1 min read

Dagens problem

Öst/NS
   Nord
   sp A962
   hj AK
   ru KQT9
   kl AQJ
   
   Syd
   sp Q74
   hj 432
   ru AJ86
   kl KT9
Väst Nord Öst  Syd
---  ---  1sp  pass
pass D   pass 1NT
pass 4NT  pass 6NT
(pass runt)

Väst spelar ut spader tio. Planera spelet.

(Sidonotering: En något yxig budgivning, men hur ska man hitta sex ruter efter Östs psyk?)

Not f'd - you won't find me on Facebook