2 min read

En svårbjuden slam

Bricka 13

13   82          Par  Kontr   Ut  Resultat
Nord  K94         1 201 6N  Ö -2 S5  200  
Alla  D862         5 205 6N  Ö -1 K9  100  
    D762        102 302 6N  Ö -1 R5  100  
K9      EDkn103    4 204 4S  Ö +1 S6    -650
Ekn52     D3      3 203 3N  V +2 K6    -660
EK753     109      7 207 3N  V +2 K2    -660
103      EK85     2 202 3N  V +3 H9    -690
    7654         6 206 3N  V +3 K2    -690
    10876       101 301 3N  Ö +3 K4    -690
    kn4        103 303 3N  Ö +3 H7    -690
    kn94        105 305 3N  V +3 H4    -690
             107 307 3N  Ö +3 H7    -690
             104 304 6N  Ö = H7   -1440
             106 306 6N  Ö = H6   -1440

Vid ett bord gick budgivningen:

Väst Nord Öst  Syd
--  pass 1sp  pass
2ru  pass 3kl  pass
3NT  pass pass pass

och man hade missat en bra slam.

Svårt att bjuda slammar då båda spelarna har en dryg Kung extra. Den här (6NT) går hem med öppna kort (man kan fixa tre hjärterspel), men i praktiken går man nog bet.

Rätt kontrakt är 6sp: Man får det tolfte sticket på en klöverstöld. Ser ut som om trumf ut betar, men det är en synvilla: Tag på bordet och spela hjärter mot Damen. Tar Nord för Kungen har man tolv takspel, tar han inte så kan vi ta klöverstölden, gå hem på en stöld och casha tolv stick efter uttrumfning.

Har Syd hjärterkungen och vänder med trumf så hinner vi testa rutern 3-3 och om det inte sitter så finns goda skvischanser.

Frågan är hur man ska bjuda till 6sp?

Not f'd - you won't find me on Facebook