1 min read

Dagens problem

Öst/NS
   Nord
   sp 98
   hj AK5
   ru AQ43
   kl T764
  
   Syd
   sp AKJ6532
   hj 7
   ru J76
   kl A9
Väst Nord Öst  Syd
---  ---  2hj  4sp
pass 6sp  pass pass
pass 

Väst spelar ut hjärter två (udda antal). Planera spelet.

(Upplysning: Om/När du rör trumfen kommer du att upptäcka att Väst startade med Damen tredje.)