1 min read

Dagens problem

Väst/Inga
   Nord
   sp QJ3
   hj T873
   ru KQJ
   kl A75
   
   Syd
   sp AKT7
   hj QJ9654
   ru 82
   kl 3
Väst Nord Öst  Syd
---  1kl  pass 1hj
pass 2hj  pass 4hj
pass pass pass

Väst spelar ut spader fem (‘vanliga’ utspel). Spelplan?