1 min read

Spelföring III + IV

Spelföring III

Kontraktet är 6NT och utspelet spader tio, till Knekt, Dam och Ess:

 Nord
 J2
 8642
 AQJ2
 J62
 
 Syd
 AK4
 AQ5
 K10
 AK1043

Spelplan?

Spelföring IV

Nu är kontraktet 7 spader, utspel klöver tio.

 Nord
 KQJ6
 762
 K642
 K6
 
 Syd
 A10987
 AK3
 A7
 AQJ

Öst bekänner; på spader 7 till Kungen sakar Väst klöver tre. Spelplan?

Not f'd - you won't find me on Facebook