10 min read

Svenska kuppen

Inledning

Match i Svenska kuppen mot Lerner. Många systemutmanande brickor, som får spela huvudrollen i referatet.

Vi börjar i Öst-Västlig riktning.

Brickorna 1 och 2

1   9753               2   kn97     
Nord  976               Öst  kn8      
Ingen D63               N-S  kn9872    
    kn87                  kn74     
8       KDkn6           K65      102  
3       EKkn           9763     EKD54 
EK1052    kn98           EK      D5   
EKD653    1094           8532     EKD6  
    E1042                  ED843     
    D108542                 102      
    74                   10643     
    2                    109

Budgivningar

Bricka 1                Bricka 2
Väst Nord Öst  Syd          Väst Nord Öst  Syd
--  pass 1kl  1hj          --  --  1kl  1sp
2sp* pass 2NT  pass         D   pass 2hj  pass 
3ru  pass 3NT  pass         3hj  pass 4NT  pass
6kl  pass pass pass         5kl  pass 6hj  pass
                    pass pass

Bricka 1

Västs 2sp visar klöver, men han glömde att budet 1NT fanns tillgängligt: Det visar 5-5 i lågfärgerna och 9+ hp. Slutbudet blir nog detsamma, men på ett mer kontrollerat sätt. Fortsättningen blir 2NT–3kl; 3NT–4kl; 4hj–4NT; 5kl–6kl

Bricka 2

Det ser ut som om Öst chansar på att Väst har spaderkontroll med 4NT: Han borde bjuda 3NT och förneka spaderkontroll och visa tillägg, varpå Västs 4ru lovar kontroll i båda hårdfärgerna. Å andra sidan kanske Väst kan hitta ett bud som visar både trumfstöd och spaderkontroll? Inte 2sp som kan behövas för typ 3==2==4==4 utan spaderhåll, men kanske 3sp?

Brickan aktualiserar det faktum att vi behöver se över hur inkliv ska hanteras och kontroll visas.

Ingen av slammarna bjöds vid andra bordet så vi vann 21 IMP, en bra start!

Brickorna 3 och 4

3   kn106             4   K8532     
Syd  kn43              Väst  106      
Ö-V  EK1032             Alla  kn2      
    kn4                  8653     
D9      E8732          Dkn94     7   
E5      K76           kn8      KD953 
Dkn765    94           E1076     K54  
E865     972           Ekn10     D942  
    K54                  E106     
    D10982                E742     
    8                   D983     
    KD103                 K7      

På bricka 3 öppnar Väst med 1NT i andra hand och blir satt av partnern att spela 2sp. Det slutar med en bet. Vid andra bordet överbjuder NS till 4hj med en bet, så förlusten blir trots allt 4 IMP.

På bricka 4 öppnar Väst med 1NT och Öst bjuder 2ru. När han får reda på att partnern har högst tre hjärter bromsar han i 2hj, och som synes sitter det för utgång, som också bjuds vid andra bordet, en förlust av 10 IMP.

Bör Öst bjuda hårdare? Tveksamt enligt min mening. Möjligen om han får reda på trekortsstöd i hjärter, men hu går det till?

Brickorna 5 och 6

5   D752              6   D8643     
Nord  87               Öst  1075     
N-S  108643             Ö-V  ED8      
    72                  K6      
109      EK864          Ekn52     K107  
KD1053    E42           kn9432    KD86  
Dkn97     EK2           ---      1072  
KD      63           Ekn108    D53  
    kn3                  9       
    kn96                 E       
    5                   Kkn96543   
    Ekn109854               9742     

Väst Nord Öst  Syd         Väst Nord Öst  Syd
--  pass 1kl  pass        --  --  1kl  3ru
1NT* pass 2sp  3kl         D   5ru  pass pass
D   pass 3hj  pass        D   pass pass pass
4hj  pass pass pass

Återigen är hanteringen av inkliv i fokus. På bricka 5 också det vanliga dilemmat med “en Kung extra hos båda”. Första frågan är vad Öst bör bjuda på 3kl. En idé är att pass förnekar klöverkontroll, D förslag till straff och restan naturligt med klöverkontroll. Hade fungerat bra här. Slammen bjöds vid andra så vi förlorade 11 IMP.

Bör Öst bjuda 5hj på bricka 6 efter att Väst dubblat en andra gång? Gränsfall, men jag tycker nog det. 5hj står, och för att beta 5ru måste Väst dra för spader Ess i utspelet, och Öst måste få komma in på klöverdam, så att Öst kan vända i trumf två gånger.

I praktiken spelar ÖV bort 5hj vid andra bordet, så förlusten begränsar sig till 10 IMP i stället för 15.

Brickorna 7 och 8

7   EK7              8   K3      
Syd  kn765             Väst  E102     
Alla  kn743             Ingen D105     
    K4                  D9632     
1096432    D5           kn976     E108  
K9      82           KD4      kn97653
65      EKD102         2       kn76  
kn52     D1097          Ekn1084    7   
    kn8                  D542     
    ED1043                8       
    98                  EK9843    
    E863                 K5   

Väst Nord Öst  Syd         Väst Nord Öst  Syd
--  --  --  1hj         2kl  pass pass 2ru
pass 2NT  3ru  4hj         D   RD  2hj  2sp
pass pass pass            pass 2NT  pass 3NT
                   pass pass pass

Bricka 7 är inte mycket att säga om: Jämn hemgång i 4hj vid bägge borden.

På bricka 8 bör kanske Öst bjuda 3hj i stället för 2hj, men slutresultatet lär bli ungefär detsamma. Två bet i 3NT vid bägge borden, en bra offring mot 3hj. För övrigt anser jag att man bör öppna Västs hand med 2ru.

Brickorna 9 och 10

9   ---              10   K7      
Nord  EKDkn1054           Öst  10732     
Ö-V  E983              Alla  8532     
    87                  kn104     
Dkn10932   K5           5432     E106  
97      86           EDkn     985  
D4      Kkn1062         7       K104  
Kkn6     ED102          ED963     K875  
    E8764                 Dkn98     
    32                  K64      
    75                  EDkn96    
    9543                 2    
    
                   Väst Nord Öst  Syd
                   --  --  1kl  1ru
                   1hj* 2ru  pass 3ru
                   pass pass pass

På bricka 9 spelas 4sp -1 vi bägge borden, men vi andra bordet dubblar någon så vi vinner en trea.

På bricka 10 kan ÖV spela hem 3NT, men vid vårt bord tillåter vi NS spela hem 3ru, som tillsammans med 1NT+4 vid andra bordet ger en förlust med 7 IMP. 1hj (4+ spader) är inget trevligt bud (med den spaderfärgen!), bättre att visa klöver med 2sp? Men bäst är kanske att låta 2kl vara en slags negativ dubbling?

Brickorna 11 och 12

11   D5432             12   Kkn1097    
Syd  85               Väst  10852     
Ingen 72               N-S  106      
    KD63                 93      
EK      kn10987         E       832  
ED1093    kn762          Kkn93     64   
ED65     kn10          KD42     983  
97      42           Ekn64     KD752 
    6                   D654     
    K4                  ED7      
    K9843                 Ekn75     
    Ekn1085                108      

4hj släpps hem med ett övertrick vid båda borden på bricka 11, medan vi vinner en trea på 4kl +5 mot 2sp -1 vid andra bordet på bricka 12. Plus 2 IMP totalt.

Halvtid

Efter några misstag i första halvlek ligger vi rättvist under med 16 IMP.

I andra halvlek byter vi riktning och går in som Nord-Syd.

Brickorna 13 och 14

13   65               14   KD9      
Nord  ED104             Öst  632      
Alla  3               Ingen D975     
    Ekn9642                K85      
8       D732          10754     8632  
kn9      K852          1094     D8   
EKD1098752  kn64          EK10     643  
8       105           Dkn7     E1096 
    EKkn1094               Ekn      
    763                  EKkn75    
    ---                  kn82     
    KD73                 432      

Väst Nord Öst  Syd        Väst Nord Öst  Syd
--  2kl  pass 2ru        --  --  pass 1NT
pass 2hj  pass 2sp        (pass runt) 
4ru  4hj  pass 6kl
6ru  D   pass pass
pass

På bricka 13 förlorar vi en femma trots att slammen missas vid andra bordet: 680 är mer än 500.

På bricka 14 “missar” vi systemenligt en 5-3 i hjärter, vilket borde ge en vinstbricka eftersom 2hj borde ha gått en bet vid andra bordet. Men det blev en likabricka.

Brickorna 15 och 16

15   Kkn109             16   E765     
Syd  K109              Väst  kn62     
N-S  EK9              Ö-V  Ekn963    
    E85                  kn      
D52      E83           1098     Dkn3  
D873     E652          D10      EK98  
kn653     D7           D1054     K   
kn2      KD109          10863     EKD95 
    764                  K42      
    kn4                  7543     
    10842                 872      
    7643                 742      

Väst Nord Öst  Syd           
--  --  --  pass             
pass 1kl  1NT  pass
pass D   pass pass
pass

1NTD går kanske att beta om Nord envisas med spader, men det var jämn hemgång vid båda borden, dock odubblat vid andra, så vi förlorar en trea.

En etta förloras på bricka 16 efter ett missat övertrick i 3NT vid andra bordet.

Underläget har nu växt till 25 IMP: Dags att sätta in spurten.

Brickorna 17 och 18

17   98752             18   KDkn     
Nord  D               Öst  5       
Ingen EK65              N-S  ED975     
    kn96                 kn1083    
kn106     EK           10864     E97532 
Ekn6     K1098732         kn6      1087432
87      932           K108     3   
ED432     5            EKD7     ---  
    D43                  ---      
    54                  EKD9     
    Dkn104                kn642     
    K1087                 96542     

                   Väst Nord Öst  Syd
                   --  --  pass 1ru
                   pass 2kl* 2sp  pass
                   pass? 3ru  3hj  pass
                   3sp  4ru  pass 4hj!
                   pass 5ru  pass 5sp!!
                   pass 6ru  6sp?? pass
                   pass D   pass pass
                   pass

Bricka 17 är en likabricka i 4hj +5, medan cirkusen börjar på nästa bricka: Nord börjar med ett felbud. 2kl visar nämligen antingen en enkel ruterhöjning eller utgångskrav med klöverfärg (korrekt bud är 2ru, utgångsinvit i ruter eller sexkorts högfärg med 8–11 hp). Syd blir förvirrad av att Nord därefter hänger med till fyrtricksnivån och får för sig att Nord måste ha den starka handen med klöver (och ruter). Naturligtvis helt uppåt väggarna, men resultatet blev ju bra: En tolva in efter 4sp-2 vid andra bordet!

Men måste ju klandra Väst för en obegriplig passivitet efter partners ansträngningar.

Brickorna 19 och 20

19   E9875             20   E753     
Syd  kn102             Väst  K1063     
Ö-V  K942              Alla  ---      
    8                   K8652     
43      D62           K1084     kn6  
D65      E7           95      kn74  
ED653     kn107          864      Dkn109732
E93      76542          E1073     D   
    Kkn10                 D92      
    K9843                 ED82     
    8                   EK5      
    KDkn10                kn94   
    
                   Väst Nord Öst  Syd
                   pass 2ru* pass 4hj
                   pass pass pass

På bricka 19 stannar vi i 3hj med jämn hemgång, medan vingen tar in en bet i 4hj vid andra bordet. Fem IMP in i bingen.

Jag visar budgivningen på andra brickan bara för att visa att öppningen 2ru visst förekommer i verkligheten! Som vi spelar lovar den exakt 4–4 i högfärgerna och 4-5 klöver; jag skulle vilja utöka den till att innehålla 4=3 och 3=4 i högfärgerna också, som Meckwell bland andra gör.

Syd fick trumf ut, drog två varv till inne på bordet och spelade låg klöver mot knekten. Öst vann och vände med ruter (spader är bättre). Ess och Kung med spadersak, klöver knekt till Esset och spader Kung, fem trick och en etta in.

Trots några bra brickor ligger vi fortfarande under med sex IMP med fyra brickor att gå.

Brickorna 21 och 22

21   EKDkn9654           22   654      
Nord  E1092             Öst  1086     
N-S  ---              Ö-V  K985     
    8                   K98      
10      ---           EK10     Dkn2  
kn86     KD753          KD743     kn95  
75      KDkn942         EDkn7     10643 
Kkn96542   E3           3       Ekn5  
    8732                 9873     
    4                   E2      
    E10863                2       
    D107                 D107642    

Väst Nord Öst  Syd         Väst Nord Öst  Syd
--  1kl  1ru  pass        --  --  pass pass
pass 4sp  5ru? 6sp!        1hj  pass 2ru* D?!
pass pass pass           2sp  pass 4hj  pass
                   4NT  pass 5kl  D!
                   6hj  pass pass pass

På bricka 21 borde Öst förstås ha bjudit 4NT i stället för 5ru, men det hade nog inte gjort någon skillnad. Slammen missades vid andra bordet och vi vann 13 IMP!

Vi fick en bet på nästa bricka, men tyvärr bjöd vingen också slammen, så vår ledning stannade vid sex IMP före de två sista brickorna.

En incident inträffade på bricka 22: När Öst bjöd 2ru så dubblade Syd för att visa svarta färgerna, men då dök det upp en sen alert från Väst! 2ru visade inte ruter utan trumfstöd! Som tur var fick Syd tillfälle att dubbla 5kl (inte för att det spelar någon roll), så partner spelade ut klöver och inte ruter.

Brickorna 23 och 24

23   kn74              24   643      
Syd  EK7              Väst  D82      
Alla  EDkn74             Ingen D987     
    108                  542      
K86      D1032          KD102     85   
kn8542    D1063          9       EK104 
95      K3           654      Ekn32 
kn96     KD7           108763    Ekn9  
    E95                  Ekn97     
    9                   kn7653    
    10862                 K10      
    E5432                 KD      

Tre sang går en bet efter misslyckad rutermask vid båda borden på bricka 23, och på sista brickan vinner vi en tvåa genom att gå två bet i 2hj på NS medan vingen gör tre trick i 2NT vid andra bordet.

Slutresultat: Vinst med 59–51 och avancemang i Svenska kuppen.

Summering

En hyfsad insats, men några misstag och ett par lärdomar: Vi behöver se över hur vi behandlar störande inkliv i konstruktiva budgivningar, och budgivningarna efter 1kl–1NT och 1kl–2ru behöver förbättras/förändras. Det som framförallt saknas är direkt möjlighet att visa trumfstöd med starka handen.

Not f'd - you won't find me on Facebook