3 min read

Försvarsspel

En utlovad resumé av försvarsprinciper som jag utlovade i ett svagt ögonblick. Efter att ha letat igenom mitt bridgebibliotek hittade jag några råd att ta fasta på (ursäkta engelskan!).

 1. You cannot defend properly unless you remember the bidding.

 2. You cannot defend properly unless you know what system the opponents are playing.

 3. You cannot defend properly unless you watch the cards, particularly the little fellows.

 4. You cannot defend properly unless you count.

 5. A player who hesitates during the bidding is likely to have a problem hand. If that player becomes the declarer, keep the hesitation in mind.

 6. Don’t compound a crime. If you, or more likely partner, have made an error, do not lose your cool. Many contracts can still be beaten after one defensive error, seldom after two.

 7. Watch partner’s spotcard signals. The stronger your partner, the more meaningful they are.

 8. When dummy to your left tables with an honor holding that you are sure declarer will lead up to early on, be prepared. If you can take the trick, but hesitate before playing low, you give away the show. If you decide to play low, play low smoothly as if you don’t have a care in the world.

 9. Keep your singletons and doubletons in the middle of your hand(!). Some players watch where your cards come from.

 10. Try to put yourself in declarer’s shoes. If you can discern her fears, play on those fears, though they may not be realistic.

 11. Try to make your signals clear, not wishy-washy. Partner, on the other hand, must keep in mind that it is easier for you to give a clearer signal from length (K107643) than from shortness (1098).

 12. Plan your discards in advance. Be nonchalant when blanking an honor. Don’t alert declarer to your problem with hesitations, moans, signs of sweat on the forehead, or other obvious signs of distress.

Jag vill särskilt fästa uppmärksamheten på punkterna 3, 5, 6, 8, 9 och 12. Särskilt 9 har jag inte sett tidigare!

Vidare, punkt 4 är förstås viktigast. Riktlinjer:

 1. Motståndarnas budgivning.

 2. Partnerns budgivning.

 3. Partnerns utspel och längdmarkeringar.

 4. Slutsatser från spelet.

 5. En dold hand visar en renons.

Längdmarkeringar? Låt bli om

 1. Spelförarens längd är känd.

 2. Partnerns längd är känd.

 3. När partnern inte tittar på dina markeringar (gäller inte oss!).

 4. När annan typ av markering är viktigare.

Punkten 2. förtjänar en kommentar (Gäller efter egna inkliv och ibland annars också): Om partnern har klivit in och du har stöttat hans färg, och han inte konkurrerar vidare på tretricksnivån trots möjlighet, så har han (högst) fem kort i färgen. Omvänt, om partnern stöttar din färg på tvåtricksnivån så har han exakt tre kort i färgen. Med fyra eller fler hänger han med på trericksnivån. Försvarsspelet förbereds i budgivningen! I gemensamma färgen behövs då inte längdmarkeringar, och man har en bra start för att räkna ut spelförarens fördelning.

Mer lär följa.

Not f'd - you won't find me on Facebook