2 min read

Spelföringsteknik, lösning

Problemet var:

Efter en ostörd budgivning är du som Syd spelförare i 4 spader med följande resurser:

     Nord
     542
     976
     94
     96532
     
     
     Syd
     AKQ1083
     AK3
     AK
     87

Fyrmanna: Väst spelar ut klöver A, K, Q och Öst bekänner hela tiden.

Spela hem kontraktet!

Ledtråd: För att bespara dig en del energi så talar jag om att när du första gången lyfter på en spaderhonnör så sakar Väst ett rött kort.

Lösning:

Stjäl stick tre med åttan, spaderhonnör, två gånger Ess-Kung (om Öst stjäl, otur) och tredje hjärtern. Fortsätter försvaret med ett rött kort får vi en ingång till bordet genom möjligheten att stjäla under på handen. (Problemet var hämtat från The Bridge World, se nedan.)

Kommentar (The Bridge World, January 1999, pp. 70–71):

“A critical question is how South can find the play of the eight of spades at trick three. There are at least three possibilities: (1) Flair. A very small number of players make plays like that without conscious thought, apparently by instinct (although, of course, it really isn’t). (2) Cybernetics. Through feedback, experienced players develop the knowledge that certain kinds of plays should be made on general principles, even without full visualization of the potential consequences. For example, opposite dummy’s singleton King one usually keeps Ace–Queen rather than Queen-Jack, whether or not a specific need is envisioned. (3) Analysis. At trick three, the contract is safe unless trumps are four-zero. When West has four spades, declarer is helpless, even if West can be forced on lead in hearts. If East has four spades, declarer has a chance if he can get an entry to dummy . . .”