5 min read

Veckans lösningar

Måndag 9 juli

  Nord
  98753
  K87
  74
  J53
  
  Syd
  --
  Q2
  AKQJ65
  AQT42

Du spelar Fem ruter som Syd efter en ostörd budgivning, och du får får spader Kung i utspel. Du stjäl och spelar två ronder trumf då Öst bekänner en gång och sedan sakar en spaderhacka.

Hur fortsätter du?

Lösning

Fullfölj uttrumfningen, spela sen hjärter Dam. Om den får vinna sticket, driv ut klöver Kung. Annars använd hjärter Kung som ingång för att maska ut klöver Kung.

Tisdag 10 juli

  Nord
  A
  Q75
  QJ986
  J976
  
  
  Syd
  K7
  K3
  AT
  AKQT532

Sex klöver av Syd, utspel spader tio.

Spelplan?

Lösning

Huvudplanen är en lyckad rutermask, men man kan också gå hem om Väst har hjärter Ess: Vinn utspelet, trumfa ut med handen och spela hjärter till Damen. Om den vinner sticket så spela in handen i trumf, spader Kung med hjärtersak och hjärter till Västs(?) Ess. Favör kommer. Skulle Öst ha hjärteresset får vi ändå hoppas på rutermasken.

Onsdag 11 juli

Idag presenterarar jag två lätta(?) problem.

Första problemet

I det första problemet spelar Syd fyra spader efter att Öst öppnat budgivningen med en hjärter.

  Nord
  sp KQ9
  hj JT7
  ru KQJ
  kl 9742
  
  Syd
  sp AJ8654
  hj 86
  ru A86
  kl KT
 • Hjärter Dam, sju, fem, sex.
 • Hjärter nio, tio, Kung, åtta.
 • Hjärter Ess, spader Ess, ruter fyra, Knekt.
 • Spader fyra, två, Kung, hjärter tre.

Ser rättframt ut, vi måste återvända till handen för att maska ut trumftian, och sen återvända en gång till för att dra ut den. Eftersom Öst säkert har klöver Ess så har vi de två ingångar som krävs. Eller?

Frågan är i vilken ordning ingångarna ska användas: En leder till säker bet, den andra ger nästan säkert hemgång.

Svar: Börja med klöver. Annars växer trumftian till ett betande stick.

Andra problemet

Här spelar Syd storslam i spader med klöver ut till Knekten:

  Nord
  sp KQJ6
  hj 762
  ru K642
  kl K6
  
  Syd
  sp AT987
  hj AK3
  ru A5
  kl AQJ

Ser väldigt lätt ut, men när vi spelar spader till Kungen sakar Väst klöver tre. Vad är nu bästa spelplanen? Drar vi ut trumfen har vi ju bara tolv stick. Vilka alternativ finns, och vilket är bäst?

Svar: Man kan (i) spela tre ronder klöver med hjärtersak, och sen försöka stjäla en hjärter, eller (ii) spela på omvänd träkarl: Tre ronder ruter med stöld, spader till bordet och ruter till stöld med Esset, uttrumfning. Alternativ (ii) är uppenbart bäst.

Torsdag 12 juli

Som omväxling ett färgbehandlingsproblem:

  Nord
  KQ432
  
  Syd
  T98

Nord-Syd behöver fyra stick i färgen. Ingångar till båda händer finns det gott om. Tre kandidater:

 1. Låt tian löpa.
 2. Åttan till Kungen, sen låt tian löpa.
 3. Åttan till Kungen, sen nian till Damen.

Rangordna spelsätten efter sannolikheten att lyckas. Vilket är bäst?

Lösning

Alternativ 3 är bäst, oavsett om Kungen vann sticket eller inte. Alternativ 2 är näst bäst.

Fredag 13 juli

Nu spelar vi fyra hjärter med ruter två (udda antal ruter) i utspel.

  Bordet
  sp 764
  hj AK754
  ru A84
  kl Q6
  
  Handen
  sp AK2
  hj JT862
  ru K63
  kl K3

Vi vinner sticket med Kungen och lägger ner hjärter Ess, då Väst (utspelaren) sakar ruter fem.

Hoppsan, det ser nu ut som om vi måste förlora ett stick i varje färg, finns någon räddning?

Ja, det finns en chans, nämligen att Öst har klöver Ess och att Väst startade med fem ruter. Hur går vi då hem, och mer specifikt:

Vad ska vi spela i stick tre?

Lösning

Ge omedelbart bort ett spaderstick! Tag sedan vändan och driv ut klöver Ess. Eliminera svarta färgerna och ruter Ess och peta sen in Öst på trumfdamen efter att ha tagit för Kungen. Dubbelrenonsvända eliminerar ruterförloraren.

Pröva gärna vad som händer om man glömmer att omedelbart ducka en spader!

Lördag 14 juli

  Nord
  sp JT84
  hj KT542
  ru 83
  kl KQ
  
  Syd
  AQ975
  AQ
  Q76
  J62

Syd spelar fyra spader efter budgivningen

Väst Nord Öst  Syd
---  pass pass 1sp
pass 3sp  pass 4sp
pass pass pass

Väst spelar ut ruter Knekt, Öst tar för Esset och Kungen och spelar en tredje ruter. Väst bekänner.

Spelplan?

Lösning

Den var väl lätt? Driv ut klöver Ess: Om Öst har klöver Ess, så toppa trumfen, annars maska ut trumfkungen. Varför? Om Öst har klöver Ess kan han inte ha spader Kung också, eftersom han passade på första varvet!

Söndag 15 juli

Öst/NS
   Nord
   sp 98
   hj AK5
   ru AQ43
   kl T764
  
   Syd
   sp AKJ6532
   hj 7
   ru J76
   kl A9
Väst Nord Öst  Syd
---  ---  2hj  4sp
pass 6sp  pass pass
pass 

Väst spelar ut hjärter två (udda antal). Planera spelet.

(Upplysning: Om/När du rör trumfen kommer du att upptäcka att Väst startade med Damen tredje.)

Lösning

Huvudplanen är att maska i ruter och skvisa Väst i lågfärgerna. Hur ska det gå till om Väst till exempel har tre ruter och fyra klöver?

Nyckeln till framgång är att omedelbart stjäla en hjärter! Två ronder trumf (Väst har Damen kvar), klöver Ess, ruter till Damen, hjärter Ess med klöversak, klöver till stöld, spader till Väst.

Väst har bara lågfärger kvar: Rutervända är att direkt ge upp, och klövervända lämnar Väst ensam med klöverhållet. Syd stjäl och på sista trumfen blir Väst skvisad.