar “inga fler hjärter”. Sy ska då markera var han har sin ingång, dvs bekänna med fyran följt av nian och signalera för klöver. Då blir det en bet. Efter ruterskift blev det i stället ett övertrick. Kostade “bara” en åtta då försvaret också missades vid andra bordet, dock odubblat.

Bör Nord straffdubbla 4sp? Jag tycker inte det: Det är större skillnad mellan 650 och 990 än mellan 100 och 200.

Bricka 20

20   E54         Par  Kontr   Ut  Resultat
Väst  Ekn109        6 206 3N  N +2 R5  660  
Alla  K102        103 303 3N  N +2 R6  660  
    E93        105 305 3N  N +2 R7  660  
Kkn8     D97     106 306 3N  N +2 R4  660  
K8653     742     107 307 3N  N +2 R6  660  
83      E9764     4 204 3N  N +1 R6  630  
D52      kn8      1 201 3N  N = R4  600  
    10632        5 205 1N  N +4 R4  210  
    D          7 207 1N  N +4 R7  210  
    Dkn5         3 203 1N  N +3 R6  180  
    K10764       102 302 1N  S +3 H3  180  
              2 202 1N  N +2 R4  150  
             101 301 3N  N -1 R4    -100
             104 304 3N  N -1 R4    -100

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
pass 1kl  pass 1ru
pass 1NT  pass pass?
pass

Nord har visat 15-17 hp: Bör Syd invitera (och samtidigt kolla spader)? Var rätt den här gången, men båda borden stannade lågt.

Bricka 21

21   K103         Par  Kontr   Ut  Resultat
Nord  D52         6 206 3N  Ö -1 R5   50  
N-S  ED         103 303 1N  Ö +3 R3    -180
    98542        2 202 3N  Ö = R4    -400
ED65     kn42     3 203 3N  Ö = R3    -400
E106     Kkn87     4 204 3N  Ö = R4    -400
kn982     106      5 205 3N  Ö = R5    -400
103      EKDkn    101 301 3N  Ö = R5    -400
    987        104 304 3N  Ö = K7    -400
    943         7 207 3N  Ö +1 R4    -430
    K7543       102 302 3N  Ö +1 R2    -430
    76         107 307 3N  Ö +1 R3    -430
              1 201 3N  Ö +2 R3    -460
             105 305 3N  V +2 K8    -460
             106 306 3N  Ö +2 R3    -460

En standardutgång, no comments.

Bricka 22

22   973         Par  Kontr   Ut  Resultat
Öst  ED542       101 301 4S  Ö -2 H10  200  
Ö-V  10984        7 207 4S  V = K6    -620
    6         103 303 4S  Ö = K6    -620
KD10842    E65      1 201 4S  V +1 K6    -650
Kkn3     987      2 202 4S  V +1 K6    -650
kn3      EK75     3 203 4S  V +1 K6    -650
Ekn      D97      4 204 4S  V +1 K6    -650
    kn          5 205 4S  V +1 K6    -650
    106         6 206 4S  V +1 K6    -650
    D62        102 302 4S  Ö +1 H2    -650
    K1085432      104 304 4S  V +1 K6    -650
             105 305 4S  Ö +1 K9    -650
             106 306 4S  V +1 K6    -650
             107 307 4S  V +1 K6    -650

Åter en standardutgång som inte kräver någon kommentar. Hjälper inte ens att få den på fel hand och hjärterstöld.

Bricka 23

23   10875        Par  Kontr   Ut  Resultat
Syd  7         101 301 1N  V -2 H7  200  
Alla  7542        104 304 1N  V -2 K8  200  
    E986         1 201 1N  S +1 RD  120  
kn6      ED432     5 205 1N  S +1 RD  120  
ED62     543      7 207 1N  V -1 H7  100  
Dkn98     63      2 202 1N  S = Skn  90  
1073     KD4     107 307 1N  S = R8   90  
    K9          6 206 1S  Ö = RE    -80
    Kkn1098      103 303 3K  S -1 Skn   -100
    EK10         3 203 1S  Ö +1 RE    -110
    kn52         4 204 1N  V +1 K6    -120
             105 305 1N  V +1 H7    -120
             102 302 1N  N -2 KK    -200
             106 306 3Hx S -2 Skn   -500

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  --  --  1kl
1ru! pass 1sp  1NT!
pass pass pass

Efter spader Knekt ut till Kungen var det lätt att gå hem genom att resa tre hjärterstick. Vid andra bordet tog vingen två bet i samma kontrakt efter Klöver Kung ut. Hur i hela världen …?

Bricka 24

24   965         Par  Kontr   Ut  Resultat
Väst  9854        105 305 2R  N = K8   90  
Ingen EKD108       103 303 3S  Ö -1 HD   50  
    kn          6 206 Pass       0  
EKkn     D8732    102 302 4H  S -1 SE    -50
K102     E7     107 307 2N  S -1 K3    -50
62      kn943    101 301 1N  V = RE    -90
D6432     108     104 304 3R  N -2 S2    -100
    104         5 205 2S  Ö = R5    -110
    Dkn63       106 306 2S  Ö = KK    -110
    75          1 201 2S  V +1 RE    -140
    EK975        2 202 2S  Ö +1 KK    -140
              3 203 2S  Ö +1 R7    -140
              4 204 3S  Ö = KK    -140
              7 207 2S  Ö +1 KK    -140

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
1kl  1ru  1hj* 1sp*
D*  2ru  2sp  pass
pass pass

1hj visar spader, 1sp visar objudna färger, D visar trekorts spaderstöd.

Bör Nord bjuda 3hj? Nej, kanske inte, men han skulle ha bjudit 2hj när chansen fanns ett varv tidigare.

Tillägg: 3hj betas enkelt: Spader ut, Väst tar två spaderstick och vänder med ruter. Ruteress, trumf till Dam och Kung, mera ruter. När Öst kommer in på trumfesset fortsätter han med en ruter och trumftian tar beten.

Not f'd - you won't find me on Facebook