6 min read

Julnötslösningar

Problem 1

   Träkarl
   K863
   AK2
   754
   K42
      Du (Öst)
      JT954
      QJ95
      82
      Q6

Budgivning:

Syd  Väst  Nord Öst
1kl  pass  1sp  pass
1NT  pass  3NT  pass
pass pass

Du sitter Öst och lågmarkerar på partnerns utspel av ruter Kung. Han fortsätter med ruter nio och Syd släpper även det sticket. Väst fortsätter med ruter och frågan är: Vad sakar du i stick tre?

Lösning: Problemet härstammar från firma Goren/Sharif och publicerades i Dansk Bridge 1987, samma år som Sverige blev europamästare i öppen klass senast(?).

Ruternian antyder att Väst kan ha en ingång i klöver, och Öst måste saka klöver Dam i tredje stick. Syd har A10875 i klöver, och om Öst inte dumpar klöverdamen direkt, så går spelföraren in på hjärter Ess och spelar klöver mot handen. Att spela på klöverdamen nu hjälper inte, för vi får på den. Och lägger vi klöver sex så tar Syd Esset och duckar en klöver.

Kommentar: Ett välkänt tema, kallat “avoidance play” på engelska. Hur ska vi översätta det? Förresten, spelföraren kunde (och borde) ha gått hem i kontraktet. Hur? (Han hade A2–743–A63–A10875.)

Problem 2

Fyrmanna:

  Q53
  9754
  AKJT9
  A
  
  
  AKT84
  A3
  Q6
  J642

Du spelar 6 spader och får klöver sju i utspel efter ostörd budgivning. Spelplan? Mer specifikt: Vad spelar du i stick två?

Lösning: 12 takstick om spadern 3–2. Om vi måste tappa ett trumfstick så kanske vi kan kompensera det genom att stjäla en klöver? Ja, men det måste ske i rätt ordning: Först tappa ett trumstick, sen stjäla en klöver. Alltså, i stick två spelar vi spader 3 till åttan om Öst bekänner lågt. Om Väst vinner sticket så har vi kommunikationer tillräckligt för att stjäla en klöver, trumfa ut och casha rutersticken.

Masken med åttan jämfört med masken med tian förlorar ett övertrick om Öst har knekt fjärde, men den ger en fördel om Öst råkar ha fem trumf.

Kommentar: Hur spelar man i partävling? (i) Spela på trumfen 3–2 och ta alla sticken, (ii) maska med åttan och maximera hemgångschansen, eller (iii) maska med tian och ha en femtiprocentare på övertrick? Ska man välja (iii) med tanke på att slammen ser rätt hårdbjuden ut? (ii) är nog uteslutet.

Problem 3

Fyrmanna:

  A962
  KJ543
  A3
  85
  
  
  KQJT54
  A62
  98
  73

Fyra spader med ruter Dam i utspel efter ostörd budgivning. Spelplan?

Lösning: Ett av de lättare problemen, men man får inte slarva: Ta direkt för ruter Ess, trumfa ut, ta för hjärter Ess och spela lågfärg till försvaret. Garderar hemgång om Väst startade med singelhjärter. Inte många extraprocent, men många bäckar små, osv.

Duckar man utspelet så tar försvaret två klöverstick och spelar sen ruter (eller hjärter från Väst).

Problem 4

Fyrmanna:

  QJ3
  AQJ654
  A5
  86
  
  
  AK742
  72
  863
  AK4

Sex spader, utspel ruter två efter ostörd budgivning. Spelplan?

Lösning: Uppebarligen måste hjärtermasken gå, men med två hjärtermaskar har vi bara elva stick, om spadern eller hjärtern sitter 4–1. Då måste i ordna ett tolfte med en lågfärgsstöld (temat känns igen!).

Rätt start är att ducka utspelet. Väsentligen tar man sen för ruteresset, dam-ess i trumf och bästa fortsättning därefter, beroende på om trumfen satt 3–2 eller 4–1. En ruterstöld och två hjärtermaskar ger tolv stick.

Kommentar: Vad otäckt kan hända om man tar för esset i första stick?

Problem 5

Fyrmanna:

  86432
  2
  AK
  A6543
  
  
  A
  AKQJT9
  JT983
  9

Sex hjärter, utspel spader Dam efter ostörd budgivning. Spelplan?

Lösning: En gammal klassiker: Ta utspelet, ruter till Esset, trumfa ut och släng ruter kung om trumfen sitter 5–1.

Problem 6

Fyrmanna:

  532
  A432
  AKJ
  AQT
  
  
  K764
  T85
  QT9
  KJ9

Syd spelar 3NT efter att Väst öppnat med en svag 2sp. Utspel spader Dam till Östs Ess. Öst fortsätter med klöver fyra. Spelplan?

Lösning: Vi måste ställa trettonkvistaren i hjärter utan att Väst kommer in två gånger. Vinn på bordet och spela en hjärter till åttan (eller femman om Öst spelar nian eller högre). Efter spader till Kung spelas låg hjärter från handen, “avoidance play”-temat dyker upp igen: Se till att Väst inte kan vinna ett hjärterstick till om han startade med högst två av KQJ9 i hjärter.

Notera att spela första hjärtern från handen spricker om Väst har HH7 i hjärter.

Problem 7

Partävling:

  J9865
  T864
  A2
  K5
  
  
  AKQ
  AKQ
  KQJ
  A643

Sju sang med ruter tio i utspel efter ostörd budgivning. Spelplan?

Lösning: Vi ser att spadern sitter 5–0 och att någon har Knekten minst fjärde i hjärter, annars är det inte ett problem. Det måste skvisas, och man inser snart att det är ett hopplöst företag om samma person har fem spader och fyra hjärter inklusive Knekten. Antag motsatsen, och en dubbelsidig skvis kan arrangeras oavsett vem som har spaderlängden, men det kräver lite eftertanke.

Nyckeln är att vinna stick ett på handen. Spelar ingen roll om Väst har fem spader, men om Öst har fem spader går man bet om man vinner första stick med Esset. Pröva själv!

Problem 8

Fyrmanna:

  7642
  J62
  87542
  K
  
  
  AKQJ
  AK74
  A
  AQJ3

Sju spader med spader tre i utspel (Öst bekänner med åttan). Spelplan?

Lösning: Ett tämligen rättframt problem: Spela en andra rond trumf, sen om spadern satt 4–1, spela på hjärtern 3–3 eller kort Dam med singeltrumf: Hjärter Ess–Kung, fixa en hjärterstöld.

Om spadern satt 3–2 så hjärtern 3–3 eller kort Dam med vem som helst: Klöverkung, Hjärter Ess-Kung (gardera 5–1 i hjärter missar chansen till Dam andra), klöver Ess med hjärtersak, hjärterstöld, osv.

Problem 9

Fyrmanna:

  AT2
  T84
  AT9642
  8
  
  
  863
  KQJ95
  K3
  A96

Fyra hjärter efter ostörd budgiving. Väst spelar ut en trumfhacka, Öst tar för Esset och fortsätter med trumf, Väst bekänner. Spelplan?

Lösning: Också rättframt: Gardera 4–1 i ruter genom att ta för ruter Kung och ducka en ruter.

Problem 10

Fyrmanna:

     Träkarlen (Nord)
     Q642
     JT7
     J62
     A32

Du (Väst)
5
AK6
AQT974
T64

Budgivning:

Syd Väst Nord Öst
1kl 1ru  D   pass
1sp D   2sp  3ru
4sp pass pass pass

Du spelar ut hjärter Kung (Kung från Ess/Kung), partner bekänner med tvåan. Nu då?

Lösning: Vi tycks ha tre hjärterstick och ruteress att ta för: Gör det, i rätt ordning! Ruter Ess i andra stick, sen hjärter Ess och hjärter.

Kommentar: Vad är faran med att “glömma” ta för ruteress?

Not f'd - you won't find me on Facebook