6 min read

Veckans lösningar

Måndag 16 juli

Syd/NS
   Nord
   sp T94
   hj Q72
   ru K65
   kl AJ83
   
   Syd
   sp AK2
   hj KT3
   ru A43
   kl QT97
Väst Nord Öst  Syd
---  ---  ---  1NT
pass 3NT  pass pass
pass 

Väst spelar ut spader fem (elvaregeln), nio, Dam. Planera spelet.

Lösning

Vinn utspelet och spela omedelbart Hjärter till Damen. Om den vinner sticket så fortsätt med hjärter till tian. Misslyckas hjärtermasken måste klövermasken gå.

Slår man klövermasken direkt så är risken att den spricker och Väst har hjärteresset som ingång till stora spader efter Östs spadervända.

Planen misslyckas om Öst har hjärter Ess femte och klöver Kung och duckar när vi spelar hjärter till Kungen.

Tisdag 17 juli

Väst/Inga
   Nord
   sp QJ3
   hj T873
   ru KQJ
   kl A75
   
   Syd
   sp AKT7
   hj QJ9654
   ru 82
   kl 3
Väst Nord Öst  Syd
---  1kl  pass 1hj
pass 2hj  pass 4hj
pass pass pass

Väst spelar ut spader fem (‘vanliga’ utspel). Spelplan?

Lösning

Vi måste undvika att trumftvåan får stjäla en spader om trumfhonnörerna sitter på samma hand. Bäst är att omedelbart spela ruter för att gardera att en försvarare har alla trumfen och dubbelspader men inte ruteresset.

Onsdag 18 juli

Väst/Inga
   Nord
   sp A86
   hj 6532
   ru A93
   kl Q84
   
   Syd
   sp Q3
   hj AQ4
   ru Q6542
   kl AK5
Väst Nord Öst  Syd
1hj  pass pass 2NT
pass 3NT (pass runt)

Väst spelar ut hjärter Kung, två, sju, …. Spelplan?

Lösning

Vi vill ställa rutern genom att ge bort två stick utan att Öst kommer in först ochkan vända i spader. Alltså: Spela ruter Dam och ducka när Väst täcker. Efter hjärter Dam spelar vi ruter till nian och lyckas mot alla 3–2-sitsar utom KJT hos Väst (förutsatt att Väst har Kungen).

Torsdag 19 juli

Väst/Inga
   Nord
   sp 53
   hj A
   ru Q98642
   kl KJT7
   
   Syd
   sp KQJ
   hj Q7542
   ru A3
   kl AQ5
Väst Nord Öst  Syd
pass pass 1NT* D
pass pass 2sp  pass
pass 3ru  pass 3NT
(pass runt)

*11-14 hp.

Väst spelar ut spader två, som Öst tar med Esset och fortsätter med spader tio.

Spelplan?

Lösning

Budgivningen avslöjar att Östs fördelning är 5=3=3(2)=2(3) (Väst bjuder säkert hjärter med femkorts) och att Öst har bägge röda Kungarna. Huvudplanen är att spela Väst med dubbelruter och fälla hans Kung, men vi klarar också fallet att hen har KJx eller KTx:

Spela ruter tre till åttan (men Damen om Väst spelar Tian eller Knekten). Öst vinner med en låg honnör och spelar spader. Tag den och fyra klöverstick. Öst måste nu saka en spader, och vi får också en fullständig korträkning: Om Öst startade med två ruter så fäll hans Kung, om han startade med tre ruter så saka ruter Ess på fjärde rutern och spela ruter Dam.

Misslyckas endast om Öst startade med KJT i ruter. Eller om vi har fel om fördelningen i slutet.

Fredag 20 juli

Nord/Öst-Väst
   Nord
   sp KJ86
   hj A87
   ru A75
   kl 432
   
   Syd
   sp A
   hj K965432
   ru 4
   kl AK97

Efter en ostörd budgivning blir Syd spelförare i sex hjärter och får ruter Kung i utspel.

Spelplan?

Lösning

Enda faran är trumfen 3–0, så antag det. Ta för ruter Ess och stjäl en ruter (viktigt). Sedan tag för hjärter Kung och hjärter Ess. Stjäl sista rutern, tag för klöver Ess-Kung och spela in motståndarna i trumf. Hoppas att den som kommer in bara har spader (inklusive Damen) kvar.

Lördag 21 juli

Öst/NS
   Nord
   sp A962
   hj AK
   ru KQT9
   kl AQJ
   
   Syd
   sp Q74
   hj 432
   ru AJ86
   kl KT9
Väst Nord Öst  Syd
---  ---  1sp  pass
pass D   pass 1NT
pass 4NT  pass 6NT
(pass runt)

Väst spelar ut spader tio. Planera spelet.

Lösning

Vi har elva stick. Öst lär ha fyra eller fem spader, och en skvis i högfärgerna är långsökt: Öst behöver sexkorts hjärter vid sidan om spadern. Dett kan vi lätt kolla genom att ta ett par lågfärgsvarv. Låt oss anta att högfärgsskvisen är utesluten.

Då måste spadern ge tre stick. Vi kan hoppas på jämn sits (inte troligt med tanke på utspelet) eller att Väst startade med precis tian och åttan i spader. I så fall (vi duckar förstås utspelet):

Öst tar för Kungen i första stick

Det enklaste fallet: När vi kommer in på bordet spelar vi spader nio, som rullar upp färgen.

Öst duckar utspelet (bäst)

Knepigare: Vi vinner förstås med Damen, och sedan är den generella planen en inpetning i spader genom att spela spader nio från bordet och avblockera sjuan (när Öst bara har spader kvar).

Börja med att ta fyra ruterstick (antag att Öst har högst fyra). Öst måste hålla tre spader och läget är

     Nord
     sp A96
     hj AK
     ru ---
     kl AQJ
  Väst     Öst
  sp 8     sp KJ5
  hj ?     hj ?
  ru ?     ru ---
  kl ?     kl ?
     Syd
     sp 72
     hj 432
     ru ---
     kl KT9

Tag för klöver Kung, klöver Dam och hjärter Kung. Väst måste fortfarande hålla tre spader, och vi avslutar pressen genom att ta för det Ess där Öst nu är renons: Hen måste fortfarande hålla tre spader och vi avslutar med att inkassera det andra mjuka Esset och peta in Öst genom att spela spader nio och avblockera sjuan! (Glömmer man det har man ett minne för livet som man helst vill vara utan.)

Hemgången hänger alltså till viss del på att gissa Östs fördelning, men oddsen är goda att man får bra korträkning.

Om Öst skulle ha fem ruter krävs viss modifiering av planen: Lämnas som övning.

Söndag 22 juli

Syd/ÖV
   Nord
   sp 987
   hj QJ32
   ru 654
   kl AK7
   
   Syd
   sp ---
   hj AT874
   ru AKT8
   kl QJT9

Syd spelar sex hjärter efter en ostörd budgivning. Väst spelar ut spader Ess.

Planera spelföringen. Speciellt: Vad spelar du i stick två?

Lösning

Nyckeln är att spela hjärter tio i andra stick! Reverse dummy eller korsstöld är huvudplanerna. Prova själv under antagandet om att hjärtern inte sitter 4–0.

Not f'd - you won't find me on Facebook