3 min read

Ligan 20 december 2018

Inledning

Ett par budlägen och en spelföring.

Bricka 5

Ett knepigt budläge och en intressant spelföring.

5   E         Bord  Par  Kontr  Ut  Resultat 
Nord  Ekn763       104 104 304 4S S +2 R5  680   
N-S  E32         2   2 202 3N N +2 HK  660   
    EK54        106 106 306 3N S +2 K10  660   
K754     63      4   4 204 4S S +1 H9  650   
92      KD1084    5   5 205 4S S +1 H9  650   
K65      kn9874    103 103 303 4S S +1 R5  650   
10982     3      105 105 305 4S S +1 R5  650   
    Dkn10982       3   3 203 6K N -1 K3    -100 
    5          102 102 302 3N N -1 R8    -100 
    D10         6   6 206 6K N -3 HK    -300 
    Dkn76          
                
6K N 1370  

Budgivningen startar (5-5-4-2):

Väst Nord Öst  Syd
--  1hj  pass 1sp
pass 3kl  pass ?

3sp eller 4kl? I ett “naturligt” system är 3sp givet (Nord kan ha trekortsklöver, men se också scoretavlan!), men efter viss vånda bjöd jag 4kl, och Bengt satte oss i 6kl. En inte särskilt bra slam (tänk ruter ut och “felgiss”) men som det sitter går den alltid hem:

Öst spelade ut sin singeltrumf till sex, åtta, Ess, och det följde spader Ess, klöver till Damen (trumfen 4-1 ett streck i räkningen!) och spader Dam (som Väst inte täckte) med rutersak. Spader Knekt täckte Väst och Nord stal lågt. Läget är:

5   --       
Nord  Ekn763    
N-S  E3      
    K     
7       --  
92      KD108 
K65      kn987 
109      --   
    1098   
    5       
    D10      
    kn7          

Hur ska detta gå till? Vi tycks ha för lite trumf! Men i själva verket är saken klar på det enda antagandet att Väst har ruter Kung: Hjärter Ess, hjärter till stöld, spader tio med hjärtersak, spader nio:

5   --       
Nord  kn7    
N-S  E3      
    K     
--      --  
--      KD 
K65      kn987 
109      --   
    98   
    --       
    D10      
    kn          

Väst måste stjäla spadernian: Överstöld, hjärter till stöld och sista spadern ger Väst ett val mellan pest och kolera!

Bricka 20

Hur ska man bjuda 6 klöver här?

20   6        
Väst  kn5       
Alla  Kkn9       
    EKD10652     
10832     KD54   
E872     43    
D74      10653   
kn8      973    
    Ekn97      
    KD1096      
    E82       
    4        

Vi bjöd

Väst Nord Öst  Syd
pass 1kl  pass 1hj
pass 2kl  pass 2sp
pass 3NT  pass pass
pass

Någon måste ta i mer nånstans?

Not f'd - you won't find me on Facebook