2 min read

Julnötter 2019

Här kommer tio julnötter, behaglig svårighetsgrad. Om du vill delta i prisutlottningen, skicka dina lösningar till gb(at)carlslid(dot)se, senast den 6 januari 2020.

Problem 1

   Träkarl
   K863
   AK2
   754
   K42
      Du (Öst)
      JT954
      QJ95
      82
      Q6

Budgivning:

Syd  Väst  Nord Öst
1kl  pass  1sp  pass
1NT  pass  3NT  pass
pass pass

Du sitter Öst och lågmarkerar på partnerns utspel av ruter Kung. Han fortsätter med ruter nio och Syd släpper även det sticket. Väst fortsätter med ruter och frågan är: Vad sakar du i stick tre?

Problem 2

Fyrmanna:

  Q53
  9754
  AKJT9
  A
  
  
  AKT84
  A3
  Q6
  J642

Du spelar 6 spader och får klöver sju i utspel efter ostörd budgivning. Spelplan? Mer specifikt: Vad spelar du i stick två?

Problem 3

Fyrmanna:

  A962
  KJ543
  A3
  85
  
  
  KQJT54
  A62
  98
  73

Fyra spader med ruter Dam i utspel efter ostörd budgivning. Spelplan?

Problem 4

Fyrmanna:

  QJ3
  AQJ654
  A5
  86
  
  
  AK742
  72
  863
  AK4

Sex spader, utspel ruter två efter ostörd budgivning. Spelplan?

Problem 5

Fyrmanna:

  86432
  2
  AK
  A6543
  
  
  A
  AKQJT9
  JT983
  9

Sex hjärter, utspel spader Dam efter ostörd budgivning. Spelplan?

Problem 6

Fyrmanna:

  532
  A432
  AKJ
  AQT
  
  
  K764
  T85
  QT9
  KJ9

Syd spelar 3NT efter att Väst öppnat med en svag 2sp. Utspel spader Dam till Östs Ess. Öst fortsätter med klöver fyra. Spelplan?

Problem 7

Partävling:

  J9865
  T864
  A2
  K5
  
  
  AKQ
  AKQ
  KQJ
  A643

Sju sang med ruter tio i utspel efter ostörd budgivning. Spelplan?

Problem 8

Fyrmanna:

  7642
  J62
  87542
  K
  
  
  AKQJ
  AK74
  A
  AQJ3

Sju spader med spader tre i utspel (Öst bekänner med åttan). Spelplan?

Problem 9

Fyrmanna:

  AT2
  T84
  AT9642
  8
  
  
  863
  KQJ95
  K3
  A96

Fyra hjärter efter ostörd budgiving. Väst spelar ut en trumfhacka, Öst tar för Esset och fortsätter med trumf, Väst bekänner. Spelplan?

Problem 10

Fyrmanna:

     Träkarlen (Nord)
     Q642
     JT7
     J62
     A32

Du (Väst)
5
AK6
AQT974
T64

Budgivning:

Syd Väst Nord Öst
1kl 1ru  D   pass
1sp D   2sp  3ru
4sp pass pass pass

Du spelar ut hjärter Kung (Kung från Ess/Kung), partner bekänner med tvåan. Nu då?

Not f'd - you won't find me on Facebook