8 min read

Markeringar

Ligaerfarenheter

Det handlar om budsystem och markeringar i motspel.

Första matchen

Vi vinner de tolv första brickorna stort, 64–16, men i ärlighetens namn beror det mer på motståndarnas fel än bra spel från vår sida. Se och bedöm.

Bricka 6

6   kn10952     
Öst  E5       
Ö-V  Ekn95      
    K5       
743      ED6   
KDkn1094   862   
10      D62   
kn76     D932   
    K8       
    73       
    K8743      
    E1084      

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  --  1kl  1ru
2ru* D   2hj  pass
pass 5ru  pass pass
pass

Västs 2ru visar sexkorts hjärter och 6–8 hp. Östs 2hj är odiskuterat men borde visa 2–3 hjärter och 9–11 hp. Pass hade visat samma sak men med en önskan om att slippa vara spelförare.

Spelet: Hjärter Kung, Ess, 8, 3; Ruter Ess (Öst har visat balanserad hand), 2, 3, 10; Ruter Knekt, 6, 4, hjärter 4; Spader Knekt, Ess, 8, 7; Hjärter 2, 7, 9, 5; Hjärter Kung, Ruter 5, Hjärter 6, Klöver 4. Osv, fem trick.

Dubbelrenonsvändan spelar naturligtvis ingen roll för utfallet här, men Öst bör vara noggrannare med hackorna: Hjärter två i vända visar jämnt antal från början.

Vid andra bordet hittade man inte (förståeligt) trumfbehandlingen, resultat 4ru=.

Notera fö att 4sp är ett intressant kontrakt. Betas nu bara med ruter ut (tror jag).

Bricka 8

8   1098      
Väst  D1093     
Ingen 832      
    K98      
K       Ekn6432 
EKkn2     87654  
EKD97     ---   
D65      107   
    D75      
    ---      
    kn10654    
    Ekn432     

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
1kl  pass 1ru  pass
1hj* pass 1NT* pass
2ru  pass 2hj  pass
3hj  pass 3sp  pass
3NT  pass 4hj  pass 
pass pass

Bör Nord hitta klöver ut efter den budgivningen? Troligen, men hjälper det? Nej, efter klöver Ess, klöver Knekt, Dam, Kung, spader (säg) till Kung, hjärter Ess, Ess-Kung-Dam i ruter, klöverstöld, spader Ess, spaderstöld sitter Nord kvar med tre kort, QT9 i trumf och Väst har KJ i trumf och en ruter. Väst spelar rutern som Nord måste stjäla och ge favör.

Bricka 10

10   10865      
Öst  EK43       
Alla  kn543       
    K         
EK7      kn32    
kn5      10972   
D9      E72    
EDkn864    1053    
    D94        
    D86        
    K1086       
    972        

3NT är en hyfsad utgång, som i princip hänger på klövermasken, men vi lyckades trassla oss till 5 klöver, som ser helt hopplöst ut. Emellertid, Nord spelade ut hjärter Ess, fick en högmarkering och fortsatte med Kungen och en hjärter till. Inte bra, nu fick vi ett extrastick, men det blir bara tio även om klövermasken går. Man kan hoppas på att spader Dam faller och spela spader Ess-Kung först. Om den faller hoppas man på klövermasken. Om den inte faller har man en sista utväg, fälla klöver Kung och skvisa Nord i spader och ruter.

Klöver Kung föll som synes, men Syd hade hållen och kan inte skvisas. Felsak släppte ändå hem kontraktet!

Notera att med öppna kort går kontraktet hem efter tre ronder hjärter ut: Syd fastnar i en kriss-kross-skvis. Jag gav upp den iden och hoppades på en enkel skvis mot Nord enligt ovan, eftersom jag var rädd för att jag hade tappat räkningen på saken i ruter och spader.

Men man ska inte vara rädd för det, för de flesta försvarare planerar inte (eller ser inte behovet av att planera) saken i förväg, utan när det är fyra kort kvar sitter någon med Qx i spader och Kx i ruter och tvekar inför saket på skviskortet i nästa stick. Lättläst!

Andra matchen

Ner på jorden, förlust med 17–26.

Bricka 13

Ur Östs perspektiv:

    Nord
13   10973     
Nord  kn109     
Alla  D4       
    10954  
        Öst
        kn52  
        86543  
        3    
        EKD2  

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  pass 1hj  D
1sp* pass 2kl  2ru
pass pass D   pass
2hj  pass pass 3ru
pass pass pass

Partnerns 1sp betyder “1NT”. Västs RD hade visat 4+ spader, så vi kan utgå från att han har högst tre. Syds UD tyder också på det.

Utspel ruter nio till Damen, varefter följde ruter fyra. Vi sakar hjärter åtta som en lågmarkering, och partner följer med tvåan i ruter.

Redan nu är nästan allt om sitsen uppenbarat: Partner har fyra ruter och två hjärter, och han kan inte ha fem klöver, eftersom han då hade stöttat oss med 3kl när läge fanns. Han har inte heller 4+ spader (budet 1sp), så han måste ha fördelningen 3=2=4=4. Vidare har han ganska säkert Ess eller Kung i hjärter (men inte båda), eftersom han inte spelade ut vår öppningsfärg. Spelföraren har alltså två hjärterstick att addera till de sex rutersticken, och vi måste ha resten.

Hela sitsen måste alltså vara följande (Väst måste ha sämst Ess-Dam i spader för att kontraktet ska kunna betas):

13   10973     
Nord  kn109     
Alla  D4       
    10954     
ED8      kn52  
E2      86543  
10972     3    
J873     EKD2  
    K64       
    KD7      
    EKkn865    
    6       

Hur ska vi kunna få tre spaderspel? Det går inte av egen kraft, utan vi måste få Syd att spela färgen själv. Men först måste vi bestämma oss för vad vi ska saka när spelföraren trumfar ut. Hjärtrarna har vi inget behov av och det finns heller ingen anledning att sända styrkesignaler till partnern, han har ju kunnat göra samma uträkningar som vi efter vår lågmarkering i hjärter: Vi måste helt enkelt ha klöver Ess.

Så vi sakar hjärter sju och hjärter två och har därmed lågmarkerat hjärter, visat ett udda antal kort i färgen, och en preferens för klövervända. När Syd fortsätter med hjärter Kung är det enklaste försvaret att ta direkt för Esset och fortsätta i färgen eller med klöver. Syd blir då tvungen att själv spela spader.

Lägg märke till att vi absolut inte får saka en spader från J52: Syd kan då spela spader tio från bordet och därmed ställa ett spaderspel och gå hem i kontraktet.

En annan fara med att saka spader fem är att partnern kan uppfatta det som en högmarkering. Det ska naturligtvis inte kunna hända här med en tänkande partner, men det är bättre att spela säkert och inte ge partner felaktiga ideer, hur korkade de än kan tyckas vara från vår horisont.

Kuriosa: Öst-Väst kan faktiskt spela hem 4 hjärter med öppna kort! Hur går det till efter två ronder ruter ut?

Men det gäller förstås för den faktiska sitsen som var:

13   10973     
Nord  kn109     
Alla  D4       
    10954     
ED64     kn52  
E2      86543  
10972     3    
J87      EKD2  
    K8       
    KD7      
    EKkn865    
    63       

Ja, Väst bjöd fel, han skulle ha redubblat på första varvet. Med den faktiska sitsen är både spel och motspel mycket enklare: Hemgången hänger på spader Ess rätt. Inne på ruter Dam borde Syd ha spelat spader. Han kan ju inte veta att han får någon mer ingång till bordet. Men kanske, han kan ju dra samma slutsatser av det uteblivna hjärterutspelet som vi drog …

Bricka 16

16   EDkn96      
Väst  Dkn54      
Ö-V  965       
    D        
K1085     732    
E763     K102   
D1072     Kkn3   
7       Ekn109  
    4        
    98        
    E84       
    K865432     

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
1ru  1sp  D   pass
1NT  2hj  pass 3kl
(pass runt)

En bizarr budgivning! Öst bör kanske slå slutbudet? Och vid andra bordet:

Väst Nord Öst  Syd
pass 1sp  pass 1NT
pass 2hj  pass 3kl
pass 3ru  pass pass
pass

Tre bet vid vårt bord, men förlustbricka då 3ru gick fem bet!

Bricka 18

18   E96       
Öst  E75       
N-S  K106       
    ED103       
Kkn108    2     
863      KDkn4   
94      D8753   
Kkn97     542    
    D7543       
    1092       
    Ekn2       
    86        

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  --  pass pass
1sp! D   ?   pass
pass D   pass 2hj
(pass runt)

Jag kommer inte ihåg vad Öst bjöd på andra varvet, men slutbudet är korrekt (ch intressant: Borde ha gått hem efter ruter fyra ut, men spelföraren glömde att casha spader Ess i tid).

Anledningen att jag tar upp brickan är en annan: Jag anser att med Västs hand är det obligatoriskt att öppna med 1 spader i tredje hand, särskilt i ozon mot zon. Så obligatoriskt att vi måste deklarera det. Med andra ord, vi behöver reorganisera vårt system vad gäller tredje- och fjärdehandsöppningar. I tredje hand bör öppningar (utom 1kl) vara destruktiva och spärrande till sin natur, i fjärde hand motsatsen. Återkommer i ärendet och emottar gärna förslag under tiden.

Bricka 20

20   kn7432      
Väst  43        
Alla  10        
    kn9876      
D108     K9    
EK1085    Dkn97   
KD      E98654  
E42      K     
    E65       
    62        
    kn732      
    D1053      

Budgivning:

 Väst Nord Öst  Syd
 1kl  pass 2kl  pass
 2hj  pass 3hj  pass
 ?

Öst har visat 5+ ruter och hjärterstöd. Väst ser lätt minst tolv stick med någorlunda hyfsad ruterfärg hos partnern, men vi har ett litet spaderproblem. Jag försökte lösa det genom att bjuda 3NT för att direkt peka på det. Det lyckades då partnern bjöd 4ru (vilket bör lova spaderkontroll). Men bör han inte bjuda 4kl i stället?

Jag tror, och tänkte på det vid bordet, att det bästa sättet att lösa spaderproblemet är att frankt bjuda 3 spader, dvs fejka en spaderkontroll.

Kommentar till budgivningen: 2kl visar 9+ och 5+ ruter, 2hj femkorts hjärter och 15+ hp. Återkommer i ärendet.

Not f'd - you won't find me on Facebook