3 min read

Efterskörd från 14 mars

Några principiella lägen från ligan.

Bricka 6

6   E643      
Öst  3       
Ö-V  KD9      
    D10953     
982      Kkn107 
D10874    K9652  
864      105   
Ekn      K7   
    D5       
    Ekn      
    Ekn732     
    8642      

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  --  1hj  pass
3hj  pass pass 3NT

Bara en påminnelse om att 3NT betyder bägge lågfärgerna.

Bricka 13

En handlös budgivning, vad betyder (alla i zonen)

Väst Nord Öst  Syd
--  pass pass 1sp
D   2sp  3ru  3sp
D?

Så du vill se din hand innan du svarar? OK, här är den:

5-Q72-AT632-KT65. Gör det någon skillnad om spaderfemman var en ruter? Eller om klöversexan var en spader?

I själva verket var hela sitsen

13   843      
Nord  96       
Alla  kn7      
    E98732     
Dkn102    ---   
E1083     D72   
KD8      E106532 
Dkn      K1065  
    EK9765     
    Kkn54     
    94       
    4       

och Öst passade, varpå spelföraren blev nervös och spelade på sig en extrabet: 500 till försvaret!

Trots framgången är det inte metoder jag vill rekommendera, och det är främst Västs dubbling av 1sp som jag finner undermålig (inte i det av paret valda systemet utan i systemet självt). Problemet med den dubblingen är att man inte har stöd i alla färger eller kompenserande styrka: Om partner svarar 2kl har man inte tillräcklig styrka för att bjuda annat än pass och man kan vara i 2kl på 4–2 då 1NT är lättspelat.

I själva verket är Västs hand en modellhand för ett minimalt 1NT-inkliv. Det leder också till den rättvisa inkomsten av 630 poäng. 200 för en bet i 3spD är en klen kompensation.

Not i förbifarten: “Det dubblas för lite”, särskilt mot svagare spelförare som blir nervösa. Särskilt lönsamma kan dubblingar, som inte baseras på en trumfstack, vara. Var särskilt uppmärksam på situationer då motståndarna tänjer sig till utgång och det verkar sitta illa för dem.

Bricka 19

Du sitter i fjärde hand (i zon mot ozom) med KJT82–K9–J82–AT6 och ser (1hj)–pass(2hj)–?. Bjuder du 2sp eller passar du?

Många passar här men vår stil är fort in, fort ut: 2sp är självklart: Om vi passar sitter partner med fördelningen 3–3–4–3 och kan omöjligt balansera. Riskabelt? Ja, kanske, men pass kan vara minst lika riskabelt, speciellt i partävling.

Not f'd - you won't find me on Facebook