1 min read

Dagens problem

Väst/Inga
   Nord
   sp A86
   hj 6532
   ru A93
   kl Q84
   
   Syd
   sp Q3
   hj AQ4
   ru Q6542
   kl AK5
Väst Nord Öst  Syd
1hj  pass pass 2NT
pass 3NT (pass runt)

Väst spelar ut hjärter Kung, två, sju, …. Spelplan?

Not f'd - you won't find me on Facebook