35 min read

Rannsakan

En dålig match

I torsdags förlorade vi med 39–107 (IMP), dvs -68 IMP, över 24 brickor. Det är mycket och bör leda til en självrannsakan: Vad gick fel och vad kunde göras bättre.

Jag koncentrerar mig helt på vad som hände vid vårt bord (VR) och jämför det med ett idealresultat (IR) och ett rimligt dito (RR). IR är det optimala resultatet efter en analys med öppna kort, medan RR är ett normalresultat som bör uppnås utan att kika i alla kort.

Brickorna 1–12

Första matchen sitter vi NS, jag är Syd.

Bricka 1

1   E1087             Bord  Par  Kontr  Ut  Resultat  Poäng 
Nord  K54        Öppet rum  8   8 208 5Hx V -4 SE  800    134 -134
Ingen kn62        Öppet rum  1   1 201 4S N +2 R9  480    26 -26
    K87        Öppet rum  6   6 206 4S S +2 Hkn  480    26 -26
Dkn      K6     Öppet rum  2   2 202 4S S +1 HD  450    12 -12
Dkn876    E10932   Öppet rum  3   3 203 4S N +1 HE  450    12 -12
875      94     Öppet rum  4   4 204 4S S +1 SD  450    12 -12
Ekn10     9643    Öppet rum  5   5 205 4S S +1 H5  450    12 -12
    95432       Öppet rum  7   7 207 4S S +1 KE  450    12 -12
    ---        Slutet rum  101 101 301 4S S +1 HD  450    12 -12
    EKD103      Slutet rum  102 102 302 4S S +1 HD  450    12 -12
    D52        Slutet rum  103 103 303 4S S +1 HD  450    12 -12
             Slutet rum  104 104 304 4S S +1 H6  450    12 -12
5S S 450         Slutet rum  107 107 307 5Hx V -2 SE  300    -49  49
    K R H S N   Slutet rum  108 108 308 3S N +3 HE  230    -77  77
N   6 10 4 10 6   Slutet rum  105 105 305 3S S +2 SD  200    -84  84
S   : : : 11 :   Slutet rum  106 106 306 3S S +2 HD  200    -84  84
Ö 

VR: +480 i 4sp+2

IR: +450

RR: +450

Vi vinner 1 IMP mot båda. Inget speciellt, men man noterar att ÖV bör hänga med till 5hj: Det är 19 trumf ute så om 4sp går hem precis bör det vara 2 bet i 5hj.

Bricka 2

2   K864             Bord  Par  Kontr  Ut  Resultat  Poäng 
Öst  kn43        Öppet rum  4   4 204 4S S +1 R7  650    156 -156
N-S  Kkn9862      Öppet rum  3   3 203 4S S = R6  620    142 -142
    ---        Slutet rum  101 101 301 4S S = KK  620    142 -142
kn5      D92     Öppet rum  2   2 202 2S S +3 H6  200    29 -29
D76      K852    Slutet rum  103 103 303 3S S +1 KK  170    20 -20
D1073     4     Slutet rum  108 108 308 2N S +1 R3  150     7  -7
KD84     E10632   Öppet rum  1   1 201 2S S +1 R7  140     7  -7
    E1073       Slutet rum  102 102 302 3S S = R4  140     7  -7
    E109       Slutet rum  104 104 304 2S N +1 R4  140     7  -7
    E5        Slutet rum  107 107 307 3K V -1 S4   50    -27  27
    kn975       Öppet rum  5   5 205 4S S -1 K8    -100  -76  76
             Öppet rum  6   6 206 3S N -1 R4    -100  -76  76
5S S 650         Öppet rum  7   7 207 4S S -1 KK    -100  -76  76
    K R H S N   Slutet rum  105 105 305 2S N -1 R4    -100  -76  76
N   6 10 7 11 7   Slutet rum  106 106 306 4S S -1 KK    -100  -76  76
S   : : : : 8   Öppet rum  8   8 208 4S S -2 K4    -200 -110 110
Ö   7 3 5 2 5   
V   : : 6 : :   

VR: +140 i 2sp+1

IR: +650

RR: +620(?)

När man ser Nord-Syds kort så är ju 4sp ett önskvärt kontrakt, men inte så lätt att bjuda med våra metoder:

Nord  Syd
--   1NT
2kl  2sp
?

Nord kan se att 4sp är utmärkt om Syd har AQ i de hårda färgerna, men sätt de korten i de mjuka färgerna (troligare), och utgången är tveksam. Jag funderade ett tag på om Nord skulle kunna fortsätta med 3kl-3ru; 3sp för att invitera med den här handtypen, men det kräver att vi omdefinierar sangsystemet.

Vi förlorar 10 IMP mot IR och RR.

Bricka 3

3   Dkn4             Bord  Par  Kontr  Ut  Resultat  Poäng 
Syd  kn8        Öppet rum  4   4 204 3K S = R7  110    167 -167
Ö-V  D62        Öppet rum  2   2 202 3K N -1 S10    -50  139 -139
    105432       Öppet rum  3   3 203 3H V +2 R2    -200  98 -98
E872     109     Öppet rum  7   7 207 3H V +2 R2    -200  98 -98
D109654    EK73    Öppet rum  8   8 208 3H V +2 SD    -200  98 -98
74      Ekn93    Öppet rum  5   5 205 4H V = RD    -620  -40  40
K       D97     Öppet rum  1   1 201 4H V +1 R6    -650  -56  56
    K653        Öppet rum  6   6 206 4H V +1 Skn   -650  -56  56
    2         Slutet rum  101 101 301 4H V +1 R2    -650  -56  56
    K1085       Slutet rum  102 102 302 4H V +1 H8    -650  -56  56
    Ekn86       Slutet rum  103 103 303 4H V +1 R2    -650  -56  56
             Slutet rum  104 104 304 5H V = K4    -650  -56  56
5Kx S -500        Slutet rum  105 105 305 4H V +1 SD    -650  -56  56
    K R H S N   Slutet rum  106 106 306 4H V +1 R6    -650  -56  56
NS   8 6 2 6 4   Slutet rum  107 107 307 4H V +1 K3    -650  -56  56
Ö   4 7 10 7 9   Slutet rum  108 108 308 4H V +1 K2    -650  -56  56
V   : : : 6 :   

VR: -650

IR: -500

RR: -620

Vi förlorar 1 IMP mot RR och 4 IMP mot IR. Inget att säga om, inte rimligt att hitta offringen.

Bricka 4

4   82              Bord  Par  Kontr  Ut  Resultat  Poäng 
Väst  K6         Öppet rum  3   3 203 6S V -2 K4  200    169 -169
Alla  107632       Öppet rum  6   6 206 6S V -2 R7  200    169 -169
    K542       Slutet rum  104 104 304 6S V -2 R6  200    169 -169
ED10754    kn9     Öppet rum  7   7 207 6S V -1 R10  100    153 -153
7       ED109832  Öppet rum  8   8 208 3S V +1 K2    -170  95 -95
K9      Ekn4    Öppet rum  1   1 201 4H Ö +1 K10   -650  -17  17
D983     E      Öppet rum  2   2 202 5S V = R6    -650  -17  17
    K63        Öppet rum  4   4 204 4S V +1 R2    -650  -17  17
    kn54       Slutet rum  105 105 305 5H Ö = Kkn   -650  -17  17
    D85        Slutet rum  102 102 302 4S V +2 R2    -680  -26  26
    kn1076      Slutet rum  108 108 308 4S V +2 K4    -680  -26  26
             Öppet rum  5   5 205 5S V +2 S2    -710  -38  38
7S V -2210        Slutet rum  103 103 303 4S V +3 S2    -710  -38  38
    K R H S N   Slutet rum  107 107 307 6S V = K2   -1430 -183 183
N   3 4 1 0 1   Slutet rum  101 101 301 6S V +1 R2   -1460 -188 188
S   4 : : : :   Slutet rum  106 106 306 6S V +1 R7   -1460 -188 188
ÖV   9 9 12 13 12   

VR: -650

IR: -2210

RR: -1430(?)

Slammen är inte självspelande, men med öppna kort tar man alla stick.

Vi vinner 17 IMP mot IR och 13 mot RR.

Bricka 5

5   K10974            Bord  Par  Kontr  Ut  Resultat  Poäng 
Nord  972        Slutet rum  101 101 301 3N V -3 S9  150    68 -68
N-S  KD4        Slutet rum  108 108 308 3N V -3 S4  150    68 -68
    74        Slutet rum  104 104 304 3N V -2 H2  100    49 -49
8532     D      Öppet rum  1   1 201 4R Ö -1 K10  50    28 -28
D86      Ekn3    Öppet rum  5   5 205 1N Ö -1 K10  50    28 -28
E87      kn109652  Öppet rum  7   7 207 1N V -1 S4   50    28 -28
D86      EK3    Slutet rum  103 103 303 1N Ö -1 Kkn  50    28 -28
    Ekn6        Öppet rum  2   2 202 3S N -1 KE    -100  -33  33
    K1054       Öppet rum  6   6 206 2H N -1 SD    -100  -33  33
    3         Öppet rum  3   3 203 2R Ö +1 Kkn   -110  -33  33
    kn10952      Öppet rum  4   4 204 2R Ö +1 Kkn   -110  -33  33
             Öppet rum  8   8 208 3R Ö = Kkn   -110  -33  33
3R Ö -110        Slutet rum  102 102 302 3R Ö = Kkn   -110  -33  33
    K R H S N   Slutet rum  105 105 305 3R Ö = S6    -110  -33  33
NS   6 4 6 8 7   Slutet rum  106 106 306 2R Ö +1 Kkn   -110  -33  33
Ö   6 9 6 4 6   Slutet rum  107 107 307 2R Ö +1 Kkn   -110  -33  33
V   : : : 5 :   

VR: +50 i 4ru Ö -1

IR: -110

RR: -110

Vi konkurrerade till 3sp, vilket kan rättfärdigas av att ÖV har nio ruter ihop. Å andra sidan vet vi inte det i budgivningen, så vi skulle kanske låtit ÖV behålla 3ru.

Vi vinner 4 IMP mot båda.

Bricka 6

6   D43              Bord  Par  Kontr  Ut  Resultat  Poäng 
Öst  D984        Öppet rum  6   6 206 1N V -2 H4  200    88 -88
Ö-V  E1093       Slutet rum  101 101 301 4Sx Ö -1 Skn  200    88 -88
    D10        Öppet rum  7   7 207 2H N = SE  110    52 -52
K6      E108752   Öppet rum  3   3 203 2S Ö -1 R6  100    50 -50
732      E10     Öppet rum  5   5 205 2S Ö -1 H6  100    50 -50
D42      K8     Slutet rum  105 105 305 3S Ö -1 H6  100    50 -50
K8762     543     Öppet rum  8   8 208 4H S -2 K6    -100  -26  26
    kn9        Slutet rum  102 102 302 3H S -2 SE    -100  -26  26
    Kkn65       Slutet rum  103 103 303 4H N -2 K3    -100  -26  26
    kn765       Öppet rum  2   2 202 2S Ö = R6    -110  -28  28
    Ekn9        Öppet rum  4   4 204 2S Ö = Skn   -110  -28  28
             Slutet rum  106 106 306 2S Ö +1 H6    -140  -43  43
3K Ö -110        Slutet rum  107 107 307 2S Ö +1 R6    -140  -43  43
    K R H S N   Slutet rum  108 108 308 2S Ö +1 KE    -140  -43  43
NS   4 7 7 5 6   Öppet rum  1   1 201 4H N -3 SE    -150  -46  46
ÖV   9 6 5 8 6   Slutet rum  104 104 304 4H S -4 SK    -200  -69  69

VR: -150 i 4hj-3

IR: -110

RR: -110

Här bjöd vi alldeles för hårt:

Väst Nord Öst  Syd
--  --  1sp  D
1NT  2hj  2sp  3hj
pass 4hj (pass runt)

Syd ska passa på 2sp, Nords pålägg är hårt men rättvist.

Förlorar en etta mot båda.

Bricka 7

7   76              Bord  Par  Kontr  Ut  Resultat  Poäng 
Syd  EKkn2       Slutet rum  101 101 301 5R S = SE  600    167 -167
Alla  kn32        Öppet rum  8   8 208 3R S +1 SE  130    39 -39
    K1065       Slutet rum  103 103 303 3R S +1 H3  130    39 -39
EDkn82    953    Slutet rum  105 105 305 3R S +1 SE  130    39 -39
983      D76     Öppet rum  3   3 203 3R S = H9  110    26 -26
K       D4     Slutet rum  102 102 302 3R S = RK  110    26 -26
E982     Dkn743   Öppet rum  5   5 205 3S V -1 HK  100    23 -23
    K104        Öppet rum  7   7 207 2S V -1 HK  100    23 -23
    1054       Slutet rum  104 104 304 3S V -1 HE  100    23 -23
    E1098765      Öppet rum  2   2 202 5R S -1 H9    -100  -53  53
    ---        Öppet rum  4   4 204 5R S -1 SE    -100  -53  53
             Slutet rum  107 107 307 4R S -1 K8    -100  -53  53
3R S 110         Öppet rum  1   1 201 1S V +1 HK    -110  -55  55
    K R H S N   Slutet rum  106 106 306 1S Ö +1 HE    -110  -55  55
NS   4 9 8 5 4   Öppet rum  6   6 206 2S V +1 HK    -140  -68  68
Ö   9 4 4 8 5   Slutet rum  108 108 308 2S V +1 HE    -140  -68  68
V   : : : 7 :   

VR: -110 (1sp V +1)

IR: +110

RR: +110

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
1sp  pass pass ?

Vad händer? Nord har troligen en del kort, men passet tyder på olämplig fördelning. Kan han ha spaderlängd? Jag beslöt mig för att stämma i bäcken och passa. Förmodligen inte rätt.

Men det stora felet är Nords pass på 1sp: D är ju självklart.

Vi förlorar 6 IMP mot båda.

Bricka 8

8   kn1094            Bord  Par  Kontr  Ut  Resultat  Poäng 
Väst  94         Öppet rum  8   8 208 3N N = R2  400    122 -122
Ingen K107        Öppet rum  3   3 203 4K N = SK  130    24 -24
    EK85       Slutet rum  106 106 306 3K S +1 SK  130    24 -24
E762     KD53    Öppet rum  1   1 201 1N S +1 K7  120    23 -23
kn83     D752    Öppet rum  2   2 202 1N N +1 S5  120    23 -23
D4      E962    Öppet rum  6   6 206 1N S +1 K9  120    23 -23
10974     2     Slutet rum  102 102 302 1N N +1 S5  120    23 -23
    8         Öppet rum  7   7 207 2K N +1 R6  110    18 -18
    EK106       Slutet rum  101 101 301 2S V -2 KE  100    13 -13
    kn853       Öppet rum  5   5 205 2S V -1 KK   50    -8  8
    Dkn63       Slutet rum  103 103 303 2S Ö -1 HE   50    -8  8
             Slutet rum  105 105 305 2S V -1 H9   50    -8  8
3N N 400         Slutet rum  104 104 304 5K N -1 SK    -50  -51  51
    K R H S N   Slutet rum  107 107 307 1S V = H9    -80  -60  60
NS  10 8 7 6 9   Slutet rum  108 108 308 2S V = H9    -110  -72  72
ÖV   3 4 5 6 4   Öppet rum  4   4 204 3H S -3 RD    -150  -86  86

VR: +120

IR: +400

RR: +120

Inget speciellt, likabricka mot RR, -7 mot IR. Möjligen ska ÖV vara med till 2sp.

Bricka 9

9   1084             Bord  Par  Kontr  Ut  Resultat  Poäng 
Nord  kn105       Öppet rum  4   4 204 3N S = R7  400    95 -95
Ö-V  kn53        Öppet rum  7   7 207 3N S = K4  400    95 -95
    D872       Slutet rum  101 101 301 1H Ö -2 RE  200    26 -26
kn532     ED7     Öppet rum  5   5 205 1N S +3 R7  180    15 -15
E       K9843    Öppet rum  1   1 201 1N S +2 R7  150     1  -1
D972     64     Öppet rum  2   2 202 1N S +2 R7  150     1  -1
kn965     1043    Öppet rum  6   6 206 1N S +2 R2  150     1  -1
    K96        Slutet rum  104 104 304 1N S +2 R7  150     1  -1
    D762       Slutet rum  105 105 305 1N S +2 HE  150     1  -1
    EK108       Slutet rum  107 107 307 1N S +1 R2  120    -12  12
    EK         Öppet rum  8   8 208 1R S +2 HE  110    -15  15
             Öppet rum  3   3 203 1N S = HE   90    -26  26
1N N 90         Slutet rum  102 102 302 1N S = S3   90    -26  26
    K R H S N   Slutet rum  106 106 306 2R S = H6   90    -26  26
N   6 7 7 6 7   Slutet rum  108 108 308 1K S = HE   70    -34  34
S   : : : 7 :   Slutet rum  103 103 303 3N S -2 S3    -100  -97  97
ÖV   6 6 5 6 5   

VR: +150 i 1NT+2

IR: +90

RR: +120

Vi vinner 2 IMP mot IR och 1 IMP mot RR.

Bricka 10

10   Ekn986            Bord  Par  Kontr  Ut  Resultat  Poäng 
Öst  E106        Öppet rum  3   3 203 2S N = H9  110    49 -49
Alla  74        Slutet rum  101 101 301 2S N = H9  110    49 -49
    Dkn7        Öppet rum  5   5 205 4H V -1 SE  100    49 -49
103      D542    Öppet rum  6   6 206 3H V -1 R4  100    49 -49
KD85432    9      Öppet rum  7   7 207 3N Ö -1 R2  100    49 -49
D5      E109    Slutet rum  103 103 303 3H V -1 SE  100    49 -49
52      EK1098   Slutet rum  107 107 307 4H V -1 R7  100    49 -49
    K7        Slutet rum  108 108 308 2H V -1 R7  100    49 -49
    kn7        Öppet rum  1   1 201 3S N -1 H7    -100  -29  29
    Kkn8632      Öppet rum  4   4 204 2H V +1 H6    -140  -45  45
    643        Slutet rum  102 102 302 2H Ö +1 R7    -140  -45  45
             Slutet rum  104 104 304 3H V = R7    -140  -45  45
2H Ö -110        Slutet rum  105 105 305 2H V +1 R7    -140  -45  45
    K R H S N   Slutet rum  106 106 306 2H V +1 R7    -140  -45  45
N   6 8 5 7 6   Öppet rum  2   2 202 3S N -2 H9    -200  -69  69
S   5 7 : : :   Öppet rum  8   8 208 4S N -2 H9    -200  -69  69
Ö   7 5 8 6 6   
V   6 : : : :   

VR: -100 i 3sp -1 (hur kom vi dit?)

IR: -110

RR: -110

Här är vi med för högt, men jag kommer inte ihåg hur det gick till. Likabricka mot alla.

Bricka 11

11   10765             Bord  Par  Kontr  Ut  Resultat  Poäng 
Syd  K72        Öppet rum  8   8 208 1H S +2 S8  140    106 -106
Ingen D10974       Öppet rum  6   6 206 5K V -1 H7   50    77 -77
    4         Slutet rum  108 108 308 5K V -1 H2   50    77 -77
8       Dkn94    Öppet rum  2   2 202 4H S -1 S8    -50  41 -41
E106     5      Öppet rum  4   4 204 3H S -1 S8    -50  41 -41
8632     Ekn5    Slutet rum  103 103 303 3H S -1 S8    -50  41 -41
Ekn765    KD1083   Öppet rum  3   3 203 4S N -2 KK    -100  19 -19
    EK32        Öppet rum  5   5 205 3Hx S -1 S6    -100  19 -19
    Dkn9843      Slutet rum  105 105 305 4H S -2 S8    -100  19 -19
    K         Öppet rum  1   1 201 4K V = H7    -130   8  -8
    92        Slutet rum  102 102 302 3K V +2 H2    -150  -3  3
             Slutet rum  107 107 307 4K Ö +1 SE    -150  -3  3
5K V -400        Slutet rum  104 104 304 5K V = H2    -400  -87  87
    K R H S N   Slutet rum  106 106 306 5K V = H7    -400  -87  87
N   2 5 8 8 5   Öppet rum  7   7 207 5Kx Ö = RK    -550 -134 134
S   : : 7 : :   Slutet rum  101 101 301 5Kx V = H2    -550 -134 134
ÖV  11 8 4 5 7   

VR: -130 i 4kl -1 av Väst

IR: -400

RR: -400

Vi vinner 7 IMP mot båda.

Bricka 12

12   Dkn73             Bord  Par  Kontr  Ut  Resultat  Poäng 
Väst  K1052       Slutet rum  101 101 301 2H V -4 RE  200    51 -51
N-S  E2         Öppet rum  3   3 203 2H N +2 SE  170    42 -42
    E42        Öppet rum  2   2 202 1N N +1 R5  120    17 -17
952      EK8     Öppet rum  4   4 204 1N N +1 RD  120    17 -17
D983     kn     Öppet rum  6   6 206 1N N +1 SK  120    17 -17
43      Dkn985   Slutet rum  103 103 303 1N N +1 R2  120    17 -17
KD109     kn863   Slutet rum  104 104 304 1N N +1 RD  120    17 -17
    1064        Öppet rum  8   8 208 2H S = R3  110    12 -12
    E764       Slutet rum  106 106 306 1H S +1 R4  110    12 -12
    K1076       Slutet rum  107 107 307 2H S = R4  110    12 -12
    75         Öppet rum  1   1 201 2R Ö -2 K4  100     7  -7
             Öppet rum  7   7 207 2R Ö -2 H4  100     7  -7
3H N 140         Öppet rum  5   5 205 2R Ö -1 HE   50    -15  15
    K R H S N   Slutet rum  108 108 308 1R Ö +1 K5    -90  -67  67
N   5 7 9 8 8   Slutet rum  102 102 302 2H S -1 Hkn   -100  -73  73
S   : 6 : : :   Slutet rum  105 105 305 1N N -1 R5    -100  -73  73
ÖV   7 6 4 5 5   

VR: +100 i 2ru -2 av Öst.

IR: +140

RR: +120

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
pass 1NT  2ru  pass
pass ?

Nord har en solklar UD, men valde att passa. Efter UD passar jag nog, men 2hj är inte otänkbart med tanke på att ÖV är i ozon.

Vi förlorar 1 IMP mot bägge.

Summering av första matchen

Mot idealresultatet (IR) vinner vi med 31–29 och mot rimliga resultatet (RR) vinner vi med 26–19, alltså två ganska jämna matcher.

Lärdomar: Upplysningsdubbla djärvare, principen heter “fort in, fort ut”. Och, behöver vi reformera sangbudgivningen? Trots allt och bortsett från det en habil match.

Kan nämnas att i verkligheten förlorade vi matchen med 25–43.

Brickorna 13–24

Samma väderstreck som i första matchen

Bricka 13

13   K103             Bord  Par  Kontr  Ut  Resultat  Poäng 
Nord  D8765       Slutet rum  101 101 301 3N V -2 H5  200    118 -118
Alla  54         Öppet rum  2   2 202 3N V -1 H5  100    84 -84
    E93        Öppet rum  3   3 203 3N V -1 H5  100    84 -84
986      ED7     Öppet rum  5   5 205 3N V -1 H5  100    84 -84
1094     Ekn    Slutet rum  103 103 303 3N V -1 H5  100    84 -84
KD7      Ekn102   Slutet rum  105 105 305 3N V -1 H5  100    84 -84
K842     kn1065   Slutet rum  108 108 308 1N Ö +1 S4    -120  15 -15
    kn542       Öppet rum  6   6 206 1N Ö +2 S4    -150   6  -6
    K32        Öppet rum  8   8 208 1N Ö +2 S2    -150   6  -6
    9863        Öppet rum  1   1 201 1N Ö +3 R3    -180  -7  7
    D7         Öppet rum  4   4 204 1N Ö +4 R6    -210  -16  16
             Slutet rum  104 104 304 1N Ö +4 H3    -210  -16  16
4N Ö -630        Slutet rum  102 102 302 3N Ö = S2    -600 -127 127
    K R H S N   Öppet rum  7   7 207 3N Ö +1 R3    -630 -133 133
NS   2 4 6 5 3   Slutet rum  106 106 306 3N Ö +1 R8    -630 -133 133
Ö   11 9 7 8 10   Slutet rum  107 107 307 3N Ö +1 R9    -630 -133 133
V   : : : : 8   

VR: -180 1NT +3 av Öst.

IR: -630

RR: -180

Lägg märke till betydelsen av att ha sangen på rätt hand!

Likabricka med RR, -10 mot IR. Inget vi kan göra något åt.

Bricka 14

14   KD754             Bord  Par  Kontr  Ut  Resultat  Poäng 
Öst  4         Slutet rum  104 104 304 3N S +2 R8  460    104 -104
Ingen E1032       Öppet rum  3   3 203 4S N = R5  420    91 -91
    Kkn4       Slutet rum  101 101 301 3N S = HK  400    84 -84
E32      1086    Slutet rum  102 102 302 3Hx V -2 SK  300    49 -49
KDkn7     9862    Öppet rum  2   2 202 2S N +3 R5  200    10 -10
D984     7      Öppet rum  8   8 208 1N S +3 HK  180     1  -1
73      E9652    Öppet rum  5   5 205 2S N +2 R4  170    -2  2
    kn9        Slutet rum  108 108 308 3S N +1 H8  170    -2  2
    E1053       Öppet rum  6   6 206 1N S +2 HK  150    -13  13
    Kkn65       Slutet rum  106 106 306 1S N +2 R7  140    -15  15
    D108        Öppet rum  7   7 207 3R S +1 Hkn  130    -21  21
             Slutet rum  105 105 305 1N S +1 HD  120    -25  25
4S S 420         Slutet rum  103 103 303 2R S +1 HK  110    -29  29
    K R H S N   Slutet rum  107 107 307 2H Ö -1 Skn  50    -52  52
NS   7 10 6 10 8   Öppet rum  1   1 201 5R N -1 KE    -50  -90  90
ÖV   5 3 6 2 4   Öppet rum  4   4 204 3N S -1 HK    -50  -90  90

VR: -50 i 5ru -1

IR: +420

RR: +170

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  --  pass 1kl
1hj  D   pass 1NT
pass 2ru  3kl  3ru
pass 3sp  pass 4ru
pass 5ru  pass pass
pass

Inte ett oävet kontrakt, men min (Syds) budgivning stördes av en “teknikalitet”: Nord alerterade 1NT och förklarade på förfrågan att det visar 15+ hp, precis som om Väst hade passat. Jag tror att jag en gång förordade det men fick mothugg: 1sp borde visa trestöd, 1NT med dubbelton, 2–3sp med 4–5 spader. Men, när jag kollar källan så ser jag att jag hade fel!

Hursomhelst, jag borde vid något tillfälle ha bjudit 3NT och vid något annat 4sp. Men …

Vi förlorar 10 IMP mot IR och 6 IMP mot RR.

Bricka 15

15   E               Bord  Par  Kontr  Ut  Resultat  Poäng 
Syd  Kkn2        Öppet rum  2   2 202 2S S +1 H3  140    88 -88
N-S  E42        Öppet rum  5   5 205 3K N = S6  110    72 -72
    ED6432      Slutet rum  101 101 301 3K N = S8  110    72 -72
D9743     85     Slutet rum  104 104 304 3K N = S8  110    72 -72
E96      D754    Slutet rum  107 107 307 2H V -2 SE  100    72 -72
86      Kkn93    Öppet rum  1   1 201 3N N -1 H5    -100  -1  1
1098     Kkn7    Öppet rum  3   3 203 3N N -1 R6    -100  -1  1
    Kkn1062      Slutet rum  102 102 302 2K N -1 S8    -100  -1  1
    1083       Slutet rum  108 108 308 3N N -1 R9    -100  -1  1
    D1075       Öppet rum  4   4 204 3N N -2 H6    -200  -42  42
    5         Öppet rum  7   7 207 3K N -2 H4    -200  -42  42
             Öppet rum  8   8 208 3N S -2 H4    -200  -42  42
3R N 110         Slutet rum  105 105 305 3N N -2 H4    -200  -42  42
    K R H S N   Slutet rum  106 106 306 3N S -2 R8    -200  -42  42
N   7 9 8 8 7   Öppet rum  6   6 206 3N N -3 H4    -300  -81  81
S   : 8 : 7 :   Slutet rum  103 103 303 3N N -3 H5    -300  -81  81
ÖV   5 4 5 5 6   

VR: -100 i 3NT -1

IR: +110

RR: +110

24 hp ihop och svår missanpassning: Vi får skriva det på reklamkontot!

Vi förlorar 5 IMP mot båda.

Bricka 16

16   kn              Bord  Par  Kontr  Ut  Resultat  Poäng 
Väst  832        Öppet rum  7   7 207 4H Ö -2 R10  200    90 -90
Ö-V  ED87        Öppet rum  2   2 202 2S N +1 H3  140    69 -69
    EK542       Slutet rum  104 104 304 2S S +1 R6  140    69 -69
E63      1097    Öppet rum  5   5 205 3K N = HK  110    54 -54
10764     EKDkn5   Slutet rum  102 102 302 3K N = HE  110    54 -54
64      Kkn53   Slutet rum  108 108 308 4H Ö -1 SK  100    54 -54
10983     kn     Öppet rum  1   1 201 5K N -1 HK    -50  -1  1
    KD8542       Öppet rum  8   8 208 4S S -1 H6    -50  -1  1
    9         Slutet rum  103 103 303 3S S -1 H6    -50  -1  1
    1092        Öppet rum  4   4 204 3S S -2 R6    -100  -26  26
    D76        Öppet rum  3   3 203 3H Ö = Skn   -140  -42  42
             Öppet rum  6   6 206 3H Ö = R10   -140  -42  42
4Kx N -100        Slutet rum  101 101 301 3H Ö = K6    -140  -42  42
    K R H S N   Slutet rum  105 105 305 3H Ö = K6    -140  -42  42
N   9 8 4 7 5   Slutet rum  107 107 307 2H Ö +1 K6    -140  -42  42
S   : 6 3 : :   Slutet rum  106 106 306 5Kx N -3 HE    -500 -151 151
ÖV   4 5 9 4 7   

VR: -50 i 5kl

IR: -100

RR: -140 (i 3hj ÖV)

Kommer inte ihåg hur vi bjöd, men en rimlig budgivning är väl

Väst Nord Öst  Syd
pass 1ru  1hj  2sp*
3hj  pass pass pass

*) Står inte något om det men är väl rimligt?

Vi vinner 2 IMP mot IR och 3 IMP mot RR.

Bricka 17

17   ED753             Bord  Par  Kontr  Ut  Resultat  Poäng 
Nord  EK72       Slutet rum  101 101 301 4S N = KE  420    142 -142
Ingen ---        Öppet rum  6   6 206 3S N = KE  140    54 -54
    Dkn63       Slutet rum  107 107 307 2S N +1 KE  140    54 -54
kn109     K2     Slutet rum  105 105 305 2R V -2 HE  100    38 -38
543      10986    Öppet rum  1   1 201 4S N -1 KE    -50  -24  24
D762     K1093    Öppet rum  2   2 202 4S N -1 H2    -50  -24  24
742      EK5     Öppet rum  3   3 203 4S N -1 KE    -50  -24  24
    864        Öppet rum  4   4 204 4S N -1 KE    -50  -24  24
    Dkn        Öppet rum  5   5 205 4S N -1 KE    -50  -24  24
    Ekn854       Öppet rum  7   7 207 4S N -1 KE    -50  -24  24
    1098        Öppet rum  8   8 208 4S N -1 KK    -50  -24  24
             Slutet rum  102 102 302 4S N -1 KE    -50  -24  24
4S N 420         Slutet rum  103 103 303 4S N -1 KE    -50  -24  24
    K R H S N   Slutet rum  104 104 304 4S N -1 KE    -50  -24  24
NS  10 7 8 10 8   Slutet rum  106 106 306 4S N -1 KE    -50  -24  24
ÖV   3 6 4 3 4   Slutet rum  108 108 308 4S N -1 KE    -50  -24  24

VR: -50 i 4sp -1

IR: +420

RR: -50

Standard (går det att ducka i 3sp?).

Vi förlorar 10 IMP mot IR, lika med RR.

Bricka 18

18   E874             Bord  Par  Kontr  Ut  Resultat  Poäng 
Öst  KD7        Slutet rum  101 101 301 6R N = SD  1370    214 -214
N-S  KD43        Öppet rum  5   5 205 4Hx V -4 KD  800    108 -108
    Dkn        Öppet rum  4   4 204 3Nx N = H5  750    96 -96
K965     Dkn1032  Slutet rum  104 104 304 5R N +1 SE  620    59 -59
Ekn1092    653     Öppet rum  1   1 201 5R S = S6  600    52 -52
87      E10     Öppet rum  2   2 202 5R S = S6  600    52 -52
105      632     Öppet rum  3   3 203 5R N = SD  600    52 -52
    ---        Öppet rum  7   7 207 3N N = S10  600    52 -52
    84        Slutet rum  105 105 305 5K N = Skn  600    52 -52
    kn9652      Slutet rum  106 106 306 5K S = K10  600    52 -52
    EK9874      Slutet rum  102 102 302 3K S +2 HE  150    -69  69
             Öppet rum  6   6 206 3N N -2 SD    -200 -144 144
5R S 600         Öppet rum  8   8 208 3N N -2 SD    -200 -144 144
    K R H S N   Slutet rum  103 103 303 3N N -2 SD    -200 -144 144
NS  11 11 6 6 7   Slutet rum  107 107 307 3N N -2 SD    -200 -144 144
ÖV   2 2 5 7 2   Slutet rum  108 108 308 3N N -2 S10   -200 -144 144

VR: +600

IR: +600

RR: +600

Enda problemet var väl vad man ska öppna med på Syd: 1ru, 2kl eller pass.

Likabricka mot alla.

Bricka 19

19   K93              Bord  Par  Kontr  Ut  Resultat  Poäng 
Syd  9764        Öppet rum  7   7 207 2H Ö = R9    -110  123 -123
Ö-V  EKkn3       Slutet rum  102 102 302 2S Ö +2 R5    -170  109 -109
    103        Slutet rum  104 104 304 3S Ö +1 R3    -170  109 -109
kn107     ED64    Slutet rum  106 106 306 2N Ö +2 R9    -180  102 -102
10      EKkn53   Slutet rum  105 105 305 2N Ö +3 H2    -210  94 -94
D876     102     Öppet rum  1   1 201 3N V = RK    -600  -43  43
EK842     kn5     Öppet rum  2   2 202 3N V = RE    -600  -43  43
    852        Öppet rum  4   4 204 3N V = RE    -600  -43  43
    D82        Öppet rum  5   5 205 3N V = RE    -600  -43  43
    954        Öppet rum  8   8 208 3N V = H4    -600  -43  43
    D976       Slutet rum  101 101 301 3N V = RE    -600  -43  43
             Slutet rum  108 108 308 3N V = RE    -600  -43  43
5S V -650         Öppet rum  3   3 203 4S Ö = R9    -620  -56  56
    K R H S N   Öppet rum  6   6 206 3N V +1 RE    -630  -56  56
NS   3 4 3 2 4   Slutet rum  107 107 307 3N V +1 RE    -630  -56  56
Ö   10 9 10 10 9   Slutet rum  103 103 303 3N Ö +2 S2    -660  -68  68
V   : : : 11 :   

VR: -600

IR: -650

RR: -600 (kan man beta 3NT?)

Vi vinner 2 IMP mot IR, likabricka med RR.

Bricka 20

20   54              Bord  Par  Kontr  Ut  Resultat  Poäng 
Väst  KD9653      Slutet rum  105 105 305 3N V -4 HK  400    172 -172
Alla  10         Öppet rum  7   7 207 4R V -1 HK  100    98 -98
    K874        Öppet rum  3   3 203 3R V = HK    -110  30 -30
D93      K86     Öppet rum  8   8 208 3R V = HK    -110  30 -30
E108     kn72    Slutet rum  101 101 301 2R V +1 S5    -110  30 -30
Ekn8753    D94    Slutet rum  102 102 302 2R V +1 H5    -110  30 -30
5       Ekn106   Slutet rum  108 108 308 3R V = S5    -110  30 -30
    Ekn1072      Öppet rum  2   2 202 4R V = S5    -130  21 -21
    4         Öppet rum  5   5 205 3R V +1 HK    -130  21 -21
    K62        Slutet rum  104 104 304 3R V +1 HK    -130  21 -21
    D932       Slutet rum  107 107 307 3R V +2 S5    -150  14 -14
             Slutet rum  106 106 306 2N Ö +2 S7    -180   1  -1
4Kx N -500        Öppet rum  1   1 201 3S S -4 K5    -400  -74  74
    K R H S N   Öppet rum  6   6 206 3N V +1 H9    -630 -138 138
N   8 3 7 6 3   Öppet rum  4   4 204 3N Ö +2 K3    -660 -143 143
S   : 4 : : 4   Slutet rum  103 103 303 3N V +2 HK    -660 -143 143
Ö   5 9 6 7 9   
V   : : 5 : :   

VR: -400 i 3sp -3

IR: -500

RR: -600

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
2ru* pass 3ru  pass
pass 3hj  pass 3sp?
(pass runt)

Dålig budgivning av alla! Sämst är mitt 3sp, jag försökte mig på (helt oombedd) en räddningsplan. Näst sämst är ÖVs budgivning, 3NT hänger ju bara på att lösa ruterfärgen.

Sen kan man diskutera Nords pass på 2ru: Jag tycker att man måste komma in med såna händer. 2ru var ju inte en “svag tvåöppning”, men även så tycker jag att man måste vara med. Man slipper då också balansera på en knivsegg på tretricksnivån. Princip: Fort in, fort ut. Men vi måste vara överens om det, och speciellt när det inte gäller.

Vi vinner 3 IMP mot IR och 5 mot RR!

Bricka 21

21   KDkn9             Bord  Par  Kontr  Ut  Resultat  Poäng 
Nord  962        Öppet rum  2   2 202 4S N = HK  620    173 -173
N-S  D108       Slutet rum  101 101 301 4H Ö -3 SE  150    49 -49
    D75        Öppet rum  1   1 201 4Hx Ö -1 H4  100    28 -28
8753     104     Öppet rum  3   3 203 3H Ö -2 SE  100    28 -28
E       KDkn10853  Öppet rum  5   5 205 3H Ö -2 H6  100    28 -28
kn73     K54    Slutet rum  103 103 303 4H Ö -2 RE  100    28 -28
K10982    6     Slutet rum  108 108 308 3H Ö -2 SE  100    28 -28
    E62        Öppet rum  6   6 206 3H Ö -1 H4   50     4  -4
    74         Öppet rum  8   8 208 3H Ö -1 H7   50     4  -4
    E962       Slutet rum  102 102 302 3H Ö -1 SE   50     4  -4
    Ekn43       Slutet rum  104 104 304 3H Ö -1 RE   50     4  -4
             Öppet rum  7   7 207 2S N -1 K6    -100  -49  49
4N N 630         Slutet rum  106 106 306 3S N -1 K6    -100  -49  49
    K R H S N   Slutet rum  105 105 305 3H Ö = RE    -140  -65  65
N   9 8 5 9 10   Slutet rum  107 107 307 3H Ö = K3    -140  -65  65
S   : 9 6 10 :   Öppet rum  4   4 204 4H Ö = SE    -420 -150 150
ÖV   4 3 7 3 3   

VR: +100 i 4hjX -1

IR: +630 (Haha!)

RR: +300

Vi förlorar 5 IMP på ett “greppfel” mot RR, 11 IMP mot IR!

Bricka 22

22   kn108             Bord  Par  Kontr  Ut  Resultat  Poäng 
Öst  EDkn98       Öppet rum  1   1 201 4H N = KE  420    110 -110
Ö-V  KD84        Öppet rum  2   2 202 4H N = KK  420    110 -110
    D         Öppet rum  8   8 208 5K Ö -2 HK  200    31 -31
D32      K9     Öppet rum  5   5 205 3S N +1 KK  170    21 -21
1073     42     Öppet rum  7   7 207 3S S +1 K3  170    21 -21
kn9752    E10    Slutet rum  104 104 304 3H N +1 KE  170    21 -21
43      EKkn10862  Öppet rum  3   3 203 3H S = KE  140     5  -5
    E7654       Öppet rum  4   4 204 3H N = KE  140     5  -5
    K65        Öppet rum  6   6 206 3H N = RE  140     5  -5
    63        Slutet rum  107 107 307 3H N = KE  140     5  -5
    975        Slutet rum  105 105 305 4K Ö -1 H5  100    -11  11
             Slutet rum  108 108 308 4K Ö -1 SE  100    -11  11
3S S 140         Slutet rum  101 101 301 4H N -1 KE    -50  -68  68
    K R H S N   Slutet rum  106 106 306 3H N -1 KE    -50  -68  68
NS   4 7 9 9 5   Slutet rum  103 103 303 4H N -2 KE    -100  -88  88
ÖV   9 6 4 3 7   Slutet rum  102 102 302 3K Ö = R3    -110  -88  88

VR: +420 i 4hj

IR: +140 i 3sp.

RR: +140

Vi blev hemsläppta i utgången?

Vinner 7 IMP mot båda.

Bricka 23

23   kn732             Bord  Par  Kontr  Ut  Resultat  Poäng 
Syd  EK8762      Slutet rum  104 104 304 4Hx S = KK  790    187 -187
Alla  54         Öppet rum  7   7 207 4H N = SE  620    159 -159
    7         Slutet rum  101 101 301 3H S +2 H5  200    58 -58
KD865     E4     Slutet rum  108 108 308 3H N +1 SE  170    46 -46
54      kn3    Slutet rum  106 106 306 3H N = SE  140    36 -36
EDkn2     98763    Öppet rum  5   5 205 4R V -1 HE  100    22 -22
KD      9865    Öppet rum  8   8 208 4R V -1 HE  100    22 -22
    109        Öppet rum  3   3 203 4H N -1 SE    -100  -49  49
    D109        Öppet rum  4   4 204 3H N -1 SE    -100  -49  49
    K10        Öppet rum  6   6 206 3H N -1 SE    -100  -49  49
    Ekn10432     Slutet rum  107 107 307 2R V +1 K7    -110  -50  50
             Öppet rum  1   1 201 2S V +1 HK    -140  -64  64
3H S 140         Öppet rum  2   2 202 3S V = HE    -140  -64  64
    K R H S N   Slutet rum  103 103 303 1S V +2 K7    -140  -64  64
NS   8 2 9 4 5   Slutet rum  105 105 305 3S V = HE    -140  -64  64
ÖV   5 9 2 8 6   Slutet rum  102 102 302 2S V +2 K7    -170  -77  77

VR: -140 i 2sp +1

IR: +140

RR: +140

En knepig bricka:

Väst Nord Öst  Syd
--  --  --  2kl
2sp  pass pass ?

Ska Syd bjuda 3kl och sedan passa på 3hj? Höja till utgång kan också fungera, går hem om inte försvaret skyndar sig att inkassera två stick vardera i spader och ruter.

Vi förlorar 7 IMP mot båda.

Bricka 24

24   KD108             Bord  Par  Kontr  Ut  Resultat  Poäng 
Väst  EK85        Öppet rum  3   3 203 4S S +1 KD  450    74 -74
Ingen KD         Öppet rum  1   1 201 3N N +1 H7  430    63 -63
    EK10        Öppet rum  2   2 202 4S S = HD  420    63 -63
97      E43    Slutet rum  102 102 302 4S S = HD  420    63 -63
Dkn1032    74     Slutet rum  108 108 308 4S N = KD  420    63 -63
E84      109763   Öppet rum  8   8 208 3N N = R10  400    51 -51
753      Dkn9    Slutet rum  101 101 301 3N N = KD  400    51 -51
    kn652       Slutet rum  107 107 307 3N N = KD  400    51 -51
    96         Öppet rum  4   4 204 2N N +2 R10  180    -32  32
    kn52        Öppet rum  5   5 205 2N N +2 R9  180    -32  32
    8642        Öppet rum  6   6 206 2N N +1 R6  150    -44  44
             Slutet rum  104 104 304 2N N +1 R9  150    -44  44
4N N 430         Slutet rum  105 105 305 2N N +1 R9  150    -44  44
    K R H S N   Slutet rum  106 106 306 2N N +1 R10  150    -44  44
NS  10 7 8 10 10   Slutet rum  103 103 303 3N N -1 R10    -50 -111 111
ÖV   3 6 5 2 3   Öppet rum  7   7 207 5Nx N -1 R3    -100 -128 128

VR: +430

IR: +430

RR: +420

Likabricka med alla.

Summering av brickorna 13–24

Den här matchen var sämre resultatmässigt, vi förlorar med 14–53 mot IR och 15–23 mot RR. Det är det senare resultatet vi ska ta på allvar. Några dåliga resultat beror på systemet och saker vi inte kan påverka, ett på att jag inte kan systemet. Inte så allvarligt, bara jag läser på systemet!

I verkligheten förlorade vi matchen med 14–64!

Summering

Några punkter att tänka på:

 • Systemet behöver bli tydligare i fortsatt budgivning efter den första ronden, särskilt efter störningar.

 • Systemet behöver bli aggressivare efter inkliv.

 • Vi behöver bli aggressivare i konkurrensbudgivning: Fort in, fort ut.

  • Ett exempel: Med ideal fördelning, dvs 4-4-4-1 räcker det med ca 8–9 hp för en UD om motståndarna öppnar i singelfärgen. Likaså, om du har Q985–KT84-43-AT9 och högeryttern öppnar med 1ru, dubbla. Och håll sen tyst.

Not f'd - you won't find me on Facebook