1 min read

Dagens problem

Syd/ÖV
   Nord
   sp 987
   hj QJ32
   ru 654
   kl AK7
   
   Syd
   sp ---
   hj AT874
   ru AKT8
   kl QJT9

Syd spelar sex hjärter efter en ostörd budgivning. Väst spelar ut spader Ess.

Planera spelföringen. Speciellt: Vad spelar du i stick två?

Not f'd - you won't find me on Facebook