4 min read

Vems är felet? Svaren

Inledning

Frågan i titeln är är inte seriöst menad, utom i ett fall. Några vägskäl. Från ligan den 24 januari 2019. Synpunkter?

Bricka 1

1   Ekn865     
Nord  E       
Ingen KDkn7     
    E76      
KD974     103   
kn96     K75   
E863     1092  
10      KDkn52 
    2       
    D108432    
    54       
    9843      

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  1kl  2kl  pass
2sp  2NT  pass 4hj
pass pass pass

Resultat: -2.

Svar: Man kan tycka att Syd tog i när han bjöd 4hj, men det är Nord som måste besinna sig. Vad ska man bjuda när motståndarna bjuder ens bästa färg? Det finns bara ett svar, och det är pass (och inget annat!). Och det ska gå utan betänkande!! Kan tyckas att det kan krävas lite eftertanke om man är mycket stark (som här), men det är en villfarelse. Passa utan tvekan! Tänk efter, vilken utgång kan tänkas om en motståndare har minst fem spader och partner har högst åtta hp?

Bricka 3

3   K832       
Syd  EDkn2      
Ö-V  98        
    1076       
5       D10964  
963      1085   
EK53     Dkn762  
EKD92     ---    
    Ekn7       
    K74       
    104       
    kn8543      

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  --  --  1kl
2kl  D   pass pass
pass

Utspel: Klöver sju.

Resultat: Jämn hemgång.

Svar: Trumfutspel efter en sån här budgivning är helt otänkbart! Hur ofta har bordet en trumf när du själv har tre?? Enda hemsläppande utspelet här.

Bricka 8

8   kn42       
Väst  K54       
Ingen 7632       
    D105       
E98      KD1076  
1082     96    
Kkn109    8     
Ekn9     K8742   
    53        
    EDkn73      
    ED54       
    63        

Budgivning (ungefär):

Väst Nord Öst  Syd
1kl  pass 1hj  2hj
pass 3hj  D   pass
3sp  pass 4sp  pass
pass pass

Spelet började med hjärter fem till Knekten. Syd fortsatta med hjärter två till Kungen, varefter Nord vände med klöver fem.

Resultat: Jämn hemgång.

Här kan jag inte hålla mig: Det ser ut som Nord släpper hem kontraktet med klövervändan, men felet är helt och hållet Syds. För hur ska Nord tolka korten i de första två sticken?

Syd ska inte ge Nord chansen att göra fel, påspelet av Knekten är rätt, men sen måste Syd ta för Esset. När Nord visar att han hade tre kort i hjärter är det lätt att fortsätta i hjärter och invänta beten.

Not: Väst påstods ha visat fem klöver i budgivningen, vilket visade sig vara en anka.

Bricka 13

13   D8653     
Nord  E84      
Alla  E107      
    K4       
K10      E7   
D9      10752  
KD98542    3    
87      Dkn10652
    kn942     
    Kkn63     
    kn6      
    E93      

Budgivningen var kort: Nord öppnade med 1NT och alla passade (tre trick). Vid andra bordet bjöds fyra spader som blev dubblat(!). Resultat: Jämn hemgång efter ruter ut (hur?).

Svar: Vi har som generell princip att inviter är starka, dvs partner lägger på om han inte är minimal (säg 13–14 hp om sangen visar 12–14). Syds hand är under invitstyrka, tio mediokra poäng. Felet begicks vid andra bordet.

Bricka 16

16   75432      
Väst  ED85       
Ö-V  10987      
    ---       
Dkn98     EK6    
64      1032   
kn52     E     
K1092     D87543  
    10        
    Kkn97      
    KD643      
    Ekn6       

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
pass pass 2kl  2ru
3kl  3ru  pass pass
pass

Resultat: Fem trick.

Svar: Inte så lätt att avgöra. Nord kan förvänta sig att Syds sidofärg (om någon) är klöver, vilket minskar sannolikheten för en högfärgsanpassning. En UD är alltså tveksam. Kanske 4ru?

Kan Syd bjuda mer, dvs 3hj3ru? Kanske. Ja, vid närmare eftertanke så är nog handen värd det, med tanke på att man kan förvänta sig kort klöver i norr. Men det är ett gränsfall.

Bricka 17

17   Kkn7      
Nord  K632      
Ingen 94       
    Kkn76     
D1085     942   
104      D987  
EK83     D62   
D32      854   
    E63      
    Ekn5      
    kn1075     
    E109      

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  1kl  pass 1hj
pass 1sp  pass 1NT
pass pass pass

1sp visar 9-11 balanserad och Syd lägger av med 14. Tre övertrick.

Svar: Fjorton hp är för lite för att invitera mot 9–11 hp, men det finns fjorton och det finns fjorton: De här fjorton är super, åtminstone värd femton, alltså en invit. Syds fel.

En allmän tanke: På klubben mot ett genomsnittligt lag lönar sig det kanske att invitera hårdare, av två skäl: (i) Inte så vasst försvarsspel, och (ii) de flesta inviterar (eller bjuder ut) optimistiskt.

Bricka 24

24   876       
Väst  EK87       
Ingen K52       
    762       
Ekn109    D3    
632      D1094   
984      kn106   
D103     Kkn98   
    K542       
    kn5       
    ED73       
    E54       

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
pass 1kl  pass 1hj
pass 1sp  pass 1NT
pass pass pass

1sp visar 9-11 balanserad och Syd lägger av med 14. Jämn hemgång.

Jämför med Brickorna 13 och 17.

Svar: Inget fel: Dessa fjorton är under par: En isolerad hjärterknekt och alla hackor är små, inga tior eller nior till stöd.

Not f'd - you won't find me on Facebook