1 min read

Dagens problem

Ett söndagsproblem:

Syd/NS
   Nord
   sp J86
   hj Q952
   ru 42
   kl QJ62
   
   Syd
   sp AT5
   hj AKJT
   ru Q6
   kl AK54
Väst Nord Öst  Syd
--  --  --  2NT
pass 3kl  pass 3hj
pass 4hj (pass runt) 

Väst spelar ut hjärter åtta. Syd vinner med tian och tar för hjärter Ess. Båda motståndarna bekänner.

Spelplan?

Not f'd - you won't find me on Facebook