1 min read

Spelföringsteknik

Efter en ostörd budgivning är du som Syd spelförare i 4 spader med följande resurser:

     Nord
     542
     976
     94
     96532
     
     
     Syd
     AKQ1083
     AK3
     AK
     87

Fyrmanna: Väst spelar ut klöver A, K, Q och Öst bekänner hela tiden.

Spela hem kontraktet!

Ledtråd: För att bespara dig en del energi så talar jag om att när du första gången lyfter på en spaderhonnör så sakar Väst ett rött kort.