3 min read

Ligan 5 mars 2018, II

Inledning

Fortsättning …

Bricka 8

Du har KJ3-E63-7642-D76 som Syd och ser budgivningen

Väst Nord Öst  Syd
pass 1hj  1sp  2hj
3sp  pass pass pass

Utspel?

Kommentar: Spela ut partnerns färg? Det är inte alltid rätt, speciellt inte när man har Esset. Trots det spelade över hälften av Sydspelarna (8 av 14) ut hjärter mot ett spaderkontrakt av Öst! (Hjärter och spader Kung var de enda utspelen som släpper hem 3sp.)

Bricka 11

11   K1062      
Syd  84        
Ingen E1085      
    D85       
    E43       
    KD5       
    932       
    EK104       

3NT som Syd efter ostörd budgivning. Hjärter ut till Esset och mera hjärter till Kungen. Chans på nionde sticket i både spader och klöver. Vi börjar med spadern: Esset följt av liten till tian, eller Kung, Ess och liten mot tian?

Lösning: Spader Kung, Ess och liten mot tian är bäst (Odds 4:3). Så satt det inte, men klövern löste sig.

Tillägg: Kan rutern vara ett alternativ? De spelade hackorna i hjärter tydde på att Väst har minst fyra hjärter. Alltså, ruter till åttan, tag hjärtervändan, ruter till tian (om inte Väst spelar på en honnör). Fungerar inte om Väst har fem hjärter och två ruterhonnörer minst tredje. Dags för miniräknaren …

Bricka 12

12   965       
Väst  Kkn       
N-S  E75       
    EKD107      
Kkn843    D72    
E76      10984   
kn83     K1096   
63      42    
    E10       
    D532       
    D42       
    kn985      

Nord spelar 3NT efter ostörd, anonym budgivning. Utspel: Klöver fyra!

Vid sju bord är Syd spelförare i 3NT: Sex går bet efter spaderutspel, medan ett får klöver ut!

Vad är det som är så attraktivt med att spela ut från två hackor mot sang i fyrmanna?

Svar: Bird/Anthias …

Bricka 16

16   1053       
Väst  KD5       
Ö-V  D532       
    K52       
E764     Dkn92   
kn74     E82    
K876     E10    
E3      kn1064  
    K8        
    10963      
    kn94       
    D987     

4sp som Väst, hjärter Kung ut. Vi duckar förstås, och Nord fortsätter med ruter till tio, Knekt, Kung. Ruter till Ess, spader Dam täcks med Kungen. Vad nu? Jag har lärt mig att enda gången man täcker med Kung-hacka är när hackan är tian, men vet Syd det? Förolämpar jag honom om jag maskar ut Nords tia?

För att undvika en förolämpning (och ett fiasko om jag försöker toppa ut tian), så överger jag trumfen: Efter Esset så spelar jag på att Nord har honnör tredje i klöver. Esset följt av klöver mot bordet. Duckar Nord stjäl jag så småningom bort hans Kung, så han tog för Kungen. Nu kunde jag pressa ut Syds klöverdam, och hemgången var ett faktum trots ett trumftapp.

Bricka 21

21   K872       
Nord  Kkn87      
N-S  kn1075      
    2        
ED105     kn63   
532      4     
KD92     864    
K3      ED10754  
    94        
    ED1096      
    E3        
    kn986      

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  pass 3kl  pass
pass pass

Både 3kl och 3hj står. Kan NS komma in i budgivningen och bromsa i 3hj? Troligen inte: Det är därför spärrar fungerar!

Not f'd - you won't find me on Facebook