5 min read

Varia

Inledning

Ett par givar från de senaste ligamatcherna utmanar systemet och speltekniken.

1. Störd sangbudgivning

Vi tillämpar principen “weak must speak” efter motståndarinkliv, det vill säga att enkelt färgbud är kämpa, inte invit. Vill man visa färg med krav går man via 2NT (krav till 3kl), varefter man kan passa eller bjuda ny färg som krav.

Ett exempel

Man har K94–AJ84–53–K765 och ser partnern öppna med 1NT (12-14 hp) och nästa man kliva in med 2 spader. Vad bjuder man?

Inklivet sätter en i en besvärlig situation. Utan det hade man förmodligen inviterat till utgång (inte det? Låt sangöppningen vara något starkare då, för diskussionens skull.) och visat fyrkorts hjärter. Nu är möjligheterna mer begränsade. Dessutom har utsikterna i 3NT (och i viss mån i 4hj) minskat, även om man normalt hade kommit i en bra utgång utan inkliv.

Det är möjligt att dubbla, och det kan bli lyckat om partnern har hjärter, men om han bjuder 3ru måste man passa (3NT?), och det är kanske inte så lyckat. Vad har vi för övrigt för principer som sangöppnare när partner dubblar ett inkliv: Ska högfärg gå före lågfärg?

Jag tycker att man ska passa med aktuell hand och förlita sig på att partner dubblar med dubbelspader. Men läget är outforskat och kräver en genomlysning.

2. Maska åt två håll

Man spelar 2 spader som Väst med

  Väst     Öst
  1052     D98743   
  ED8      kn10    
  932      Ekn5    
  EK96     52     

och får klöver Dam ut. Hur ska man spela? Med otur så kan man förlora ett hjärterstick, två ruterstick och och tre trumfstick, summa en bet. Finns något att göra åt det?

Ja, man kan saka en ruter på en etablerad hjärter, om hjärtermasken spricker. Men det ser ut att vara för sent, för om vi spelar ruter till esset och slår hjärtermasken så ligger vägen öppen för två ruterstick till försvaret om masken misslyckas. Altså måste vi slå hjärtermasken åt andra hållet!

Alltså, hjärter åtta från handen i stick två. Om Kungen vinner sticket och det skiftas till ruter så hinner vi saka en ruter på hjärterdam innan vi spelar spader och hemgången är säkrad (bortsett från någon pervers möjlighet).

Är det säkert att Nord tar för Kungen om hen har den? Nej, inte alls, och i praktiken duckade hen, så problemet löste sig automatiskt. Baklängesmask?

3. Balansering?

Du spelar D-club och har i andra hand som Öst, ozon mot zon, QJ542–T872–(renons)–KQ82. Nord är giv och passar, och frågan är: öppnar du med 1sp, som lovar 9-14 hp, femkortsfärg, och obalanserad hand eller passar du? Om du passar så bjuder Syd 1ru (“slask”), partnern passar, och Nord bjuder 1 hjärter: Nu är det du igen: Du måste ge dig tillkänna (fördelen med svaga öppningar), men väljer du 1 spader eller Dubbelt?

Svar: 1 spader är bäst, eftersom det är viktigaste färgen för att konkurrera ut hjärtern. Renonsrutern är inte heller nåt som partnern förväntar sig efter en dubbling av 1 hjärter.

Om du ändå dubblar så bjuder Syd 2hj och partnern vaknar till liv: han bjuder överraskande 3 hjärter. Vad kan han mena med det, och vad bjuder du, när Nord passar?

Svar: Partners modellhand måste likna 4–1–4–4 med hygglig styrka (hade inget bra bud på 1ru), och det betyder att vi har en sensationellt bra hand! Hur ska vi visa det? Det är frestande att visa ruterrenonsen, men det kan missuppfattas som äkta kontroll. Handen är för bra för att man ska nöja sig med 4sp, så kanske en Bluhmer kan vara något, dvs 4hj, som visar att all styrka ligger utanför hjärtern.

4. Partnern balanserar

Ett budproblem: Du har som Väst: A987–3–A942–AT93 och ser budgivningen (ozon mot zon)

  Väst Nord Öst  Syd
  --  pass pass 1ru
  pass 1hj  D   2hj
  ?

Östs inledande pass visar 0-8 hp, och hans Dubbling visar “objudna färger”, öppnar upp för offring i gynnsam zon. Till saken hör att 1 ruter var av slaskmodell, 1+, så vad dubblingen säger om ruterinnehavet är något dunkelt. Ditt första pass är väl självklart med singelhjärter, men nu har handen verkligen stigit i värde. Enda smolket i bägaren är att det verkar som om också partnern är kort i hjärter, alltså lite av dubbelvärdering. Men, summa summarum, vad bjuder du?

Svar: Vi måste invitera till utgång, men alla spaderbud är ju spärrbetonade, särskilt i rådande zoner. Vi har tre ess och vill inte att partner ska offra sig, åtminstone inte på femtricksnivån. 3 hjärter är det givna budet.

Lägger vi på om partner bjuder 3sp? Nej, man ska inte hänga en partner som balanserar. Tänk honom med 4–2–3–4 och sju-åtta hp. Svårt att se att utgång står, och 4sp kan vara en fantomoffring.

5. Gambling 3NT

Vi spelar så att öppningsbudet 3NT visar en gående minst sjukorts högfärg utan sidostyrka (att tala om). Svararen kan välja vem som ska vara spelförare i 4hö:

 • 4 klöver ber öppnaren att överföra till sin högfärg.
 • 4 ruter ber öppnaren att bjuda sin högfärg.

Ett modellexempel från ligan:

Väst     Öst
542      EKD9863 
kn83     1042  
K9      10   
EKDkn5    102   

Öst öppnar i första hand med 3NT, Väst svarar 4 klöver och får efter överföring (4hj–4sp) spelföringen på egen hand. Bra eller dåligt?

Tilläggsfråga: Öst är spelförare i 4sp och får ruter Dam i utspel. Täcka eller ducka?

Not f'd - you won't find me on Facebook