2 min read

Ligan 5 mars 2018

Inledning

Några givar som fångade mitt intresse.

Bricka 7

7   K3        
Syd  kn6       
Alla  108642      
    KD102      
Dkn52     106    
E9843     K1075   
3       ED975   
kn86     93    
    E9874      
    D2        
    Kkn       
    E754       

Vi bjöd ostört

Syd  Nord
1sp  1NT*
2NT** 3NT

(*) 8-14 hp, högst dubbelspader, (**) 13-14 hp, semibalanserad (ej 5-3-3-2).

Inte alls bra:

 1. Nord har min och inga Ess, längsta färgen honnörlös. Enda positiva är spadersättningen.

 2. Syds beskrivning av handen är helt fel: Borde ha något i stil med AQJ987-JT2-K9-K8.

 3. Rätt öppningsbud är 1NT (12-14 hp). Det går precis hem, men Väst agerar förstås och det blir en strid om delkontrakt. 3hj står och 3kl går bet, så två bet i 3NT behöver inte kosta så mycket.

 4. Men i normalsystemet öppnar Syd med 1sp och passar1NT, och då är det inte lätt att komma in i budgivningen för ÖV.

Bricka 8

Du har KJ3-E63-7642-D76 som Syd och ser budgivningen

Väst Nord Öst  Syd
pass 1hj  1sp  2hj
3sp  pass pass pass

Utspel?

Bricka 11

11   K1062      
Syd  84        
Ingen E1085      
    D85       
    E43       
    KD5       
    932       
    EK104       

3NT som Syd efter ostörd budgivning. Hjärter ut till Esset och mera hjärter till Kungen. Chans på nionde sticket i både spader och klöver. Vi börjar med spadern: Esset följt av liten till tian, eller Kung, Ess och liten mot tian?

Bricka 12

12   965       
Väst  Kkn       
N-S  E75       
    EKD107      
Kkn843    D72    
E76      10984   
kn83     K1096   
63      42    
    E10       
    D532       
    D42       
    kn985      

Nord spelar 3NT efter ostörd, anonym budgivning. Utspel: Klöver fyra!

Vid sju bord är Syd spelförare i 3NT: Sex går bet efter spaderutspel, medan ett får klöver ut!

Vad är det som är så attraktivt med att spela ut från två hackor mot sang i fyrmanna?

Fortsättning följer …

Not f'd - you won't find me on Facebook