1 min read

Dagens problem

Som omväxling ett färgbehandlingsproblem:

  Nord
  KQ432
  
  Syd
  T98

Nord-Syd behöver fyra stick i färgen. Ingångar till båda händer finns det gott om. Tre kandidater:

 1. Låt tian löpa.
 2. Åttan till Kungen, sen låt tian löpa.
 3. Åttan till Kungen, sen nian till Damen.

Rangordna spelsätten efter sannolikheten att lyckas. Vilket är bäst?