3 min read

Äventyr på BBO

Några lärorika givar nyligen spelade på BBO.

Giv 1

Öst/Alla  Nord
      KQJ1096
      K64
      AQ
      87
Väst          Öst
8532          A7
Q92          AJ8753
1098543        6
--           10654
      Syd
      4
      10
      KJ72
      AKQJ932

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  --  2hj  3kl
4hj  4sp  pass 5kl
pass 5ru? pass 6ru?
pass 6sp  pass pass
D(?) 6NT! D?  pass
pass pass

Nord ska förstås passa på 5kl, men han ville ge en slamtrevare. Tanken var att Syd skulle bjuda 5hj (han har säkert högst singelhjärter), varpå 5sp skulle vara passbart. In your dreams …

Vad ska Syd bjuda på 5ru? Ja, 6ru är fel, en eau-de-cologne-hand spelas bäst i sjukortsfärgen, så 6kl är budet (ev 5hj?).

Jag satte ett frågetecken på Östs dubbling därför att han spelade ut låg hjärter. Alla andra utspel ger en bet och inget frågetecken.

Lärdom: Om du har utspelet mot 6NT och har två eller fler Ess, passa lugnt och tag för dina Ess.

Giv 2

Väst/Alla  Nord
       AQ76
       K742
       A
       KQ97
Väst          Öst
--           K93
J86           AQ103
QJ109543        86
A65           J432
       Syd
       J108542
       95
       K72
       108

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
3ru  D   pass 4sp?
pass 6sp? D(?) pass
pass pass

Syds utgångshopp är naturligtvis inte vad situationen kräver, vi spärrar inte efter motståndarna har spärrat. Nord bör också lugna sig med en Essfråga, förstås, men betnivån är redan nådd.

Östs spekulativa dubbling var verkligen rätt i tiden (men inte i längden).

Giv 3

Öst/Inga  Nord
      A42
      AKJ108
      852
      32
Väst          Öst
8653          J10
Q943          J
4           AQ1076
A875          QJ1064
      Syd
      KQ97
      652
      KJ93
      K9

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  --  pass 1NT
pass 2ru  D(?) 2hj
2sp? 3NT  pass pass
pass

Syds 2hj lovar trekorts hjärter, och Nords 3NT var mitt i prick, 4hj går en snabb bet.

Tveksam till Östs dubbling av 2ru: Är inte 2NT ett intressant alternativ? 4 klöver ser ut att vara en bra offring.

Giv 4

Nord/Alla  Nord
       AQ3
       32
       AKJ972
       32
Väst          Öst
1074          J98
QJ1064         A
5           Q106
10975         KQJ864
       Syd
       K652
       K9875
       843
       A

Budgivning:

Väst Nord Öst  Syd
--  1ru  2kl  D
3kl  3ru  pass 3hj
pass 3sp  pass 4sp(?)
pass pass pass

Frågan är vad Syd ska bjuda på 3sp: Att simpelt höja är förstås det mest närliggande, men problemet är att Nord inte behöver ha fyrkorts spader. Faktum är att han nästan säkert har 2–3 spader och vill veta om 3NT kan spelas. Syds spader kan vara väl klen för att utgång på 4–3 ska vara bra.

Kanske ska Syd därför bjuda 4ru och man kommer i en mycket bra 5ru. Mot 4sp spelade Öst ut Hjärter Ess och fortsatte med klöver. Sitsen är därmed som en öppen bok för spelföraren: Öst lär ha 6–1 i klöver och hjärter, och enda hemgångschansen är att det sitter som det sitter.

Not f'd - you won't find me on Facebook