5 min read

Efterskörd från 7 mars

Vi tittar på några typlägen från ligan.

Bricka 1

1   kn986     
Nord  kn1063     
Ingen D85      
    D7       
E754     KD3   
95      KD87  
E1097     kn642  
532      kn4   
    102      
    E42      
    K3       
    EK10986    

Vi stjäl spelföringen vid båda borden, i 3kl (NS) och 3sp(?) ÖV. En bet i båda kontrakten och en trea ut. ÖV gör 2ru (tre trick med öppna kort), så 3kl är optimalt men 3sp är fel nivå (och fel färg).

Regel: Låt inte motståndarna spela på tvåtricksnivån med åtta trumf eller mer. Låt motståndarna spela på tretricksnivån med åtta trumf om vi inte själva har nio.

Bricka 4

4   ---      
Väst  542      
Alla  KD765     
    K10854     
EK853     72   
EK96     kn1087 
E2      kn3   
92      ED763  
    Dkn10964    
    D3       
    10984     
    kn       

Öst spelar 4hj och jag spelar ut spader Knekt till Kung och stöld. Partner vänder med klöver till Dam och Knekt. Som synes har spelföraren nu tio lätta stick efter två ronder trumf (sex trumstick och fyra toppstick), men när han spelade trumf från handen la jag Damen och det fick spelföraren att avbryta uttrumfningen och spela klöver till Ess och stöld, två straff.

Vid andra bordet spelade man 4sp med två straff, likabricka.

Regel: Ofta förvånansvärt effektivt att bekänna med ett onödigt högt kort i trumf.

Bricka 8

8   EK64      
Väst  532      
Ingen ED103     
    106      
kn972     D1083  
Dkn      98   
kn9542    K86   
74      K983  
    5       
    EK10764    
    7       
    EDkn52     

Nord är spelförare i 6hj efter att ha öppnat med 1NT (12–14) och Syd visat en stark femfemma i hjärter-klöver. Öst hittar det listiga utspelet klöver nio! Hur ska Nord resonera?

För det första, det finns inget absolut rätt eller fel, utan allt handlar om bordsnärvaro och spelarkännedom. Man kan allmänt konstatera att det är farligt att spela ut en singelton i bordets starka färg, framför allt om partnern saknar både Ess och Kung i färgen. Alltså bör man avhålla sig från att spela ut (singel)nian i de fallen, men hur kan man veta att motståndarna saknar Ess eller Kung i färgen? Jo, man har ett av de korten själv! Man kan notera att i toppbridge är det ganska vanligt att spela ut från Kung i sådana här lägen, men …

Regel: Känn dina motståndare och känn på stämningen när budgivningen är slut. Eller med andra ord: Träna på bordsnärvaro.

Bricka 11

11   D9       
Syd  K       
Ingen ED653     
    ED987     
K107     Ekn85  
kn9852    D10643 
Kkn42     108   
3       105   
    6432      
    E7       
    97       
    Kkn642     

Väst öppnar budgivningen med 2hj, femkortsfärg med fyrkorts sidolågfärg, svagt. Vad svarar Nord på det?

Inget passar riktigt bra, D (för lite spader), 2NT (obalanserad), 3ru/kl (klen färg). Men jag tror att man måste bjuda nånting. Förslag: 2NT (med tvekan, alternativet är 3ru).

Nord valde pass, Öst höjde till 3hj (väl lite), och efter Västs pass har nu Nord chansen att hoppa in med 3NT, kan väl inte vara naturligt?

Men han passade och spelade ut spader Dam (Rusinow). Hur ska Syd markera när femman spelas på från bordet?

Svar: Det är troligt att Väst har Kungen och alltså att Nord är kort i spader. Alltså ska man inte hög/lågmarkera utan markera sin sidostyrka, alltså spela spadertvåan. Om däremot Esset spelas på från bordet ska man lågmarkera.

Som spelförare ska man förstås ta utspelet med Esset för att dölja sakernas (spaderfärgens) tillstånd för försvaret (Syd). Med aktuell sits spelar det dock ingen roll.

Regel: Var flexibel i markeringarna i försvaret. Dölj sitsen som spelförare.

Bricka 12

12   D10      
Väst  53       
N-S  E1096     
    EDkn107    
EK54     7632  
kn106     KD972  
D853     2    
84      532   
    kn98      
    E84      
    Kkn74     
    K96      

Nord öppnar i andra hand med 1ru och Öst kliver in med 1hj(!?). Hur ska Syd reagera? Inget ruterbud passar in, och 1NT visar trestöd (jag försökte med det). Jag föreslår 1sp som ber partnern att bjuda 1NT, varefter man följer upp med ruterbud på lämplig nivå.

Regel: Sätt spelföringen på rätt hand.

Bricka 14

14   K      
Öst  9642      
Ingen D1086     
    E642      
D842     E76   
kn83     ED1075 
E32      Kkn75  
K73      8    
    kn10953    
    K       
    94       
    Dkn1095     

En ögonblicksbild från bridgehelvetet: 6 hjärter står med öppna kort, men vid båda borden gick man fyra bet i 4 hjärter!

Regel: Tro inte alltid på tvärsäkra analyser.

Bricka 20

20   ---      
Väst  Kkn10963    
Alla  E5       
    Kkn654     
Dkn9643    E2   
E42      8    
Dkn9     K842  
D       E98732 
    K10875     
    D75      
    10763     
    10       

Här ska väl 4 spader stå efter klöver ut? Esset, hjärter Ess, hjärterstöld, klöverstöld, hjärterstöld, ruter (eller klöverstöld).

Regel: Utnyttja trumfen på bästa sått.

Bricka 23

23   kn5      
Syd  EKkn974    
Alla  E92      
    kn7      
E3      D764  
D32      85   
KDkn108753  4    
---      EKD1098 
    K10982     
    106      
    6       
    65432     

Väst spelar 5 ruter, Nord tar för två höga hjärter, Syd markerar för dubbelton. Nord vänder inte med en tredje hjärter till (över)stöld utan klöver, så det blir bara en bet.

Regel: Markerar man för dubbelton så betyder det att man kan stjäla över bordet.

Not f'd - you won't find me on Facebook