4 min read

Ligan 1 november 2018 (uppdaterad)

Inledning

Några små noteringar och funderingar… och en uppdatering av texten till Bricka 14.

Bricka 1

Systemfråga:

1   K        
Nord  Kkn974     
Ingen 652       
    K852      
10872     Ekn5   
86      E1053  
Kkn9873    D104   
kn      E109   
    D9643      
    D2       
    E        
    D7643       

Nord öppnar med 1hj (9–14), Öst kliver in med 1NT. Hur kan Syd konkurrera? (Jag uppfann 2kl = högfärgsfråga och vi fick köpa 2hj med hemgång efter Spader 5(!) i utspel.)

Förslag på system?

Bricka 14

Går 4hjXX att spela hem efter spader ut?

14   8        
Öst  E98753     
Ingen EK9       
    kn54      
Kkn10     D97632  
Dkn1042    ---   
7642     105   
7       ED963  
    E54       
    K6       
    Dkn83      
    K1082       

Mitt förslag: Spader Ess, spaderstöld, fyra ronder ruter med klöversak, spaderstöld, klöver till Ess. klöver till stöld av Väst, och läget är:

14   --        
Öst  E987     
Ingen --       
    --      
--      D9  
Dkn104    ---   
--      --   
--      ED  
    --       
    K6       
    --      
    K10       

Väst är inne och får bara ett stick med …

Komplettering: I själva verket en mycket lärorik bricka: Det gäller principer för hur man sköter spelföringen då trumfen sitter snett. Vi tar det från början, budgivningen gick:

Väst Nord Öst  Syd
---  ---  1sp  pass
2sp  3hj  3sp  4hj
D   pass pass RD
pass pass pass

Min redubbling ska inte tas på allvar, den var en reaktion på att tre spelare stoppade ner budkorten efter Västs dubbling. Jag då, sa jag och efter det måste jag ju bjuda nåt annat än pass…

Väst spelade ut spader 3, och redan nu har man en ganska god bild av honnörsfördelningen: Väst har en hög spaderhonnör och ganska säkert QJT?? i hjärter, och Öst måste ju ha något för sin öppning, ganska säkert klöver Ess.

Generellt när man ska behandla en snedsits i trumf så är det klokt att inte röra trumfen, och speciellt är det viktigt att ha trumfvinnare på båda händer. Efter att man har vunnit första stick med spader Ess så är det alltså ett grovt fel att ta ut hjärter Kung, eftersom det ger Väst möjlighet att bli av med en låg hjärterhacka. När han sen får stjäla en klöver för sin andra lilla trumf så är faran över för hans del.

En vanlig plan för spelföraren är ett slutspel i trumf. I den ingår att rymma med sina små trumf. Alltså, i stick två ska Nord stjäla en spader, och sen står valet mellan att spela klöver mot bordet och att dra igång rutern. Man bör inse att Väst måste ha minst tre ruter för att operationen ska lyckas, så man spelar tre runder ruter med bordet inne. Om Väst har fyra så vet vi hur det ska gå till, har han tre så stjäl vi sista spadern och spelar klöver. Öst tar för Esset och situationen är:

14   --        
Öst  E987
Ingen --       
    kn5      
--      D97  
Dkn1042    --   
--      --   
7       D96  
    --       
    K6       
    D      
    K108       

Väst får bara två stick med. Pröva själv!

Bricka 19

Missad möjlighet?

19   1084     
Syd  E73       
Ö-V  kn832      
    K42       
EDkn65    K9    
kn864     D1095   
E10      D976   
98      E107   
    732       
    K2        
    K54       
    Dkn653      

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
---  ---  ---  1kl
1sp  pass 2ru  pass
2hj  pass 4hj  pass
pass pass

Utspel: Hjärter tre till Kung och mera hjärter. Nu var kontraktet lätt hemma och vi grämde oss båda över utebliven klövervända/utspel, som betar kontraktet. Men som synes var det en felbedömning, Väst går enkelt hem genom att spela trumf, rutern är ju orörbar.

Not f'd - you won't find me on Facebook