4 min read

Spel

Erfarenheter

från spelet den 25 april. Det handlar om budsystem och markeringar i motspel.

Första matchen

Bricka 3

En systemfundering:

3   7653      
Syd  EK10742    
Ö-V  E       
    D3       
---      Kkn84  
D9863     ---   
76432     1095  
E108     K97654 
    ED1092     
    kn5      
    KDkn8     
    kn2      

Vår budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  --  --  1sp
pass 2NT  pass 3ru
pass 3hj  pass 3NT
pass 4ru  pass 4sp
(pass runt)

En alldeles för avslöjande budgivning: Väst hittade att dra för klöver Ess! Lyckligtvis (för oss) var inte Öst med på noterna utan lät mig vinna sticket med Knekten! Annars är det stor risk för bet efter klöver Kung och Ess och en hjärterstöld (hjärter ut betar förstås säkert).

Jag lutar åt att öppnaren, efter 2NT, ska nöja sig med att visa allmän attityd, till exempel: 3kl visar en slampositiv hand, innehållande någon singelton, 3ru med en bra öppningshand men inte spektakulär (kan passa om partner går ner i 3hö?), 3hö med absolut minimum, 3ahö/4lå minst bra 5–5, etc. “The Scanian way”: Poängen är att öppnaren så länge som möjligt ska hålla specificiteter om sin hand hemliga för mptståndarna. Den blivande träkarlen kan vara mer frispråkig, hans kort ska ju ändå läggas på bordet till allmän beskådan.

Vi får fundera på saken, särskilt hur man ska fortsätta. I den aktuella given kan budgivningen tänkas gå

Väst Nord Öst  Syd
--  --  --  1sp
pass 2NT  pass 3ru*
pass 3hj** pass 3sp***
pass 4sp  pass pass
pass

Eventuellt bjuder Nord 4sp direkt på 3ru. Eller?

Andra matchen

Bricka 13

13   E82     
Nord  EDkn85    
Alla  EK9     
    K6      
D76      K1093 
10632     7   
kn85     D1064 
ED9      7432 
    kn54     
    K94     
    732     
    kn1085    

3NT av Nord efter öppning med 2NT (20–21 hp). Utspel? Man vill spela ut neutralt, så hjärter eller klöver?

Jag hade nog valt klöver fyra, men som synes spelare det ingen roll. Om man kikar i korten. Men spelföraren tog hjärterutspelet på handen, och fortsatte djärvt med Klöver Kung. Väst tog för Esset och fortsatte med hjärter och problemen var över för spelföraren. Spadervända hade gett honom något att tänka på.

Bricka 17

17   kn10532    
Nord  ED2      
Ingen Ekn5      
    Kkn      
6       ED97  
kn9643    K10   
KD873     92   
84      E10753 
    K84      
    875      
    1064      
    D962      

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  1NT  2kl* pass
pass? 2sp  pass pass
pass

2kl var DON’T och Väst blev lätt nervös men räddades av fienden. Tar med brickan bara för att påminna oss om vikten av att diskutera sangförsvar.

Bricka 18

18   E72      
Öst  EK2      
N-S  E1043     
    K98      
KD985     kn63  
kn976     D4   
kn76     D9   
D       E76542 
    104      
    10853     
    K852      
    kn103     

Intressant budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  --  2kl  pass
2ru* D   ?

Odiskuterat läge (otroligt!). Jag föreslår? Ja, vad? Enklast, (men inte bäst) är: bjud en fyrkorts högfärg, annars bjud 2NT med starka kort och håll i två sidofärger, annars bjud 3kl med bra hand och bra klöver, annars passa.

Men Östs hand är ingen öppningshand i vårt system (eller i något system!). Efter pass(pass)1sp–(1NT)–2sp är oddsen goda för inkomst.

Men vi skulle haft inkomst i den aktuella situationen också! Budgivningen fortsatte

Väst Nord Öst  Syd
--  --  2kl  pass
2ru* D   pass pass
2sp  pass 3kl  3hj
pass pass pass

(tror jag?). Utspel klöver Dam till Kung, Ess och klöver fem i vända till stöld. Klöverfemman var precis vad situationen krävde, och Väst borde ha insett att partner inte kan ha ruter Kung. Alltså är spader Kung den vända situationen kräver. Men istället vände Väst med ruter sju, vilket är ett grovt fel. Öst följde upp med att sätta i Damen, vilket förmodligen är ett fel, men av mindre dignitet. Summan blev iallafall ett hemsläppt kontrakt.

Bricka 21

21   Kkn103     
Nord  K983      
N-S  D4       
    D95      
E82      6    
E7      D1052  
kn632     K109875 
10732     64   
    D9754     
    kn64      
    E       
    EKkn8     

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  1kl  pass 1hj*
pass 2sp  pass? 3kl
pass 3sp  pass 4sp
pass pass pass

Frågetecknet betyder att jag tycker att Öst måste agera. Dubbelt är kanske bäst, men 3ru är säkrast. Bara det bjuds något annat än pass. Jag skulle till och med kunna tänka mig 2/3 ruter direkt på 1kl: Kolla zonerna!

Ett par offrade sig och betalade ut 300, ett annat par drev fienden till 5sp och fick betalt. Resten lät motståndarna hållas! Heder till Åsa-Peder och Conny-Hoggen!

Summering

En hyfsad insats, men några misstag och ett par lärdomar.

Not f'd - you won't find me on Facebook