5 min read

Bridgeveckan, några brickor

Huvudtävlingen 4–5 juli 2019, BK Björken, Umeå

Några brickor av principiellt intresse (för mig).

Bricka 7

Med alla i zonen har jag EKD–1082–KD2–Kn974 och öppnar med 1kl. Nord kliver in med 2kl, partnern dubblar (negativt, 9+ hp), och efter pass av Syd ska jag bjuda, men vad?

Ny färg visar 9–11 hp, så valet står mellan 2NT (utgångskrav) och pass. Jag valde pass. Blickarna vänds nu mot partnern: Vad ska han spela ut från Kn765–EK95–E864–5?

Hela given:

7   10942     
Syd  Dkn3      
Alla  kn       
    EK832     
EKD      kn765  
1082     EK95  
KD2      E864  
kn974     5    
    83       
    764      
    109753     
    D106      

Efter hjärter Kung ut går det bara att få två bet, vilket ger en ren nolla: Vid alla andra bord spelade ÖV 3NT med tre eller fyra trick.

Så vad ger tre bet? Jo, Öst ska spela ut trumf! Det ger bort ett trumspel men hindrar två spaderstölder: Nord får fem klöverstick och inget mer, och en ren botten byts mot en ren topp! Sen är förstås frågan om man ska lägga energi på sånt. Om jag bjuder 2NT i stället för att passa så får vi 40% (tre trick, bra försvar) eller 90% (sämre försvar eller djärvare spelföring).

Not: Alla utspel utom hjärter tycks ge tre bet.

Slutligen lite reklam för utspel enligt Schneider–Rusinow: Om Öst av någon anledning blir spelförare i 3NT så är enda betande utspel klöver tio (avblockering!).

Bricka 11

11   E432          
Syd  Kkn10          
Ingen K2           
    9854          
---      Kkn8       
D95      8643       
10987543   Ekn6        
kn63     EK7         
    D109765          
    E72            
    D             
    D102            

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  --  --  2sp
pass pass+ 2NT  pass
?

+) Man bjuder väl 3sp?

Är Västs 3ru här “to play” eller överföring med 5+ hjärter?

Bricka 25

25   
Nord 
Ö-V  
   
EK842     D105   
D8      Kkn    
D86      E7432   
Dkn2     974    

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  1NT  pass 2ru+
2sp  3hj  3sp  pass
pass pass

+) 5+ hjärter.

3sp av Väst efter en minisangöppning av Nord. Utspel: Hjärter Ess och mera hjärter. Hur ska man få hem det här?

En snabbanalys: Man behöver spela upp mot klöver Dam–Knekt två gånger och mot ruter Dam en gång. Kräver tre ingångar. Vi är inne i stick två, och vi har en ingång på ruter Ess och en på spader Dam. Med lite tur kan spader tio också vara/bli en ingång. Bra!

Men, en närmare analys säger oss att Nord nog inte har klöver Ess och Kung: Han hade nog spelat ut en av dem då. Men med tanke på hans öppningsbud måste han då ha ruter Kung. Vad göra?

Enda(?) chansen är att han har ruterkungen andra. Vi behöver då inte någon ingång för att spela ruter mot Damen, utan det rättframma spelet blir att trumfa ut med bordet inne på Damen och fortsätta med klöver. Nord kommer in och fortsätter med hjärter till stöld. In på ruter Ess och klöver till Kungen hos Syd, som trumfmattar med hjärter. Ruterduck till Nords Kung, och saken är klar, eftersom Nord inga hjärter har (kvar).

Om man tror att Nord har fem hjärter får man börja med klöver innan uttrumfning och ta den lilla risken att det finns en klöverstöld att ta i försvaret.

25   kn96       
Nord  E943       
Ö-V  K10       
    K865       
EK842     D105   
D8      Kkn    
D86      E7432   
Dkn2     974    
    73        
    107652      
    kn95       
    E103       

Bricka 36

Man har E1074–1096–87–E743 som Öst och budgivningen går

Väst Nord Öst  Syd
1hj  1sp  2ru+ pass
2hj  pass pass 2sp
pass- pass ?

+) Exakt trestöd i hjärter, 8–12 eller 16+ hp.

-) Fem hjärter (med längre bjuder man 3hj).

Lita på Lagen, dvs passa. Man kan invända att man inte får låta motståndarna spela kontrakt på tvåläget, men två saker talar emot här: (i) Det försenade spaderstödet tyder på klent spaderstöd, och (ii) man har bra försvar mot 2sp. Syd hade K5–732–DKn92–KDKn6.

Bricka 38

kn9      KD10862
EK7      82 
D72      EK8 
Kkn975    E8 

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  pass 1kl  pass
1hj  pass 2sp  pass
3kl  pass 3sp  pass
?

Väst måste visa sina tillägsvärden och sitt spaderstöd: 4sp är alltså inte tillräckligt, men 4hj gör jobbet. Väst har redan förnekat 5+ hjärter och Öst har inte fyrkorts, så 4hj måste vara spaderaccept och hjärterkontroll. Alla Västs bud (utom 3NT) efter 3sp visar spaderstöd i själva verket, eftersom 1hj förnekade starka färger. En hygglig femkorts lågfärg kan man ha, men det visade redan 3kl.

Summering

Vår totala insats var inte särskilt lysande (jag har gömt undan en hel del här), men vi lärde oss annat. Jag tänker på budgivning och system, där en lärdom är att de svaga enöppningarna är guld värda, det är en så stor fördel att få vara med tidigt. En annan är att weak must speak, det vill säga att med minimal styrka måste man snabbt visa vad man har.

Not f'd - you won't find me on Facebook