1 min read

Dagens problem

Nu spelar vi fyra hjärter med ruter två (udda antal ruter) i utspel.

  Bordet
  sp 764
  hj AK754
  ru A84
  kl Q6
  
  Handen
  sp AK2
  hj JT862
  ru K63
  kl K3

Vi vinner sticket med Kungen och lägger ner hjärter Ess, då Väst (utspelaren) sakar ruter fem.

Hoppsan, det ser nu ut som om vi måste förlora ett stick i varje färg, finns någon räddning?

Ja, det finns en chans, nämligen att Öst har klöver Ess och att Väst startade med fem ruter. Hur går vi då hem, och mer specifikt:

Vad ska vi spela i stick tre?