1 min read

Dagens problem

Väst/Alla
   Nord
   sp 65
   hj 8753
   ru AJT94
   kl T5
   
   Syd
   sp JT74
   hj AQJ
   ru K6
   kl AKJ9
Väst Nord Öst  Syd
pass pass 1kl  D
pass 1hj  pass 2NT
pass 3NT (pass runt) 

Väst spelar ut klöver åtta.

Spelplan?

Not f'd - you won't find me on Facebook