1 min read

Dagens problem

Väst/Inga
   Nord
   sp 53
   hj A
   ru Q98642
   kl KJT7
   
   Syd
   sp KQJ
   hj Q7542
   ru A3
   kl AQ5
Väst Nord Öst  Syd
pass pass 1NT* D
pass pass 2sp  pass
pass 3ru  pass 3NT
(pass runt)

*11-14 hp.

Väst spelar ut spader två, som Öst tar med Esset och fortsätter med spader tio.

Spelplan?

Not f'd - you won't find me on Facebook