1 min read

Dagens problem

Väst/ÖV
   Nord
   sp 4
   hj A7652
   ru AQ542
   kl A7
   
   Syd
   sp AT86
   hj 3
   ru KJT98
   kl T42
Väst Nord Öst  Syd
2sp  D   pass 4ru
pass 6ru (pass runt)

Väst spelar ut ruter tre (Öst bekänner).

Spelplan?

Not f'd - you won't find me on Facebook