1 min read

Dagens problem

Eftersom gårdagen var problemfri är dagens problem lite lurigare.

Syd/ÖV
   Nord
   sp AK65
   hj AK5
   ru A
   kl JT543
   
   Syd
   sp 8
   hj T7643
   ru KQJ32
   kl 92

Syd spelar 4 hjärter efter ostörd budgivning. Väst spelar ut Ess, Kung och Dam i klöver, Öst bekänner och Syd stjäl. På Ess och Kung i hjärter visar det sig att Väst startade med Knekten singel, han sakar sedan en spader på hjärter Kung.

Spelplan?

Not f'd - you won't find me on Facebook