2 min read

Dagens problem

Idag presenterarar jag två lätta(?) problem.

Första problemet

I det första problemet spelar Syd fyra spader efter att Öst öppnat budgivningen med en hjärter.

  Nord
  sp KQ9
  hj JT7
  ru KQJ
  kl 9742
  
  Syd
  sp AJ8654
  hj 86
  ru A86
  kl KT
 • Hjärter Dam, sju, fem, sex.
 • Hjärter nio, tio, Kung, åtta.
 • Hjärter Ess, spader Ess, ruter fyra, Knekt.
 • Spader fyra, två, Kung, hjärter tre.

Ser rättframt ut, vi måste återvända till handen för att maska ut trumftian, och sen återvända en gång till för att dra ut den. Eftersom Öst säkert har klöver Ess så har vi de två ingångar som krävs. Eller?

Frågan är i vilken ordning ingångarna ska användas: En leder till säker bet, den andra ger nästan säkert hemgång.

Andra problemet

Här spelar Syd storslam i spader med klöver ut till Knekten:

  Nord
  sp KQJ6
  hj 762
  ru K642
  kl K6
  
  Syd
  sp AT987
  hj AK3
  ru A5
  kl AQJ

Ser väldigt lätt ut, men när vi spelar spader till Kungen sakar Väst klöver tre. Vad är nu bästa spelplanen? Drar vi ut trumfen har vi ju bara tolv stick. Vilka alternativ finns, och vilket är bäst?